Görünür Derinlik

  • Farklı kırıcılık indisli saydam ortamlarda bulunan cisimlere baktığımızda onları olduğundan yakın ya da uzakta görürüz. Bunun sebebi ışığın kırılmasıdır.
  • Göz göze gelen ışığın doğrultusunda cismi görür. Fakat ışık kırıldığı için cisim olduğu yerde değilde ışığın doğrultusu üzerinde bir yerde görülür.
  • Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığımızda ortamları ayıran yüzey düz (doğrusal) ise cisimler oldukları yerden daha yakında görülür.
  • Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıldığında ise cisim olduğundan daha uzakta görülür.

Gorunur_Derinlik

Gorunur_Derinlik_kiricilik_indeksi

Küresel Yüzeylerde Görünür Derinlik

Kuresel_Yuzeylerde_Gorunur_Derinlik

  • Saydam küre içinde PL doğru parçası üzerindeki K noktasında bulunan cismi göz daha uzaktaki Kı noktasında görür

Serap

Serap

  • Sıcak havalarda havanın kırıcılık indisinin değişiminden dolayı cisimden çıkan ışık ışınları doğrusal yol izleyemez ve kırılmaya uğrar. Işık ışınları göze kırılarak geldiğinden cismin yeri bulunduğundan farklı yerde olur.