Dişliler

VI.

  • Bir merkez etrafında dönebilen silindir şeklindeki çarklara denir.
  • Dişliler ve kasnaklar, kuvveti başka bir noktaya aktarmaya yarar.
  • Bu aktarma işlemi kayış veya dişliler yardımı ile gerçekleşir.

  • Merkezleri bir, aynı eksen etrafında dönebilen, farklı yarı çaplara sahip dişlilere denir.
  • K dişlisi ok yönünde N tur dönerse, L dişliside ok yönünde N tur döner

Disliler

Farklı_merkezli_disliler
disli

bahar yayınevi uyarı