Karmaşık Sayılarda Dört İşlem

1. Toplama ve Çıkarma

Karmaşık sayıların toplama veya çıkarma işlemleri yapılırken reel kısımlar kendi aralarında, sanal kısımlar kendi aralarında toplanır veya çıkarılır.

2. Çarpma

Karmaşık sayılarda çarpma işlemi yapılırken = –1 olduğu göz önüne alınarak ve dağılma özelliği kullanılarak reel sayılarda olduğu gibi çarpma işlemi yapılır.

3. Bölme

Paydadaki karmaşık sayının eşleniği ile pay ve payda çarpılır.bahar yayınevi uyarı