Çokgen

Düzlemde doğrusal olmayan en az üç noktanın ikişerli birleştirilmesiyle elde edilen geometrik şekillere denir.

cokgen001

cokgen002

Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir.

cokgen003

Bir çokgenin kenarının uzantıları çokgensel bölgeyi kesiyorsa konkav (iç bükey) çokgen, kesmiyorsa konveks (dış bükey) çokgen denir.

cokgen004

Bir çokgende komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.

cokgen005

bahar yayınevi uyarı