Einstein’ın Fotoelektrik Denklemi

Einstein’ın

  • Katot maddesi üzerindeki atomlara çarpan fotonlar, bu metal yüzeyden elektron sökerken bütün enerjisini atoma aktarır kendisi yok olur (soğurulur).
  • Atoma verilen enerjinin bir kısmı elektronu atomdan sökmek için harcanır.
  • Geri kalan kısmı sökülen fotoelektrona kinetik enerji olarak aktarılır.

Enerjinin korunumu kanununa göre

  • Foton enerjisi = Eşik enerji + Elektronun kinetik enerjisidir.

Fotoelektrik_Denklemi

bahar yayınevi uyarı