Elektriksel Kuvvet (Coulomb Kuvveti)
banner


Elektriksel Kuvvet ()

Yüklü cisimler birbirlerine yük miktarıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete Coulomb kuvveti denir.

Etkileşen iki cisme etki eden elektriksel kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönlüdür.

Cisimlere etki eden elektriksel kuvvetler yükleri birleştiren doğru üzerindedir.


Sürtünmesiz sistemde yüklü üç cisim dengede ise cisimlerin yüklerinin cinsleri ve yük şiddetleri arasındaki ilişki;

Buna göre, A ile I nın yük cinsleri aynı yüklerinin şiddetler arasındaki ilişki L ye olan uzaklıklarının kareleri arasındaki ilişki ile doğru orantılıdır.

Buna göre, A ve L nin yük cinsleri zıt, A nın yük şiddeti L ninkinden büyüktür.


bahar yayınevi uyarı