Etki İle Elektriklenme
banner


Etki İle Elektriklenme

Yüklü, iletken bir cisim, başka bir iletkene yaklaştırıldığında, aynı cins yükler birbirini itip zıt cins yükler birbirini çekeceği için yüklü cisme yaklaştırılan cisim de yüklenir.Ancak, etki ile elektriklenmede bir yük alışverişi yoktur.Bu nedenle cisimler birbirinden uzaklaştırıldığında ilk durumlarına geri dönerler.

Birbirine temas eden iki nötr iletkene yüklü bir cisim yaklaştırıldığında nört cisimler birbirine zıt cins elektikle yüklenirler.

Yüklü bir cisim nötr bir cismi yoluyle çekebilir.

Şekildeki nört N cismine, pozitif yüklü P küresini yaklaştırdığımızda etki ile elektriklenme nedeniyle nört N cisim kutuplanır. Bunun sonucu olarak N cismini P küresine doğru çeken bir kuvvet ortaya çıkar.

bahar yayınevi uyarı