Elektriksel Sığa

  • Bir iletkene verilen yükün o iletkenin kazandığı potansiyele oranı sabittir.
  • Bu orana elektriksel sığa (kapasite) denir. Skaler bir büyüklüktür. “C” ile gösterilir ve birimi Farad dır.

Elektriksel_Siga

Buna göre, iletken yalnız yarı çapına bağlıdır. Cismin taşıdığı yüke ve uygulanan gerilime bağlı değildir.

bahar yayınevi uyarı