İşlem Önceliği Konu Anlatımı

Bütün sayı kümelerinde dört işlem yapılırken takip edilecek işlem sırası;
1. Varsa sayıların kuvveti alınır.
2. Parantez varsa önce parantez içindeki işlem yapılır. iç içe parantezler varsa en içteki parantezden itibaren dışa doğru çözüm yapılır.
3. Sonra işlem sırasına göre çarpma, bölme yapılır. Özellikle çarpma ile bölmede öncelik söz konusu ise, bu parantezle belirlenir.
4. Daha sonra toplama veya çıkarma işlemleri yapılır.
5. Parantez yoksa aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir.

Örnek Soru
18 + 6 x 2 – 4 : 2 işleminin sonucu kaçtır?
A) 46 B) 32 C) 20 D) 28

Çözüm

(YANIT D)