Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri Örnekleri

ifadesinin değeri nedir?

işleminin sonucu kaçtır?
A)1 B)3 C)6 D)8 E)12
1998 ÖYS

ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) k + 5 B) k + 3 C) k D) k – 3 E) k – 5

log5 = A
olduğuna göre, log2000 ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) A B) 1 – A C) 2 – A D) 3 – A E) 4 – A

İşleminin sonucu kaçtır?

ifadesinin x ve y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?bahar yayınevi uyarı