Kartezyen Çarpımın Grafiği

A x B kartezyen çarpımının grafiği çizilirken; A kümesinin elemanları x eksenine, B kümesinin elemanları y eksenine yerleştirilir. x ve y bileşenlerinden oluşan noktalar, A x B kartezyen çarpımının grafiğini oluşturur. B x A kartezyen çarpımının grafiği çizilirken; B kümesinin elemanları x eksenine, A kümesinin elemanları y eksenine yerleştirilir. x ve y bileşenlerinden oluşan noktalar, B x A kartezyen çarpımının grafiğini oluşturur.


A = {1, 2, 3}
B = {4, 5}
kümeleri veriliyor.
A x B ve B x A kartezyen çarpımlarının grafiklerini çiziniz.


bahar yayınevi uyarı