Logaritmik Ve Üstel Fonksiyonların Grafikleri

Logaritmik ve üstel fonksiyonların grafiklerinin çiziminde genel çizim kuralları uygulanır. Dönüm noktalarını bulmak
için ikinci türevinin işareti de incelenir.

014

f(x) = ln(x – 4)
fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

001

002

003

004

005

bahar yayınevi uyarı