Isı – Sıcaklık – Genleşme

Isı

  • Bir maddenin içindeki moleküllerin kinetik enerjileri ile potansiyel enerjilerinin toplamına ısı enerjisi denir

isi

Sıcaklık

  • Maddeyi oluşturan moleküllerin kinetik enerjileriyle doğru orantılı bir büyüklüktür

sicaklik

Isı ve Sıcaklık arasındaki farklar

1. Isı enerjidir. Sıcaklık enerji ile oratılı bir büyüklüktür.
2. Isının birimi kalori, joule gibi enerji birimleridir. Sıcaklığın birimi derecedir.
3. Isı kalorimetre kabı ile ölçülürken, sıcaklık termometre ile ölçülür.
4. Isı tüm maddenin taneciklerinin enerjileri toplamı iken sıcaklık tek bir taneciğin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü olduğundan ısı madde miktarına bağlı iken sıcaklık madde miktarından bağımsızdır.

bahar yayınevi uyarı