Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri

Negatif sayıların logaritması yoktur.

Tabanı 10 olan logaritma fonksiyonuna bayağı logaritma fonksiyonu denir.
Logaritmanın tabanı yazılmamışsa tabanı 10 kabul edilir.

log(a + b) = loga + logb
olduğuna göre, b nin a türünden değeri nedir?

bahar yayınevi uyarı