Dik Silindir

Bir dikdörtgen kenarlarından biri etrafında 360° döndürülmesiyle oluşan cisme veya dönel silindir denir.

Dik Silindir001

Dik Silindir002

Dik Silindir003

Dik Silindir004

Dik Silindir005

Dik Silindir006

Dik Silindir007

Dik Silindir008

Dik Silindir009

Dik Silindir010

Dik Silindir011

Not;

Bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen dönel silindirin yüksekliği döndürüldüğü kenarın uzunluğu kadardır.
Dikdörtgenin kenarları etrafından 360° döndürülmesiyle elde edilen cisimlerin hacimleri oranı yarıçapları oranına eşittir.

bahar yayınevi uyarı