Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Akımın Temsilcileri Kimdir?
banner

bahar yayınevi uyarı

EKSPRESYONİZM (Dışavurumculuk)
20. yüzyılın başlarında Almanya’da doğan bir sanat akımıdır. Empresyonizme tepki olarak doğmuştur. İnsanın iç dünyasını ve bütün duygularını çıplak yönleriyle olduğu gibi anlatır. Amacı, geçmişle kurulan köprüleri atmak, gelenekleri,maddeci bir düşünce üzerine kurulu düzeni yadsıyarak nesneler arasında yitip giden insanı kurtarmaktır. Ayrıca dış dünyanın izlenimleri yerine iç dünyadaki çatışmaları öne çıkarmak amacındadırlar.
Temsilcileri
Fransız Kafka, T.S. Eliot, J. Joyce, O Neil

UYARI:
Bu akımların dışında;Dilde toplu bir değişimi gündeme getirerek sözcüklerin anlamlarına karşı çıkan “Letrizm (harfçilik)“
akımı da vardır.

bahar yayınevi uyarı