Logaritmalı Fonksiyonlarıın Grafikleri

Bu durumda logaritma fonksiyonu artan bir fonsiyondur.
a > 1 ise, 1 den büyük sayıların logaritması pozitif, 1 den küçük sayıların logaritması negatiftir.

Bu durumda logaritma fonksiyonu azalan bir fonksiyondur.
0 < a < 1 ise 1 den büyük sayıların logaritması negatif, 1 den küçük sayıların logaritması pozitiftir.

grafiği hangisi olabilir?

ile tanımlı logaritma fonksiyonunda a tabanı 0 < a < 1 olduğunda logaritma fonksiyonu azalan fonksiyondur. Başka bir ifadeyle, 0 < a < 1 ise,

fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?bahar yayınevi uyarı