Hız– Zaman Grafikleri

  •  Hız–zaman grafiklerinin altında kalan alan yerdeğiştirmeyi verir.

hiz_zaman_grafigi_001

  • Hız–zaman grafiklerinde zaman çizgisinin üstü cismin (+) yöndeki, altı (–) yöndeki hareketini ifade eder.

Örneğin
Araç I. ve II. (+). III. bölgede (–) yönde hareket etmiştir.
 Hız–zaman grafiklerinde hız grafiği zaman eksenine yaklaştıkça araç yavaşlayan, uzaklaştıkça hızlanan hareket yapar.
Örneğin
I. bölgede sabit hızla giden araç II. bölgede yavaşlayan, III. bölgede hızlanan hareket yapmıştır.

bahar yayınevi uyarı