Karmaşık Sayının Mutlak Değeri (Modülü) İle İlgili Özellikler

karmaşık sayısının modülü kaçtır?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

karmaşık sayısının mutlak değeri kaçtır?

Karmaşık düzlemde Z = 3 – i olduğuna göre, kaçtır?

olduğuna göre, |Z| nin değeri kaçtır?

|Z| + Z = 3 – 2i
eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

bahar yayınevi uyarı