Esterlerin Kimyasal Tepkimeleri

1. Hidroliz tepkimesi

Esterler su ile tepkimeye girdiğinde karboksilli asitler ve alkollere dönüşür.

Esterlerin_Kimyasal_Tepkimeleri

2. Bazlarla Tepkimeleri

Esterler kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek karboksilli asit tuzu ve alkol oluştururlar. Oluşan tuza sabun, bu olaya da sabunlaşma denir.

esterlerin_bazlarla_tepkimesi

 

3. Amonyakla Tepikemeleri

Esterler NH3 ile tepkimeye girdiğinde amit ve alkol oluşur.

Esterlerin_Amonyakla_Tepikemeleri

4. İndirgenme Tepkimeleri

Esterler Cu, Cr2O3 ve LiAlH4 katalizörlüğünde H2 ile indirgenirse alkolleri oluştururlar.

Esterlerin_indirgenme_tepkimeleri

bahar yayınevi uyarı