Kare Dik Prizma

Taban› kare, yan yüzeyleri dikdörtgen olan dik prizmaya kare prizma denir.

bahar yayınevi uyarı