Düşey Asimptot

001

ifadelerinden en az biri sağlanıyor ise x = a doğrusu f(x) fonksiyonunun düşey asimptotudur.

002

fonksiyonunun düşey asimptotu aşağıdakilerden hangisidir?
A) x = – 2 B) x = – 1 C) x = 1 D) x = 2 E) x = 4

001

002

003

004

fonksiyonunun düşey asimptotu aşağıdakilerden hangisidir?
A) x = 0 B) x = 1 C) x = 2 D) x = 4 E) Yoktur

001

002

fonksiyonunun düşey asimptotları aşağıdakilerden hangisidir?
A) x = – 3 ve x = 0 B) x = – 2 ve x = 3 C) x = – 1 ve x = 2 D) x = 0 ve x = 3 E) x = 1 ve x = 4

001

002

fonksiyonunun düşey asimptotu aşağıdakilerden hangisidir?
A) x = – 2 B) x = 5 C) x = – 2 ve x = 5 D) x = – 1 ve x = 4 E) x = 0 ve x = 2

001

002

f(x) = ln(x – 4)
fonksiyonunun düşey asimptotu aşağıdakilerden hangisidir?
A) x = 2 B) x = 3 C) x = 4 D) x = 5 E) Yoktur

001

002

003

bahar yayınevi uyarı