Fıkra Nedir?

bahar yayınevi uyarı

Fıkra
Bir konuyu ortaya atan, onu savunurken ispat amacı gütmeyen gazate ve dergilerde yayınlanan yazı türüdür. Bu yazı türünü, içinde nükte bulunan fıkralarla (Söz gelimi Nasrettin Hoca Fıkraları) karıştırmamak gerekir. düşüncelerinin kabul edilmesini ister; ama düşüncelerini bilimsel gerçeklere dayandırarak ispatlama amacı gütmez. Fıkralarda çoğu kez gündelik olaylara ve gelişmelere yüzeysel olarak değinilir. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay ve Ahmet Haşim tanınmış fıkra yazarlarımızdandır.

bahar yayınevi uyarı