Kümelerde İşlemler

Kesişim İşlemiKesişim İşleminin Özellikleri


Birleşim İşlemi


Kesişim ve Birleşim İşlemlerinin Ortak Özellikleri


A ve B iki kümedir.

s(A) – s(B) = 17

s(A « B) = 3

s( A » B) = 42

olduğuna göre, s(A) kaçtır?
A) 24 B) 28 C) 30 D) 31 E) 36

Evrensel Küme

Üzerinde işlem yapılan her kümeyi kapsayan kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme E harfi ile gösterilir.

Bir Kümenin Tümleyeni

Tümlemenin Özellikleribahar yayınevi uyarı