Fonksiyonların Grafiği

Fonksiyonun elemanlarına analitik düzlemde karşılık gelen noktaların görüntüsü fonksiyonun grafiğini oluşturur.


Şekilde y = f(x + 4) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
f(x) = 0 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) –9 B) –2 C) 4 D) 9 E) 15


x = –3 için f(1) = 0
x = 2 için f(6) = 0
x = 4 için f(8) = 0
olduğuna göre,
f(x) = 0 eşitliğini sağlayan x değerleri 1, 6 ve 8 dir.
1 + 6 + 8 = 15 tir.


bahar yayınevi uyarı