Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Performans Ödevleri » Kalıtım ve Kalıtsal Hastalıklar – (Performans – Proje Ödevleri)
242


Kalıtım ve Kalıtsal Hastalıklar
(Performans – )


 

Canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıkların, ortaya çıkmasını sağlayan, bunların anne babadan çocuğa nasıl geçtiğini, kalıtsal hastalıkları ve tedavileri inceleyen bilim dalıdır.Aynı tür canlılar kendi aralarında görünüş olarak farklılık gösterirler(saç rengi, göz rengi vb. ).Kalıtımın diğer bir adı da soyaçekimdir. Bütün canlılarda görülür.

 


 

Genlerle yavrulara geçen özelliklere kalıtsal özellikler denir (kan grubu, göz rengi, çok parmaklılık, renk körlüğü vb.).Bazı hastalıklar havada, suda yiyecek ve içeceklerde bulunan mikroplardan ileri gelir.Bazılarının nedeni doku ve organların zamanla yıpranmasıdır. Kalıtsal hastalıklar yada bozukluklar ise kusurlu genlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasından kaynaklanır.Bir canlının büyümesi, gelişmesi ve yaşamını sürdürmesi için gerekli bilgileri taşıyan kalıtım birimlerine gen denir. Genler DNA’dan(deoksiribonükleik asitten)yapılmıştır.Yeni doğan bir bebek genlerini kalıtım yoluyla anne-babasından alır. Eğer bütün genleri normal ise, yani sağlıklı bir insan da bulunması gereken özellikleri taşıyor ve hepsi üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirebiliyorsa bebek sağlıklı doğacaktır.Ama bazı bebeklerde, anne ya da babadan gelen kromozomların biri ya da bir kaçı kusurlu olabilir. Bu durumda vücuttaki bazı etkinlikler bu bozuk genlerin aktardığı yanlış bilgiye göre yönlendirileceğinden bebekte kalıtsal bir bozukluk ya da hastalık ortaya çıkar.Birçok ülkede yaklaşık her 30 bebekten birinde kalıtsal bir hastalık ya da bozukluk söz konusudur. Kalıtsal hastalıkların bir çoğu ameliyatla, ilaçlarla ve çeşitli uygulamalarla denetim altına alınarak hasta çocukların yaşamlarını normal olarak sürdürmeleri sağlanabilir.

 

KALITSAL HASTALIKLARIN TANISI

 

Bir insanın en doğal haklarından birisi sağlıklı olarak dünyaya gelebilmektir.Günümüzde uygulanan birçok doğum öncesi tanı yöntemiyle bu hedefe oldukça yaklaşılmıştır. Gene de istenen sonuçların elde edilmesi için aile bilinçli davranmalı,hekim de bu yöntemleri usulüne uygun biçimde kullanmalıdır. Böylece doğum öncesinde bazı riskler önlenebilecek ve var olan sorunlar uygun yöntemlerle çözülebilecektir.Kalıtsal (genetik) hastalıklara yaklaşımda temel ilke bunların ortaya çıkmasını engellemektir. Bu ilke tedavi edilmeyen hastalıklar kadar tedavi edilebilen hastalıklar için de geçerlidir.Kalıtsal hastalıkların bir bölümü düzeltilebilen bozukluklardır. Örneğin tavşan dudakça da birçok doğumsal kalp hastalığı doğumsal yöntemlerle tedavi edilebilir. Bazı kalıtsal hastalıklar da ise eksik olan madde dışarıdan verilerek tedavi sağlanır.Bunun örnekleri hipotiroidizmde tiroide hormonu kullanılması ve hemofili hastalıklarına faktör VIII verilmesidir. bazı metabolizma ürünlerinin vücutta birikmesine bağlı hastalıklarda ise bu birikimi önleyen ilaçlar kullanılır.Bazı hastalıklar da sağlıklı bir insandan alınan genlerin hastanın gen yapısına eklenmesiyle tedavi edilebilir.

 

GENETİK DANIŞMANLIK

Genetik danışmanlık bireyin taşıdığı kalıtsal hastalığın çocuklarına geçmesi riski, bu hastalığın tedavisi, sonuçları ve önlenmesi konusunda onu bilgilendirmeyi sağlar.Genetik danışmanlık için başvuran bireyin ailesi uzak akrabalarına kadar incelenir ve bir soyağacı oluşturulur. Soyağacında yer alan kişilerin hangilerinde kalıtsal hastalık olduğu saptanır ve bireyin hastalığı çocuklarına aktarma riski hesaplanır. Genetik danışmanlık için başvuran anne baba adayının arasında kan akrabalığı varsa, bu bağın kalıtsal hastalık riskini arttıracağı anlatılır.Anne babanın doğduğu ya da yaşadığı yer birbirine ne kadar yakınsa, aralarında kan bağı olmasa bile, kalıtsal hastalıklı çocuk sahibi olma risklerinin ötekilere göre daha yüksek olduğu ileri sürülmektedir.Anne ve baba adayının genetik danışmanlığa başvurmasını gerektiren durumlar;Anne veya babada ya da her ikisinde kalıtsal hastalık varsa,Adaylardan birinin ya da ikisinin yaşlarının ileri olması,Anne ve babanın kalıtsal hastalıkların sık görüldüğü bir yerden gelmeleri,Anne ve baba arasında kan bağı bulunması,Annenin art arda düşük yapmış olması,Annenin hamileliğin ilk haftalarında şiddetli bir enfeksiyon geçirmiş olması,Aile bireylerinden birisinde kalıtsal bir hastalık ve ya doğuştan sakatlık bulunması,Anne ya da babanın önceden kalıtsal hastalığı olan bir çocuğunun olması.

 

 


 

KALITSAL HASTALIK TAŞIYAN BİREYLERİN SAPTANMASI

Kalıtsal hastalık taşıyan bireylerin daha hastalık belirtileri ortaya çıkmadan saptanması gerekir.Kalıtsal bozuklukların bazıları bebeğin dünyaya gelişinden önce , bazıları doğumdan kısa bir süre sonra, bir bölümü de süt çocukluğu döneminde saptanır.Kalıtsal hastalık taşıyan bebeklerin belirlenmesi bir an önce tedaviye başlamasını sağlar. Böylece belirtilerin şiddetinin azalması sağlanır ya da ortaya çıkması engellenir. Bazen hastalık kesin biçimde tedavi edilir.Bu noktada akla bir soru gelmektedir. Genetik hastalıkların engellenmesi için bütün çiftler mi taranmalı, yoksa ön elemelere bağlı olarak bazı risk grupları mı incelenmelidir ? Bazı hastalıklar için kitlesel tarama testlerine gerek yoktur ; çünkü bunların taşıyıcısı olan bireylerin sayısı çok yüksek değildir. Örneğin ; deri, pul tüy ve kıllarda sarı ,kırmızı ya da siyah pigmentlerin eksikliği bu tür hastalıklardır. Ama kistik fibroz gibi tedavi yöntemleri kısıtlı bir hastalığın toplumda taranması , bu hastalığın sıklığının azalmasına önemli katkıda bulunacaktır.Bazı toplumlarda kalıtsal hastalıklar daha çok görülür. Örneğin Akdeniz denen hastalık özellikle Akdeniz havasında yaygındır. Orak hücreli kansızlık ise Orta Afrika’da ve Ege Denizi’ndeki bazı adalarda daha sık ortaya çıkar.Kalıtsal hastalıklar konusunda Toplumdaki eksik ve ya yanlış bilgiler Az sayıda aile bireyinde bir hastalığın kalıtsal olup olmadığı,Doğumsal bir hastalığın mutlaka kalıtsal olduğu, (Hamilelikte alınan ilaçlar da olabilir)Kalıtsal hastalıkların tedavi edilemediği,Gebelikte annenin geçirdiği bazı fiziksel ya da psikolojik rahatsızlılarının bebekte sakatlığa yol açacağı,Dörtte bir olasılıkla ortay çıkan kalıtsal bir hastalığın ilk bebekte ortaya çıkması durumunda , sonraki bu hastalığın kesinlikle görülmeyeceği,Kalıtsal hastalıkların kendini doğumda ya da ilk günlerde belli ettiği (bazı hastalıklar ileri yaşlarda da belirti verebilir) ,Ailede kalıtsal hastalık yalnızca kadınlarda ya da erkeklerde görülüyorsa , bunu cinse bağlı olarak çocuklara geçeceği.

 

Doğum öncesi tanı

Günümüzde birçok genetik ve doğumsal hastalık için ,bebeğin anne karnında olduğu dönemde tanı olanağı vardır.Doğum öncesi tanı yöntemlerinin birçok yararı vardır :
Erken dönemde hastalığın tanınmasını sağlar.
Risk grubunda bulunan anne ve baba adaylarını beklentilerine yanıt verir. Olası kalıtsal hastalığın bebekte görülmediği kesin olarak belirlenir. Ağır kalıtsal bozukluklar söz konusu olduğunda ailenin izniyle gebelik ilerlemeden sonlandırılabilir. Bazı kalıtsal hastalıkların sık görüldüğü bölgelerde doğum öncesi tanı yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması, bu hastalıların görülme sıklığını belirgin biçimde azaltabilir.Doğum sonrası tedavi edilebilen hastalıkların önceden saptanması, tedavi ekibinin hazırlıklı olması , doğum zamanını belirlemesi ve tedaviyi uygun biçimde yönlendirilmesini sağlar.

 

BAŞLICA KALITSAL HASTALIKLAR1

 


-HEMOFİLİ

 

Bozuk genlerin bir araya gelmesiyle kanın pıhtılaşmaması şeklinde ortaya çıkan hastalıktır.Aile içi birleşmeler sonucu olduğu yanlış yere sanılmış olan bu hastalık ,özellikle kuşaklar boyu Avrupa krallık sülalerini kasıp kavurduğun , çok ünlüdür.Kurban,hemenher zaman bir erkektir ve hastalık bütün erkeklere “taşıyıcı” olarak adlandırılan annelerinden geçer.Günümüzde bu hastalığın görüldüğü birkaç kadın,hem hemofilili bir babaya,hem de taşıyıcı bir anneye sahip olma şansızlığına uğratmıştır.Hemofili çok ender görülen bir hastalık olduğundan,son olarak sözü edilen durum son derece ender bir durumdur.Pek çok ailenin durumu uzun yıllar boyunca açıklık kazanmaz.Ailelerin çoğu için ilk taşıyıcılar konusundaki klinik detaylar eksiktir ve unutulmuştur.Fakat kraliyet aileleri söz konusu olduğunda durum değişir.7 nisan 1853’te ,kloroform kullanılarak yapılan doğum da,kraliçe Viktorya’nın hemofili taşıdığını ortaya koyuyordu.Kanın mekanizmasındaki bozukluğa yol sakat geni,X kromozomunu taşır;bu,”cinsiyete bağlı karakteristik ” adıyla bilinen durumdur.Cinsiyet kromozomları insanın cinsiyetini tayin eder .Fakat aynı zamanda ,cinsiyetten bağımsız olan renk körlüğü araları bitişik parmaklar ,kas sakatlıkları ve hemofili gibi karakteristikleri içeren genlere de sahiptirler.Erkek çocuk X kromozomunu hiçbir zaman babasından almayıp her zaman annesinden alır.Kadınlar da ise hastalık görülmez ,çünkü sadecedir kusurlu ,öbürüyse normal olan iki X vardır ;normal olan.yeterli pıhtılaştırıcı unsuru sağlar .Kadın,kız ve oğullarının her birine X kromozomlarından birini verecektir Çocuklar kusurlu olanı alabilecekleri gibi kusursuz olanı da alabilirler .Kızların taşıyıcı oğullarının hemofilili olma şansının yarı yarıya oluşu buradan gelmektedir.Durumun ilk olarak ortaya çıkmasına Leopold yol açtı;çok ufak tefek yaralar büyük kanamalara yol açıyordu ve vaftizi uzun süre geciktirildi. Leopold’un bütün çocukluğu çeşitli hastalıklarla dolu geçmişti ve yirmi altı yaşındayken bile annesi Avusturya yolcuğuna izin vermedi.Bu yolculuk,kraliçenin yazmış olduğu gibi,hem prensin sağlığını hem de onu merak etmekten kendi sağlığını tehlikeye sokacaktı .Bununla beraber üç yıl sonra evlenmesine izin verdi.Küçük bir kazanın sebebiyet verdiği büyük bir kanamadan öldüğünde Leopold un bir kızı vardı ve karısı erkek doğacak bir çocuğa gebeydi.Leopold un hastalığı kızına geçirmesinden önce(erkek çocuknormaldi ,kraliçe Viktorya ailelerinin “bu müthiş hastalığın pençesinde” olduğunu yazmasına sebep olan başka belirtilere de şahit olmuştu.Leopoldan on yıl önce doğan Alice ,1862’de evlenmişti.İki kız taşıyıcı,Leopold’un ölümünden on bir yıl önce üç yaşındayken,pencereden düşmesini sebebiyet verdiği kanamadan ölen oğlu dahemofililiydi.Şimdilik hemofiliye bir çara bulunamamıştır fakat pıhtılaştırıcı madde kısa bir süre etkili olmak üzere zerk edilebilir.Bu süre ancak bir gündür. Geçmişte kanama korkusu hastalıklı bir kimseye hiçbir şey yaptırılmamasına yol açardı.Günümüzde,hemofilli çocuklarla uğraşmak üzere özel alçak boyda ve pamuk doldurulmuş eşyalı çıkıntısız döşemeli ve yumuşak oyuncaklı kreşler vardır.Fakat aşırı korunmanın da ziyanlı olduğu belirtilmektedir.Günümüze kadar bir tedavisi bulunamamıştır.Ve dünyanın,Kraliçe Viktorya’nın”bildiklerimin en kötüsü”olarak adlandırdığı bu hastalıktan kurtulması için epey zamana ihtiyacı vardır.

 

- ALBİNİZİM

 

“Gebe kaldı ve derisi kar gibi beyaz,gül gibi kırmızı saçları yün gibi beyaz ve uzun,güzel gözlü bir çocuk doğurdu”.sözü edilen çocuk,bir gemi yaparak Tufandan kurtulan Nuh’tur .Bu tasvir İsa’dan yüzyıl kadar önce yazılmış olan bir kutsal kitapta yer almaktadır(Enoch’un kitabı) .Belirtilen özellikler albino özellikleridir.Daha sonra ki dünya nüfusunu atası Nuh olduğuna göre albinoların sayısının çok daha fazla olması beklenirdi.Alginizim çekinik bir genin yol açması sebebiyle (doğal çekimin işe karışmadı düşünüldüğünde),dörtte birimizin albino olması gerekirdi.Oysaki albinizim çok daha az oranda ,fakat bütün ırklarda görülmektedir.Bir kusur olarak adlandırılabilir,çünkü pigment yokluğu gözlerin zayıf ve astigmat olmasına,güneşe tahammül edilmemesine yol açmaktadır.Ayrıca,her ne kadar Avrupalı albinolar sarışın ve açık tenli kişiler arasında fazla göze batmadan dolaşa biniyorsalar da durum zenciler,Japonlar ve kızıl dereliler için aynı değildir.Bildirilen oran, Avrupa için aşağı yukarı yirmi binde birdir.Ortalama olarak İngiltere’de2500 ABD ‘de 9000 albino vardır.Koyu renkli toplumlarda albinizim daha yaygındır.Nijerya da oran 3000’de birdir ve herhangi bir şehirde kolaylıkla seçilmektedir .Panamadaki bir kızıl dereli gurubunda (SanBlas)oran 132’de birdir.Çekinik albino geni Avrupalılarda 70’de bir oranında bulunmaktadır.Bir çocuğun albino olması için taşıyıcı(heterozigot)kimsenin bir başka taşıyıcıyla eşleşmesi gerekir. Hem ana hem de babanın albino olduğu durumlarda çocuklar kesin albino olur. Ana babanın birini albino olması sonucunda çocuk 70’te birimiz oranda taşıyıcı olur ve görünüşü normaldir.Ana babadan birini taşıyıcı olup olmadığı ancak albino bir çocuğun doğumuyla anlaşılabilir.Bir ailede daha önceden albino çocuk görülmüşse,bir başka çocuk görülme şansı 4’te bir oranındadır.Sonuç olarak da albinoların iki renkli olabileceğini ve melanin (saç ve deri dokucularındaki renk maddesi)eksikliğinin büyük bir olasılıkla tirozinaz enziminin yokluğundan ileri geldiği düşünülmektedir.Bu enzim,tiroksinin melaline dönüştüğü ilk evrede katalizör rolünü oynamaktadır.Gözün pembe oluşu pigment renginde değil pigment yokluğu nedeniyle kanın kırmızı renginin görülebilir olmasından ileri gelmektedir. Kuvvetli ışıktan albinoların gözleri çok zedelenir,bu nedenle koyu renk gözlük kullanırlar.Bedenleri Nuh peygamber gibi bembeyaz olanlar için bir çare bulunamamaktadır.

 

- HABSBURG DUDAĞI

 

Dünyada binlerce burun,alın,çene şekli bir baba oğlun, bir ana oğlun ,bir babakızınkinin çok benzer oluşu dikkate değer.Bu biçimlerin tarifi çok güç fakat müşahedesi kolaydır.Baskerville ailesini sorguya çekerken,Sherloch Holmesportresini gördüğü bir ata ile torunu arasındaki benzerliğe hayret etmişti.Sonrada,hayalinde sakallarını kazıyarak ,ailenin kendini gizli tutan bir ferdini ortaya çıkarmıştı.Bu tür baskın bir aile karakteristiği, portrelerini yaptırmak için yeterince zengin ve asırlar boyu hüküm sürecek kadar kudretli olan HABSBURG sülalesinde görülür.HABSBURG dudağı her halde tek bir gene bağlıdır.Öne doğru bir çıkıntı yapan çirkin altdudağa ,dar bir çene ve çoğu zaman hafif açık bir ağız eşlik eder.İyi bir şan solarak,hiçbir gravürcü ve ressam ,zamanımızda da bu ağız şeklini güzelleştirme gitmemiştir. Bu dudağa sahip tarihi kişiler arasında imparator I.Maximilian(XV.yüzyılda doğan ), imparator V.Charles (XVI.yüzyıl),arşidük Albrecht ve İspanyaKralı XII.Alfonso vardır.Bu ender değişken,bir ailede dönüp dolaştığına ve sadece kusura sahip kişiler tarafından geçirildiğine göre ,tek bir baskın genin esiri olsa gerektir. Kalıtımla geçme şansı 50:50 olan bu kusura sahip kişilerin, çocuklarına da geçirme şansı aynı orandadır.Pek çoğumuzda HABSBURG dudağına benzer bir şey yoktur,fakat dille ilgili garip bir yetenek vardır.Bazı kimseler dillerini iki yandan ve yukarı doğru U şeklinde kıvırabilirler,bazıları kıvıramaz.Fakat son derece belirgindir.Bu karakteristiğin genetiği üzerinde fazla çalışılmamıştır ve her ne kadar daha uzağa tükürebilmeyi sağlıyorsa da,dili bu şekilde hareket ettirmenin ne işe yaradığı bilinmemektedir.

 

- RENK KÖRLÜĞÜ

Genetik kalıtımla geçen bir başka anomalidir. Tam bir renk körlüğü enderdir. Sebep olan gen çekiniktir ve her iki cins de etkiler. Kısmi olan renk körlüğü otuz kişide birini etkiler. Cinsiyet genleriyle ilişkilidir ve kadından çok erkelerde yaygındır. Bütün istisnaları bir kenara iten temel kurallar vardır. Normal bir kadın renk körü bir erkekle evlendiğinde çocuklarının normal olması beklenir. Normal bir erkek renk körü bir kadınla evlendiğinde erkek çocuklar renk körü, kız çocuklar normal olacaktır. İlk durumun bir kuşak sonrası ele alındığında bu evliliğin normal kızları, babalarının renkkörlüğünün taşıyıcıları olacaktır. Dolayısıyla oğullarının yarısı renk körü, yarısı normalce kızlarının yarısı da kendileri gibi taşıyıcı olacaktır. Taşıyıcı kızlar renk körü erkeklerle evlendiğinde durum daha kötü olacaktır. Oğullarının yarısı renk körü ve kızlarının yarısı taşıyıcı olacak, buna karşı kızların geri kalan yüzde ellisi renk körü olacaktır. Nihayet renk körü bir kadın renk körü bir erkekle evlendiğinde bütün çocukları renk körü olacaktır.Hemofilde de olduğu gibi bütün bunlar X kromozomuna bağlıdır. Erkek çocuk tek Kromozomunu annesinden alır. Kızın iki X kromozomu vardır ve birinin anasından,öbürünü babasından alır. Babası renk körü olduğunda bir kız çocuğu onun kusuru X kromozomunu alacak, fakat annesinden de sağlam bir X kromozomsalmış olacaktır. Biri sağlam biri kusurlu X kromozomlarının sonucu normal görüş, fakat taşıyıcılıktır. Oğullarının yarısı kusurlu X kromozomunu, yarısı sağlam olacak,böylece yarısı renk körü yarısı normal olacaktır. Birkaç istisna dışında renk körlüğü kalıtımının mekanizması budur.Renk körlüğünün görülüş oranı ırklara göre değişir. Avrupalılarda çok sık görülmesine karşılık, örneğin Eskimo ve Avustralya yerlilerinde enderdir. Yine doğal seçimin işe karışarak, daha ilkel toplumlarda renk körlerinin yaşamasını güçleştirdiği varsayılır.Avrupa’da erkeklerin %7 ‘si ve kadınların %0,5 ‘i ya renk körü ya da renk görüşleri zayıf olan kişilerdir. Bir bütün olarak renk körlüğünün daha az olduğu toplumlarda,kadınlardaki renk körlüğü oranı erkeklerinkinin çok ufak bir kesridir.Bütün bunlara ek olarak da, hem hemofili hem de renk körlüğünü Y ‘ye değil de Kromozomuna bağlı oluşan bir tesadüf sonucu olmadığını söyleyebiliriz. Bu ikisi gibi cinsiyete bağlı hemen bütün özelikler X kromozomuna bağlıdır. Sebep açıktır:X Kromozomu geniştir ve genler için yer boldur. Erkeklere özgü Y kromozomu ise daha küçüktür. Erkeklik dışında Y kromozomuna bağlı tel özellik vardır, bu da tüylü kulak uçlarıdır. Genlerin karmaşık dünyasının bir kromozom üzerinde böylesine konularda belirlenmiş olması tuhaf görülebilir.

 

- TAT ALMA, TAT ALAMAMA

1931 ‘den bu yana genetik ilminin ilgisini çeken bir kimyasal bileşimler grubu vardır;bunlarda; bazı kimseler bir tat bulmakta, bazıları ise hiçbir tat alamamaktadır. Bu bileşimler phenylt hiocarbamine vephenylthioure gibi maddeler kapsarlar. P.T.C. gibi önemsiz bir kimyasal maddede tat bulma garip bir karakteristik, fakat her şeyden önce kalıtımla geçen bir vasıftır. Anne ve baba tat alamayan olmasında çocuk da tat almayan olacaktır. Ana ve babanın birinin tat alamayan olduğu durumda çocuğun tat alan olması daha yakın bir ihtimaldir. Babalık davalarında pratik bir önem taşıyan durum, mavi göz, kahverengi göz konusu değildir. Mavi göz de, tat almama da çekinik karakterlerdir. İkisi de kalıtımla geçen bir gen çiftine bağlıdır, fakat her ikisinde de durum başka genlerin etkisiyle karmaşıklaşabilir.Avrupalı ve Kuzey Amerikalıların %70 kadarı P.T.C ‘yi tadabilir. Araplar %63 ve Avustralya yerlileri %51 ‘le bu konuda daha az yetenekli ise de; Çinliler %90 ‘danfazla, zenciler %95 ve Amerikalı Kızılderililer %98 ‘le, çok daha fazla yeteneklidir.İnsanlar konusundaki bir tartışma daima söz edilmesi gereken hayvanlar arasında daprimatlar tat alır görünmektedir. Bulgular kesin değildir. Fakat İngiliz hayvanat bahçesindeki yirmi sekiz maymundan yirmisi yüzlerini buruşturmak gibi yollarla P.T.C ‘nin acı, nahoş tadın aldıklarını göstermişlerdir. Bu yetenek acaba neden vardır ve neden tür ve ırklar arasındaki fark görülmektedir? Tiroit bezlerinin hastalığı veya guatr ile tat alma arasındaki bağ olmasıdır. Bu hastalığın görüldüğü kimselerin tat almama ihtimali daha yüksektir.Bu hastalıkla tat alma arasındaki bağ, hemofili hikayesindeki gibi zorlayıcı değildir,fakat her iki durum da genetik araştırmaları açısından çok değerli materyallerdir. Herikisi de izlenebilmekte, hiçbirinin etkisi diğer genler tarafından anlaşılmaz hale getirilmemekte ve her ikisi de açıkça kalıtımla geçmektedir. Bunlar ve Habsburgdu dağı, renk körlüğü gibi diğer karakteristiklerin tümü de, genetik, ilminin genel bilgisine katkıda bulunmuştur. Bunların her biri genetikçilerin dört elle sarılması gereken kırıntılardır.Her bir yeni hayatın yaratılmasında akmaya başlayan kalıtım nehri, ayrıntılı bir inceleme için çok büyük, çok bulanıktır ve ancak zaman zaman elegeçen kırıntılar incelenebilir.

 

- SAÇ DÖKÜLMESİ

Zamanla ilerleyen saç dökülmesi kellikle sonuçlanır. Yıllar geçtikçe insan yaşlanır;yaşlanmaya koşut olarak saçlar da zayıflar ve seyrekleşir. Dökülme büyük olasılıkla saçlı deriye gelen kan akımının ve besleyici maddelerin azalmasına bağlıdır. Saçların dökülmesinin tipik bir ilerleyişi vardır. Şakaklardan başlar, ardından tepeye ayrılır,bazen alın üstünde bir tutam saç kalacak biçimde sürer ve sonunda yalnızca ensenin üstünde yarım taç gibi bir kulaktan öbürüne uzanan saç kalır. Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan ve fizyolojik bir olgu kabul edilen saç dökülmesi, yapısal ve kalıtsal olduğu söylenebilir. Çoğunlukla erkeklerde görülür. Fakat hemofili veya renkkörlüğü gibi cinsiyet genine bağlı değildir. Erkeklerde kadınlardan çok görülmesi,cinsiyete bağlı olduğunu belirtmez. Saçı dökülmüş bir erkek bu karakteristiği oğullarının yarısı kadarına geçirecektir. Fakat konu istisnalarla doludur. Ayrıca saç dökülmesinin başlıca iki farklı tipi olduğu sanılmaktadır. Bunlardan birinde saçlar otuz yaştan önce seyrekleşmeye başlamaktadır. Öbüründe ise saçlar daha geç dökülmektedir.Başlangıçtaki, saçı dökük-dökük değil ayrımındaki basitlik saç dökülmesini başlama yaşı çekiniklik karakteri erkek hormonlarıyla ilişkisi yaşlılıkla bağlantısı ve kalıtımla geçişinden birden fazla genin rol oynamasıyla karışmaktadır. Basitlik, yerini bir karışıklığa bırakır ve bu sebepten çocuğun saçları konusunda tahminler yürütmekten kaçınır. Bununla birlikte erken başlayıp ilerleyen saç dökülmesi baskın bir genin işe karıştığı düşüncesini uyandırmaktadır. Sadece erkeklerde baskın olduğundan,erkenden saçlarını kaybeden kimsenin oğullarının yarısından aynı hal görünecek,fakat kızlar için bu durum söz konusu olmayacaktır. Gelecek kuşaklarda ise bu kız ve oğulların yarısı, kendi oğullarının yarısının saçlarının erken dökülmesine neden olacaktır.

|» “Performans Ödevleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
242 Yorum Bulunmaktadır
zübeyde kaya on Ocak 2nd, 2008 at 20:40

ayy çoooooook teşekkürler tam istediim ödev TEŞEKKÜRLER :-P

hamza on Ocak 3rd, 2008 at 19:18

güzel bir site

raşit on Ocak 6th, 2008 at 16:37

süüpperr

Gürkan on Ocak 7th, 2008 at 18:21

Superr

sergen on Ocak 7th, 2008 at 21:33

teşekkürler tam istediğim gibi de biraz fazla tanım olsa daha iyi olur :-)

özlem on Ocak 10th, 2008 at 19:08

ıyı ama tanım daha açıklayıcı olmalı :-)

merve on Ocak 12th, 2008 at 18:47

BU KALITIM VE KALITSAL HASTALIKLARIN,RESİMLİ ANLATIMI VARSA BİR,YARDIM EDEBİLİR MİSİMİZ? EDERSENİZ ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BEKLİYORUM ACİL LÜTFEN

jiji on Ocak 14th, 2008 at 13:32

çoooook tşk ama keşke dha fazla hastalık anlatılsaydı

cansu on Ocak 15th, 2008 at 11:00

çok teşekkürler işime yaradı :-)

emre on Ocak 16th, 2008 at 14:39

güzel de kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj koy.

4plghğelty on Şubat 2nd, 2008 at 21:11

site gzl ama çok az . biraz daha hastalık olsa daha iyi olurduu..

selen on Şubat 4th, 2008 at 10:07

ya keşke röpörtaj da olsaydıı hoca bize röpörtaj dedii

seb on Şubat 8th, 2008 at 14:16

çok uzun biraz kısa olsaydı tam olcaktı isterseniz ben size okonuyla ilgili doktor röpörtajı yolliyim

beyza demir on Şubat 10th, 2008 at 11:48

ltfen bu konuly ilgili doktor röpörtajı yolarmısnız?

gülin on Şubat 11th, 2008 at 19:03

lütfen doktor röportajı koyarsanız meemnun olurum :)

mahmut dolay yaman on Şubat 11th, 2008 at 19:44

teşekkür ederim çok güzel dökümanlar var

esra on Şubat 14th, 2008 at 18:47

çok iyi çok güzel bravo

melek on Şubat 14th, 2008 at 19:35

iğrenç

KİRİK_İZMİRLİ_ on Şubat 15th, 2008 at 22:00

İSTEDİĞİM ÖDEVİ DOĞRU DÜRÜST BURDA BULDUM AFERİN TUTTUM SİZİ HEHEH
BİDE BU KALITSAL HASTALIKLARIN RESİMLERİNİ KOYSANIZ TAM SÜPER OLACAK

hilal on Şubat 16th, 2008 at 12:23

bence kitap okumak çok yararlı ben lise sınfa gidiyorum bu sene kitap okudum 300-400 sayfalık deneme sınavlarında iyiyim
daha önceden pek iyi sayılmazdım bunda sonra herkesin içinden gelerek okumasını istiyorum faydası çok

büşra on Şubat 16th, 2008 at 15:15

bence bu sitedeki bütün ödevler çok güzel:) hepinizin ellerine sağlık

selin on Şubat 17th, 2008 at 11:29

çooook güzel ve başarılı bir sayfa. tebriklerrrr!!!

gülşah on Şubat 18th, 2008 at 12:34

Bence bu sitede gereken herşeyi bulabiliriz. Tşk ederim ben şahsen çok begendim…

gülşah on Şubat 18th, 2008 at 12:36

BU SİTEYİ AÇAN HERKEZE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM ELLERİNİZE SAGLIK ÇOK ÇOK AMA ÇOK GÜZEL BİR SİTE :-P

.. on Şubat 18th, 2008 at 15:27

güzelmiş ama tedavileri niye yok???

Merve on Şubat 19th, 2008 at 17:02

Biraz daha ayrıntılı olsaymış ve şekilde önemli tabi ama yinede idare eder

ayşegül 8\E on Şubat 25th, 2008 at 18:50

çok süper…

ayşegül:) on Şubat 25th, 2008 at 18:58

harikaaaa

mustafa38 on Şubat 26th, 2008 at 13:10

çok güzel bilim tarafından

nurdan on Şubat 26th, 2008 at 15:26

çok teşekkürler ama biraz daha ayrıntılı olsa daha güzel olurdu neyse.

kubra on Şubat 26th, 2008 at 15:33

eh işte idare eder.daha güzel olabilrdi

pınar on Şubat 26th, 2008 at 15:56

TEŞEKKÜRLER

musa on Şubat 27th, 2008 at 18:59

teşekkür ederim çokk güzel olmuşş :-)

sıla on Şubat 27th, 2008 at 19:42

çok teşekkür ederm…

sultan on Şubat 29th, 2008 at 13:25

Çok teşekürrler hocamın istedigi performans ödev :-P

nagihan on Mart 2nd, 2008 at 11:01

hepınıze tesekkur ederım tam aradığım odevdı.yalnız bırazdaha ayrıntılı olsaydı daha ıyı olabılırdı.ama yınede işime yaradı bu odev.

topal on Mart 2nd, 2008 at 12:06

çok teşekkür ederim ayrıntısı az ama istedigim kadarını aldım

filiz on Mart 2nd, 2008 at 16:47

baskın hastalık geni varmı çok güzel bir site çok begen dim teşekkürler

neslihan on Mart 3rd, 2008 at 14:23

bu ödev çok iyi oldu sağ olun

neslihan on Mart 3rd, 2008 at 14:42

bilgiciğe teşekkür ederim

şebnem on Mart 10th, 2008 at 17:58

Bilgi için teşekkürler.Bazen yazılılarda bazende sınavlarda gerekli oluyor ben yazılımız var diye bu bilgiye gereksinim duydum,iyi günler

metehan on Mart 13th, 2008 at 13:36

çok iyi olmuş bravo ama dili biraz yabancı geldi

gizem on Mart 14th, 2008 at 12:36

bence güzel en ınce ayrıntıları bıle hesaba katmıslar bence süper olmus hem odevler ıcın hem de genel kultur değil mi ama

kübra on Mart 16th, 2008 at 19:13

bilgileriniz işimize yaradı emeğinize sağlık

furkan on Mart 17th, 2008 at 15:25

Güzel bir site! beğendim.

bukets on Mart 19th, 2008 at 20:37

bilgiler için teşekkürler

ali on Mart 20th, 2008 at 19:58

biraz kısa olsa?

selen on Mart 20th, 2008 at 20:24

Bu site çok güzel bir site.Ne ararsam bulabiliyorum.Bilgiler için çok teşekkürler!

gülçin on Mart 22nd, 2008 at 23:06

Bu site çok güzel bir site aradıgım her şey var içinde ben bu siteyi çok sevdim artık ödevlerimi hep aynı alacagım bu site için tek kelimeyle mükemmel

zakir on Mart 23rd, 2008 at 13:51

cok güzel bir site hazırlayanlara cok tesekkür ederim :-)

bengü on Mart 24th, 2008 at 13:02

Vay be süper bir siteymiş bu ödevden 100 alacağım kesin çok teşekkür ederim emeğinize sağlık hadi

burcu on Mart 24th, 2008 at 19:20

Bu siteye bayılıorum çok güzel herkesin kullanması gereken bir site bu siteyi kurana çok teşekür ederim

büşra yüksel on Mart 24th, 2008 at 22:10

emin olun mükemmel olmuş öğrencilere kolaylık sağlamak acısındanda ödevin hazırlanmasından da süper olmuş cok teşekkür ederim…

selen on Mart 25th, 2008 at 16:30

çok süper olmuş

ELİF on Mart 28th, 2008 at 19:36

çok güzel olmuş, ben bu ödevi hemen buldum , hiç zorlanmadım çok işime yaradı bu siteyi kuranların başarılarının devamını dilerim…

mustafa on Mart 29th, 2008 at 21:13

Bu siteye bayılıyorum çok güzel herkesin kullanması gereken bir site bu siteyi kurana çok teşekkür ederim

bahar on Mart 30th, 2008 at 20:01

çoook güzel olmuş ben her siteyi begenmem ona göre

mustafa on Nisan 2nd, 2008 at 13:49

Çok iyi ve güzel olmuş.

furkan on Nisan 3rd, 2008 at 08:51

gerçekten çok güzel ve bilgi verici bir site

hatice=) on Nisan 3rd, 2008 at 21:15

bence kusura bakmayın arkadaşlar emeğinize bir şey demiyorum ama çok saçma bir araştırma olmuş bana hiç bir faydası olmadı açıkcası…

semra on Nisan 6th, 2008 at 06:47

BENCE ÇOK GÜZEL OLMUŞ YALNIZ DAHA GÜZEL RESİMLER KOYARSANIZ SEVİNİRİM. BİRAZ SAÇMA RESİMLER KOYMUŞSUNUZ AMA,YİNE DE GÜZEL OLMUŞ.

çılgın on Nisan 7th, 2008 at 12:42

bu ödevi yapanlara:
yaptığınız araştırma renkli ve canlı olmamış
birisininde dediği gibi yarar sağlamadı
ayrıca bu yapılan ödevler internete nasıl yayımlanıyor??

aylin koçak on Nisan 7th, 2008 at 13:33

ya çok uzun parmaklarım kırıldı ama yine de çok güzel hemşire olmak iiçn gerekli bilkgiler var yani

mehmet on Nisan 8th, 2008 at 09:18

Çok güzzel olmuş sizin sayenizde fenden aldım teşekkürler herkese tavsiye ederim.

HELAL BE ÇOK GÜZEL OLMUŞ

MAFYA on Nisan 8th, 2008 at 09:28

BU SİTEYE YANLIŞ CEVAP YAZAN KARŞISINDA LAZLARI BULUR ONA GÖRE

adem on Nisan 8th, 2008 at 17:35

bence güzel olmuş o güzel olmamış diyenler kendini begenmişlik yapmasınlar kolaysa onlar yapsın

yasin on Nisan 8th, 2008 at 20:39

iyi olmus benım de işime yaradı

tolgahan on Nisan 10th, 2008 at 06:26

arkadaşlar ben kız arkadaşıma bulacağım ama bulamıyorum yardım eder misiniz

Hale on Nisan 12th, 2008 at 20:00

BENCE SÜPER OLMUŞ ELİNİZE SAĞLIK SAYENİZDE FENDEN İYİ NOT ALDIM TEBRİKLER.

oguzhan on Nisan 13th, 2008 at 11:37

Selam bence bu sayfa guzel her yerde yayılmasını tavsıye ederım cok guzel ve degısık…

nurcan on Nisan 13th, 2008 at 18:05

Ben Nurcan Adana’da okuyorum 8 b gidiyorum. Adanaya gelirseniz uğrayın sizin siteniz çok güzel Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum

kub!67 on Nisan 14th, 2008 at 13:13

Ya doktor röportajı yok mu? of

sinem on Nisan 14th, 2008 at 13:57

Çok güzel beğendim.

zafer yurt on Nisan 14th, 2008 at 22:21

Çok güzel olmuş. İşime çok yaradı.

çılgın on Nisan 15th, 2008 at 14:45

AZ VE ÖZ OLABİLİRDİ.

enıse on Nisan 15th, 2008 at 17:17

Siteniz çok hoş. Bilgilerınızden bız de faydalandık. Tesekkurler

demet on Nisan 15th, 2008 at 22:01

Ya abi herkes röportaj diye ağlıyor koyun bir röportaj siz de kurtulun biz de =)

selen on Nisan 16th, 2008 at 19:04

Size yalvarıyorum ne olur doktor röpörtajı koyun bakın herkes röpörtaj istiyor lütfen.

selda on Nisan 17th, 2008 at 21:59

Çok guzel olmuş, çok beğendim. Teşekkürler.

Seldanur Temel 8/b sınıfı

özge on Nisan 21st, 2008 at 16:14

Doktor röportajı niye yok yaaa? O da olsaydı daha güzel olurdu ama yine de güzel.

ömer on Nisan 22nd, 2008 at 20:24

Çok güzel olmuş. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim.

özge on Nisan 24th, 2008 at 15:52

Lütfen yalvarırım kalıtsal halıtsal hastalıklarla ilgili doktor röportajı koyun.

ceren on Nisan 25th, 2008 at 18:44

Görsellik icin hazırladigınız sunu zayıf güzel olmus ama kalıtımla ılgılı bıraz daha bılgı gereklı mesela eseye baglı kalıtımla ılgılı konu anlatımı ve hastalıklar. Eger dedıklerımden yazınızda bulunursa sevınırım sımdıden tesekkurler…

ceren on Nisan 25th, 2008 at 18:58

Hazırladıgınız sunu gorsellık ıcın bıraz zayıf. Kalıtımla ılgılı fotograflardan yararlanmamıssınız. Bır de konu anlatımı cok az. Eseye baglı kalıtımı bıraz acarak hastalıklar hakkında bılgı verırsenız ıyı olur. Sımdıden tesekkur edıyorum. Yıne de dıgerlerıne gore daha guzeldı.

esra on Nisan 26th, 2008 at 21:13

Bilgiciğe çok teşekkür ederim. Bana çok faydası oldu. Teşekkür ederim bilgicik.

Ceza ve Ali on Nisan 27th, 2008 at 10:03

Evet yaaa, öğretmen doktor röpörtajı istiyor ama yokk. :(

gamze on Nisan 27th, 2008 at 16:24

Lütfen yardım edin, lütfen. Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj yapamıyorum. Nolur siz bulduysanız yayımlayın, nolur arkadaşlar.

yasmin on Nisan 27th, 2008 at 19:51

Bence çok güzel ama resimler koyarsanız daha güzel olur. Hem öğretmenler proje ve performans ödevinde dergi yapın diyor sırf yazı olmasın diyor. Siz de biraz resim koyarsanız daha çok güzel olacak.

seher on Nisan 28th, 2008 at 09:51

Lütfen doktor röpörtajı istiyoruz.

eyüp on Nisan 28th, 2008 at 19:21

Kalıtsal halıtsal hastalıklarla ilgili resim koyarsanız çok sevinirim.

simge on Nisan 29th, 2008 at 10:23

Çok teşekkürler aradığım ödevi buldum ve gerçekten doğru bilgilerle ve özveriyle hazırlanmışş…

hande on Nisan 30th, 2008 at 10:44

Çok güzel ama bana doktor röportajı da lazım. O da olsa keşke.

kankalar on Nisan 30th, 2008 at 19:28

Çok güzel bir site. Aradıgım her seyi cok rahat ve cok ayrıntılı. Size cok tesekkür ediyorum.

kankalar on Nisan 30th, 2008 at 19:29

Çok güzel herkese tavsiye ederim aradıgımı rahatca buldum.

aslı on Nisan 30th, 2008 at 21:48

Aradığım ödevi buldum ama çok uzun ve o kadar açık değil…

sema on Mayıs 1st, 2008 at 14:10

Ya doktor röportajı neden yok ya? Ne olur yayımlayın çoook lazım. Lütfen yine de güzel. Şimdiden teşekkür ederim.

ahmet on Mayıs 1st, 2008 at 15:13

Resim olsa cok daha iyi olurdu. Bu siteyi yaptıgınız için size ve varsa ekip arkadaslarınıza cok tesekkür ederim.

htce on Mayıs 1st, 2008 at 23:28

Bence muhteşem tam da bana verilen proje ödevi. Mükemmel.

songül on Mayıs 2nd, 2008 at 13:06

Gerçekten çok güzel olmuş. Öğretmen bu konudan 20 sayfalık proje ödevi istemişti. Hiç bir kaynaktan yeteri kadar bulamadım. Uzun olması çok iyi olmuş. Bir de meslek röportajı olsa sizden iyisi yok.

Avcılar ambarlıilk öğretim 8/C sınıfından songül

çağrı on Mayıs 3rd, 2008 at 15:04

Çok güzel olmuş, yapanlara burdan teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ederim…

HİLMİ on Mayıs 4th, 2008 at 11:24

Süper hiç böyle bişe görmemiştim bu site çok güzel.

ayşegül on Mayıs 4th, 2008 at 17:30

Bence mükemmel olmuş tam benim ödevim teşekkürler.

+MusTanG+ on Mayıs 5th, 2008 at 16:38

Evet ya çok güzel. Benim hoca proje ödevi verdi. Bu siteden yapıyorum çok güzel sağ ol…

burcu on Mayıs 11th, 2008 at 19:45

Çok güzel olmuş bana lazım olan seyler yazıyor.

esra on Mayıs 11th, 2008 at 23:06

Süpersiniz yaaa. Bu tiksinç ödevler karşısında sizin gibi destekçiler bulmamız bizim için çok önemli. Sağ olun…

yosh on Mayıs 16th, 2008 at 12:52

Bizim fenci de proje olarak verdi. Süper bir site. Bütün hastalıklar bu kadar mı yoksa başka hastalıklarda var yazmadınız mı?

amylee on Mayıs 24th, 2008 at 14:36

Çok sağ ol. Bu siteyi hazırlyan kişiler bizim fenvi hoca da bu ödevi proje olarak vermişti çok sağ olun.

jasmine on Mayıs 25th, 2008 at 12:34

Çok teşekkür ederim siteniz çok güzel olmuş ellerinize sağlık bana çok yardımcı oldunuz çok teşekkürler.

Cemre on Mayıs 27th, 2008 at 22:01

Biraz daha bilgi lütfen çünkü performans ödevi yapmam lazım. Lütfen biraz bilgi ama yine de güzel bir site. Süper. Biraz daha bilgi olsa çok süper olacak.

hümeyra on Temmuz 22nd, 2008 at 15:09

Bilgicik.com gerçekten çok yararlı aynı zaman da çok güzel bir site, bu sitede emeği geçen herkese çok teşekkürler. Ama performans ödevi bölümündeki konuları biraz daha çoğaltırsanız, daha çok işimize yarayacak.

Gürsel on Eylül 11th, 2008 at 21:23

Gerçekten tebrikler tam istediğim konu çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

cizikız on Eylül 17th, 2008 at 15:18

Bravo yani güzel bir site olmuş ama daha fazla hastılık olsaydı iyi olurdu ama olsun böyle de iyi…

seda on Eylül 18th, 2008 at 15:52

Ya fazla hastalık olsaydı daha güzel olurdu ama güzel olmuş. Ben serebalel parsiyi araştırıyorum. Bunu da siteye koyarsanız iyi olur, tşkler.

keskin on Eylül 20th, 2008 at 10:33

Çok sağ olun ben de bunu arıyordum. Bunu hazırlıyanlara çook teşşekür ederim.

iram on Eylül 20th, 2008 at 16:06

İnanılmaz güzel ama daha cok bilgi olabilirdi. Öyle de olsun sorun yok.

sibel on Eylül 21st, 2008 at 13:21

Ayy çok güzel olmuş. Ya tam istediğim bir konuydu çok sağ olun.

genç fenerbahçeli on Eylül 21st, 2008 at 20:38

Güzel bir site olmuş. Emeği geçenlerden ALLAH razı olsun.

ELLERİNE SAĞLIK.

kumsal on Eylül 22nd, 2008 at 21:01

Çoook güzel olmuş, kim yapdıysa ellerıne saglık. Bence süper olmuş. :-)

darkness_city on Eylül 22nd, 2008 at 21:41

Tşkler gerçekten çok güzel bir site, ödevimi yapmada bana yardımcı oldu.

sueda on Eylül 23rd, 2008 at 18:05

Çok iyi olmamış hoca çok beğenmedi ama yine de tşk ederim bu siteyi yaptığınız için…

yunus emre on Eylül 24th, 2008 at 13:56

Çok süper yaa! Siz olmasanız fen hocasından eksiyi yemiştim. Güle güle.

rümeysa on Eylül 24th, 2008 at 21:19

Keşke ayak parmak yapışıklılığıyla da ilgili birkaç şey yazsaydınız, çok memnun olurdum.

gamze on Eylül 25th, 2008 at 09:35

Arkadaşlar bu site çoook güzelmiş. Lütfen herkes tanıdıgı kişilere bu siteyi önersin. :-)

burcu on Eylül 25th, 2008 at 20:06

Çok süper olmuş, ellerinize sağılk.

rucan on Eylül 25th, 2008 at 21:52

Siz de olmasanız tolga hocadan dayak yiyecektim. Sag olun.

büşra on Eylül 25th, 2008 at 22:00

Çok sağ olun, çok işime yaradı.

siyah&beyaz on Eylül 27th, 2008 at 14:00

ALLAH razı olsun teşekkür ederiz.

yunus on Eylül 27th, 2008 at 14:25

Gerçekten çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim.

yunus on Eylül 27th, 2008 at 14:44

Kalıtsal hastalıkların tedavisi yok mu? Varsa ne olur sitesini söyleyin… Teşekkür ederim söylerseniz.

ceren on Eylül 29th, 2008 at 19:46

Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde yararlanılan bilimsel ve teknolojik gelişmeler nelerdir? Bu gelişmelerin hayatımızdaki etkisi nedir? Arkadaşlar yardımıcı olursanız sevinirim.

gizem on Eylül 29th, 2008 at 19:49

Bu bilgiler çok önemli iyi ki internet var o olmasaydı nasıl yapardık? Gerçi o zaman hocalar ödev de vermezlerdi ama neyse biz konumuza dönelim. Kalıtsal hastalıklar bir çok şeyde mesela ödevlerde çok işmize yarıyor. İyiki internet var yoksa çekilmez bu hayat ne sıkıcı olurdu değil mi ama?

nil on Ekim 1st, 2008 at 14:46

Ya çok süper bir site. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yoksa eksi alcaktım, hoca da kızcaktı. Tşkler.

fatma on Ekim 1st, 2008 at 22:51

Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde ödevlerimi yapabildim… Ellerinize saglık!

Heabcrkuer on Ekim 4th, 2008 at 23:20

Allah sizden razı olsun. Sayenizde Fen dersinden ilk defa artı aldım. Şimdi çok mutluyum. Sayenizde. Teşekkür ederim.

kemal on Ekim 13th, 2008 at 16:08

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

elif on Ekim 19th, 2008 at 18:45

Çok teşekurler internet olmasaydı ödevimi yapamazdım.

marina on Ekim 20th, 2008 at 09:40

Site çok güzel olmuş elinize sağlık.

zeyno on Ekim 21st, 2008 at 15:55

Çok teşekkür ederim size! Bu site olmasaydı bizim grup kötü alıyodu. Teşekkürler iyi günler.

tutku on Ekim 21st, 2008 at 20:59

Ben çok beğendimm bu siteyi. Ödevimi burası sayesinde yaptım. :-)

merve on Ekim 22nd, 2008 at 15:41

İyiki siz varsınız. Siz olmasanız derslerimizi yapamıyacaktık. Allah razı olsun çok teşekkürler.

meryem on Ekim 22nd, 2008 at 15:46

Çok güzel olmuş sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

lale on Ekim 28th, 2008 at 14:35

Tam bilgili olmamış bazı hastalıkları bulamadık.Yinede teşekkrler.Ama işimize yaramadı.

Uğur on Kasım 2nd, 2008 at 19:50

Emeğinize sağlık süper olmuş!

semiha on Kasım 9th, 2008 at 17:14

Çok iyi yapmışsınız. Benim yararıma oldu, ödevim vardı yapabildim. Bu yaptığınız olmasaydı belki ben ödevimi yapamıyacaktım. Size çok ama çok teşekkür ederim. Daha iyisi de olacağına inanıyorum. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Saygılarımla, başarılar.

esmanur on Kasım 24th, 2008 at 20:53

Gerçekten çok güzel olmuş ama için de doktorla bir kişinin yaptığı röpörtaj olsaydı gerçektten çok olurdu yine de bu siteyi yapanlara teşşekür ederim ve başarılar dilerim.

Pınar on Kasım 29th, 2008 at 21:27

Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık.

AyŞeN on Aralık 4th, 2008 at 21:07

Öncelikle site çok güzel olmuş ellerinize sağlık ayrıca ödev yapmak isteyenler proje ve performans ödevlerini buradan yapabilirler bilgiler çok yararlı ve güzel.

emre on Aralık 14th, 2008 at 13:06

Emeğinize sağlık çok güzel olmuş.

sezgin on Aralık 23rd, 2008 at 22:40

Çok güzel olmuş tşk ellerinize sağlık. Herkes beğenmiş zaten beğenmemek elde değil.

buse on Aralık 25th, 2008 at 18:39

Benim aradığım ödev için güzel bir yazı ama bu çok uzun. Dha kısası yok mu bunun?

sahra on Aralık 26th, 2008 at 21:37

Bence çok da güzel olmamış neden diye soracak olursanız çünkü öğretmen bize kalıtsal hastalıkları arştırmamızı istedi. Kalıtsal hastalıklar ile ilgili yaşanmış olayları değil. Bize onların bilgileri gerekli bu olaylar deil. Evet belki uğraşmışsınız ama olaylar yerine ödevi anlatsaydınız daha güzel ve daha çok işimize yarardı ama yinede emeğe sağgı gösteriyorum. Bu bile güzel.

Sami Arslan on Aralık 28th, 2008 at 17:02

Ödevi hazırlayan arkadaşa teşekkür ederim.Ödevim konusunda iyi bir kaynak oldu.Yaptığın paylaşım için sağol ve site yönetimine de teşekkür ederim. Kaynak bakımından iyi bir site. Başarılarınızın devamını dilerim.

AYSEL on Aralık 31st, 2008 at 15:31

Gerçekten tam performans ödevime lazımdı. Çok sağolun TEŞEKKÜR EDERİM…

ahmet on Aralık 31st, 2008 at 20:39

Öncelikle bunları hazırlayanın ellerine sağlık. Teşekürler…

Ömer on Ocak 1st, 2009 at 18:26

Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisi nedir? Yardımcı olursanız sevinirim.

erhan on Ocak 2nd, 2009 at 15:46

Gerçektende yararlanacağımız bilgilerle dolu bir site. Bu bilgiler sayesinde proje ödevimi 4 4’lük yapacağım. Site yönetimine teşekkür ediyorum.

melike on Ocak 5th, 2009 at 17:24

bence bu bilgiler spr teşkrler

melike on Ocak 5th, 2009 at 17:25

bence bu bilgiler çok yardım edici teşekürler

gündeş on Ocak 6th, 2009 at 09:17

gerçekten çok güzel bir site herkesin bu siteye girmesini isterim

eda on Ocak 6th, 2009 at 13:42

süperrrr

esra on Ocak 11th, 2009 at 12:19

bu siteye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum gerçekten çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim

cf on Nisan 25th, 2009 at 20:14

Sitenizi çook beğendik; ama ayrıntılara fazla yer vermişsiniz.Kısa ve kapsamlı olması yeterliydi.Teşekürler…

kübra on Nisan 27th, 2009 at 15:49

Çok güzel bir site.Çok yararlanıyorum.Hatta performans ödevimden 100 aldım.

kübra on Nisan 27th, 2009 at 15:50

Çok güzel bir site.Çok yararlanıyorum.Hatta performans ödevimden 100 aldım. kübra

Erdoğan on Mayıs 1st, 2009 at 12:05

Gerçekten çok güzel bir site, kutluyorum.Çok yardımcı oldu bana ve yüzlerce kişiye…

Kübra on Mayıs 4th, 2009 at 15:35

Çok teşekkürler performans görevi için güzel bir site! Ama cok ayrıntıya girmiş.

döne on Ekim 4th, 2009 at 12:15

Allah razı olsun şu siteden ödevlerimizi yaptık çok teşekkür ederiz sitede çok güzelmiş sağolun.

hilal on Ekim 5th, 2009 at 16:42

Resim olsaydı çok mutlu olurdum.

tuğçe on Ekim 6th, 2009 at 22:12

Çok teşekkürler öncelikle böyle bir site yaptığınız için
aradığım herşey mevcut

beste on Ekim 12th, 2009 at 20:20

teşekkürler

tuğçe on Ekim 13th, 2009 at 15:36

Siteniz çok güzel yapanların ellerine sağlık.

sibel on Ekim 16th, 2009 at 15:47

Teşekkürler,çok yardımcı oldunuz.

selma on Ekim 18th, 2009 at 13:59

Çok teşekkür ederim iyiki bu site var.Süper.

fatih on Kasım 2nd, 2009 at 18:40

Çok güzel olmuş cok teşekkürler.

büşra on Kasım 5th, 2009 at 18:09

gerçekten işe yarıyori

büşra on Kasım 5th, 2009 at 18:10

gerçekten çok işe yarıyor

ebru on Kasım 17th, 2009 at 18:34

süper olmuş teşekkür ederim …

dada on Kasım 17th, 2009 at 20:05

cok supermıs

ravza on Kasım 24th, 2009 at 15:47

Süper bir sunum olmus biz oğrencıler ıcın buyuk avantaj mükemmelllllllll.

mehmet on Şubat 11th, 2010 at 21:23

çok teşekkrler çok yardmcı oldunz

serap on Nisan 3rd, 2010 at 14:03

çok güzel olmuş bize kolaylık sağliyor teşekkürler

duygu on Nisan 5th, 2010 at 14:33

Benim ödevim bu değil genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel teknolojik gelişmeler.Ya lütfen yardım edin yoksa SERKAN hocada dayak yiyeceğim lütfen lütfen lütfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen yardım edin

hülya on Nisan 5th, 2010 at 19:38

çok teşekkürler bunun sayesinde performans ödevimi yaptım

sebile on Mayıs 11th, 2010 at 15:14

İlk çocuk kabuki sendromu ikinci taşıyıcıymış üçüncü çocukta risk nedir.

bilgin on Ekim 7th, 2010 at 17:51

Çok ayrıntılı bilgi var. Bu bilgiler dışında bilgi olan başka bir site varmı. Teşekkür ederim.

bengisu on Ekim 11th, 2010 at 22:11

Albinolar çok dikkatimi çekti baya ilginçler.

meryem on Ekim 12th, 2010 at 14:26

Bengisucum benm kuzenim albino.. Ve bu gerçekten göründüğü kadar ilgnç değil daha açığı korkutucu. İnsanlar arasında bir farklı algılanıyor yada insanlar ona yaratık görmüş gibi bakıyorlar o da doğal olarak bu konuya çok üzülüyor. :(

GURHAN on Ekim 12th, 2010 at 15:31

Sağolun çoookk teşekkürler bilgileriniz çook isime yaradi. :D

ugur on Ekim 12th, 2010 at 19:59

Siteyi çook beğendik ama fazla ayrıntılı kısa ve öz olması rica olunur.

senef on Ekim 28th, 2010 at 18:53

Mükemmel olmuş sağolun.

furkan can kayada on Kasım 10th, 2010 at 20:02

Ben aradığımı buldum sitemize teşekkür ederim.

Hamza on Aralık 2nd, 2010 at 18:36

Gerçekten çok güzel olmuş.Ellerinize sağlık.

gamzenur on Aralık 5th, 2010 at 14:43

çooooooooooook süper aradığımı buldum

ceren on Aralık 7th, 2010 at 13:53

Çok işime yaradı tşk. ederm :):)

ali on Aralık 19th, 2010 at 11:14

çokkk güzel olmuş ellerinize sağlık teşekkür ediyorum çok güzel olmuş_?

ışıl on Aralık 19th, 2010 at 22:29

sitenizi çok beğendim teşekkürler

Alperen on Aralık 21st, 2010 at 21:26

Gerçekten çok güzel bir site herkeze söyliycem sağolun ellerinize sağlık.

FATİH on Ocak 9th, 2011 at 16:18

Süper olmuş aradığımı buldum hazırlayanlara ve emeği geçenler teşekkürler.

onur on Ocak 13th, 2011 at 13:17

Biraz daha kısa olsa tam olacak.

NUMAN on Mart 21st, 2011 at 17:44

ççççoooookkkk teşekkürele
ççççoookkkk işime yaradı

neslihan on Nisan 11th, 2011 at 16:45

Bence çok gereksiz şeyler yazılmış okudum ama çok sıkıcı oldundan yazmadım bu kadar uzun yazmanıza gerek yoktu ve çokk kötü olmuş.

burak on Nisan 17th, 2011 at 13:38

resimli olsa daha güzel olur.

dersimlionur62 on Mayıs 2nd, 2011 at 20:32

Bizim performans odevi cok uzun olmus begenmedim.biraz kisa yazin.

büşra on Mayıs 16th, 2011 at 13:18

Bence kısa olsa iyi olur du ama zaten ben söyle yaptım okudum hepsini özetini çıkardım bence güzel teşekkürler. :)

melek güller on Mayıs 30th, 2011 at 08:31

Benim kalıtsal hastalıklarla ilgili hocaya sorular hazırlamam gerekiyor.Bana klasik sorular ve cevaplarını yazabilirmisiniz ama soruları renk körlüğü ile ilgili soru yazınız. Yazarsanız çok mutlu olurum inşallah SBS sınavını kazanırsınız .

SİZE BİR KAÇ KOMİK SÖZLER.
1-Şimdiye kadar itden köpekden uğraşsaydım veteniler olurdum.
2-Kardan adam olur ama senden adam olmaz

melek güller on Mayıs 30th, 2011 at 08:39

Sizin sayenizden proje ödevinden 100 aldım çok sağolun ama çok ayrıntıya inilmiş. Size ve stenize çok teşekküller.

zehra on Mayıs 30th, 2011 at 08:42

Size ve sizin sitenize çok ihtiyacım vardı.

lkm on Eylül 21st, 2011 at 16:05

Bence daha kısa ve maddeler halin de olunca daha iyi ama genede çok iyi.

gizem on Eylül 22nd, 2011 at 09:31

ben bu siteği orta beğendim viki pedi daha güzel ve net!!

diyadin on Eylül 23rd, 2011 at 15:05

sağolun çok bilgi edindim(seviliyosunuz.)

melek akbulut on Eylül 24th, 2011 at 15:27

iyiki böyle bir site var bu site olmasaydı performans ödevinden nasıl 100 alırdım ki

fatma on Eylül 27th, 2011 at 15:25

Bu yazıyı yazdıgınız için size minettarım.

evrem on Eylül 30th, 2011 at 13:47

bence yazılar öğrencilere çok faydalı herkes adına teşekkürler….

nezih furkan on Ekim 2nd, 2011 at 19:14

hiç beğenmedim çok salakça olmus sizin yüzünüzden 17 aldım çok fazla hata var

rozerin on Ekim 3rd, 2011 at 13:46

Teşekkür ederiz gerçekten çok iyi

seyhun on Ekim 4th, 2011 at 17:06

ben beğendim arkadaşlar güzel bir site:)

yaren on Ekim 4th, 2011 at 17:23

Hastalıkların önlemleri de yazılsaymış daha güzel olurmuş .

Tugay on Ekim 5th, 2011 at 18:49

İşime yaradı teşekkürler.Allah zihin açıklığı versin.

samet cenk göktaş on Ekim 5th, 2011 at 19:53

bunları yapandan allah razı olsun

ayşe on Ekim 5th, 2011 at 20:39

ben bu siteyi çok seviyorum projeden yüksek aldım teşekkür ederim

ceren eren on Ekim 6th, 2011 at 09:00

sizin sayenizde bende 100 aldım çokteşekkür ederim. Sitenizdeki yazılar ve yorumlar çok güzel;EĞER DAHA GELİŞMİŞ ŞEYLER OLURSA DAHAİYİ OLUR

baba on Ekim 11th, 2011 at 19:07

cok guzel olmus elınıze saglık
cs onlıne oynuan varmı

umut on Kasım 14th, 2011 at 17:19

harika

büşra on Kasım 22nd, 2011 at 21:11

çok süper site

sıla on Kasım 28th, 2011 at 20:39

çok güzel

ALİ İHSAN on Kasım 29th, 2011 at 16:34

ben bu siteye bayıldım performanstan 100 aldım

nazmiye on Aralık 8th, 2011 at 20:40

gercekten cok yardımcı oldunuz cok saolun

Mehmet Can on Aralık 11th, 2011 at 11:54

Çok güzel bir site ama çok fazla ayrıntıya inilmiş :)

gökay on Aralık 15th, 2011 at 16:02

Hic güzel degil.

tamay on Aralık 20th, 2011 at 19:15

vikipediden sonra biraz işime yaradı . teşekkürler :D

şeyma on Ocak 9th, 2012 at 13:30

çok güzel olmuş sagolun

carya on Ocak 12th, 2012 at 20:45

Çok güzel ellerinize sağlık kim yapmışsa…

ARZU on Nisan 12th, 2012 at 11:52

bu site harika bayıldım

derya on Ekim 30th, 2012 at 16:20

bence bu site çok güzel çok hoşuma gitti.

İSMAİL ÇİFTÇİ on Kasım 7th, 2012 at 17:41

BU SAYFA ÇOOOK GÜZEL TEŞEKÜRLER

Beyza Veziroğlu on Eylül 18th, 2013 at 20:10

aslında şu anda yeni bi okula başladım ve ilk günden araştırma ödevi verdiler :) o yüzden yeni öğretmenlerimi memnun etmeliyim diye düşünüyorum :)

kevser Alaylıoğlu on Aralık 2nd, 2013 at 21:34

çok güzel çok hosuma gıttım. Cok sagol

özge ulu on Aralık 18th, 2013 at 18:09

bunlur kalıtsal hastalık değil heofili ve renk körlülüğü kalıtsal hastalık diğerleri sonradan gelen

Ad Soyad on Ocak 2nd, 2014 at 15:58

Bayram fazla şikayet etmede ödevini yap kardeşim hoca en iyisini bilir :)

ilknur oğurlu on Mayıs 1st, 2014 at 15:16

teşekkürler çok güzel olmuş :)

SİZİN ÖDEVİNİZ KİMLERİN HAYATI on Temmuz 9th, 2014 at 21:18

Kalıtsal hastalıklak anne yada babadan alınan kramozonlardan meydana gelir

hayat ersöz on Kasım 22nd, 2014 at 13:00

çokkk güzeldi mükemmel

Yazı Detayı