Genelleştirilmiş İntegraller

001 f(x) dx integralinde

a veya b den en az biri 002 veya f fonksiyonu [a, b] aralığında süreksiz veya sınırsız ise 003 f(x) dx integraline genelleştirilmiş integral denir.

004 f(x) dx integralinin limiti reel sayı ise 005 f(x) dx integrali yakınsaktır.

005 f(x) dx integralinin limiti 002 ise 005 f(x) dx integrali ıraksaktır.

bahar yayınevi uyarı