Ana Sayfa » Masallar » Şiir Öykü Roman » Masal Tekerlemeleri – 1
106


Tekerlemeleri – 1…

 

Masalların başında sözcüklerin ses benzerliğinden yararlanılarak söylenen yarı anlamlı, yarı anlamsız söz dizileri vardır. Bunlara “” denir.

Masal tekerlemeleri birbirleriyle pek ilgisi olmayan, ancak dinleyicinin ilgisini masala çekmek için bir araya getirilmiş sözlerden oluşur. Tekerlemenin asıl güzelliği de, birbirleriyle ilgisiz gibi görünen bu tür sözlerin bir düzen içinde sıralanmasındadır. Bu da bir söz ustalığını gerektirir. Bu ustalık masal anlatanın, yani masalcının ustalığına bağlıdır.

Aslında tekerlemenin masalla hiçbir ilgisi yoktur. Sadece dinleyicinin ilgisini çekmek ve onu masal dünyasına girişe hazırlamak için söylenir. İşte masalcının söz ustalığı da burada başlar. Söylediği tekerlemeyle dinleyenleri neşelendirir. Anlatacağı masala ilgi çeker. Masalının dikkatle ve heyecanla dinlenmesini sağlar.

Kimi masal tekerlemeleri de bilinenlerden birkaçının birleştirilmesinden oluşur. Araya yeni deyim, benzetme ve sözcükler eklenerek yeni biçimlere sokulur.

Gelin şimdi de söz ustalığının en güzel örneklerinden biri olan masal tekerlemelerinden sizin için seçtiklerimizi okuyalım. Onları ezberlemeye çalışalım. Anlatacağımız masallara bu tür tekerlemelerle yeni renkler katalım.

* * *

Evvel zaman iken, deve tellal iken, saksağan berber iken… Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. İp koptu, beşik devrildi. Anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi, döndürdüler dört köşeyi. Dar attım kendimi dışarı… Kaç kaçmaz mısın… Vardım bir pazara. Bir at aldım dorudur diye. Bineyim dedim, at bir tekme salladı bana geri dur diye… Padişahın topları ateşe başladı. Topladım gülleleri cebime koydum darıdır diye. Tozu dumana kattım, Edirne’ye yettim. Selimiye minarelerini belime soktum borudur diye. Yakaladılar beni tımarhaneye attılar delidir diye. Babamdan haber geldi, onun eski huyudur diye. Bereket inandılar, tutup beni saldılar. Neyse uzatmayalım, masala başlayalım…

* * *

Bir varmış, bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellal iken, horoz imam iken, manda berber iken, annem kaşıkta, babam beşikte iken… Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten… Annem kaptı maşayı, babam kaptı küreği, gösterdiler bana kapı arkasındaki köşeyi… O öfke ile Tophane minaresini cebime sokmayayım mı borudur diye… O öfke ile Tophane güllesini cebime doldurmayayım mı darıdır diye… Orada buldum iki çifte bir kayık. Çek kayıkçı Eyüb’e…

Eyüb’ün kızları haşarı… Bir tokat vurdular enseme, gözlerim fırladı dışarı… Orada gördüm bir kız… Adı Emine, gittim yanına… Bir tarafı tozluk dumanlık, bir tarafı çayırlık çimenlik, bir tarafı sazlık samanlık… Bir tarafta boyacılar boya boyuyor renk ile… Bir tarafta demirciler demir dövüyor denk ile… Bir tarafta Mehmet Ali Paşa cenk ediyor şevk ile… Anan yahşi, baban yahşi, kurtuldum ellerinden… vardım masal iline.(Naki TEZEL’den)

* * *

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde… Ben deyim şu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan, uçtu uçtu bir kuş uçtu; kuş uçmadı, Gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, Memiş uçtu. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı; anam düştü eşikten, babam düştü beşikten… Biri kaptı maşayı, biri aldı meşeyi; dolandım durdum dört köşeyi…

Vay ne köşe bu köşe! Dil dolanmadan ağız varmaz bu işe; bu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi, diye iki tekerleyip üç yuvarlarken aşağıdan sökün etmez mi Maraş paşası!.. Hemen bir sarıya bir fare deliği bulup, attım kendimi dışarı; gelgelelim şu mahallenin yumurcakları haşarı mı haşarı; bir fiske vurdular enseme, gözlerim fırladı dışarı!..

Az gittim uz gittim… Dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek; soğuk sular içerek, altı ayla bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki, ne göreyim, gide gide bir arpa boyu yol gitmişim!..

Vay başıma, hay başıma; bu yol bitecek gibi tükenecek gibi değil, ya bir devlet kuşu konsa başıma, ya da alsa beni kanadına kaşına, demeye kalmadı bir de gördüm ki, ne göreyim? Adıyla sanıyla, yeşiliyle alıyla, Zümrüdüanka dedikleri değil mi? Kafdağı’nın üstünden süzüm süzüm süzülüp geliyor. Bakın hele! Yüzü insan, gözü ahu. Ne maval, ne martaval. İşitilmedik bir masal!..

* * *

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde… Bu sözün önü var, arkası yok; gömleğimin yeni var yakası yok… Sabır da bir huydur, suyu var tası yok. De gel sabreyle sabreyle… İyi ama susuzla sabırsız ne yapar? Ya bir kuyu kazar, ya dolaşır çarşı pazar; ben de aç karın, yüksek nalın çıktım pazara, Mevlam uğratmasın iftiraya nazara…

Bir kaz aldım karıdan, boynu uzun borudan! Kendisi akça pakça, eti kemiğinden pekçe, ne kazan kaldı ne kepçe! Kırk gündür kaynatırım kaynamaz.

Hay dedim, huy dedim; bu ne pişmez şey dedim. Bir iken iki olduk, üç iken dört olduk; anan soylu, baban boylu derken kırk olduk; kırkımız kırk ateş yaktık!… Kırk gündür kaynatırım kaynamaz. Baktım ki olacak gibi, sofraya konacak gibi değil, eğil dağlar eğil dedik; onumuz hu çekti, onumuz su çekti; onumuz un, odun çekti; haydan geleni huya sattık, unu bulguru suya kattık. Suyu kazana, kazanı yeniden ocağa attık; vay ne kaynattık ne kaynattık… De şimdi kaynar mı, kaynamaz mı? Derken efendim bu kez başını kaldırıp bize bakmaz mı!..

Gayrı pabucunu bırakıp kaçan kaçana! Kanadını kaldırıp uçan uçana! Eh, bir ben miyim kırk kişinin gevşeği? Çıkardım ahırdan boz eşeği vurdum sırtına palanı, çektim yedi yerden kolanı; bindirdim üstüne doksanlık anamı. Boynuna mavi bir boncuk takmadım ama, koynuna koydum bir sabırtaşı. Sabırtaşı, sabırcıktaşı deyip geçmeyin öyle! Ne anamın aşı, ne gözümün yaşı. İtler işin başı, tandırın başı, masalın başı, bu sabırtaşı! Verilecek kuluna vermiş, bize de versin Yaradan; haydi dedikoduyu kaldırıp aradan, dinleyin şimdi; sabırlı kim, sabırsız kimdi…

* * *

Evvel zamanda, yoksullar handa
Beyler, konağında yaşarmış.
Buna öfkelendim
Bir hayli söylendim
Aldım başımı çıktım dışarı
Görmeyin gidişimi
Bakmadan sağa sola
Düştüm bir yola.
Az gittim, uz gittim
Dere tepe düz gittim
Çayır çimen geçerek
Arpa buğday biçerek
Soğuk sular içerek
Altı ay bir güz gittim
Yürüdüm yürüdüm vardım bir bağa
Daldım bir konağa
Vay sen misin dalan
Kimi kolumdan tuttu kimi bacağımdan
Attılar beni bir dağa
Zoruma gitti başladım ağlamaya
Karşıma çıktı bir derviş
Derviş amca dedim bu ne iş?
Kuru idim ıslandım sel beni neyler
Bulut oldum uslandım
Yel beni neyler?
Vay gidi dünya
Kimi güler, kimi söyler
Kulak verin bu masala
Keloğlan ne iş tutar, n’eyler* * *

Handadır handa, bir kara manda
Üç yüz yaşındaydım evvel zamanda
Mavi çadır gerilmiş, duydum pazar kurulmuş
Vurdum karıncaya palanı
Kırk yerinden bağladım kolanı
Sardım sırtına seksen sekiz çuval soğanı
Vardım pazara
Vay ne pazar ne pazar, güzeller durmaz gezer
Kırlangıçlar terzi, köpekler kalaycı, tilkiler tüccar

Buldum bir köşe, başladım işe
Soğan sarmısak satarken
Terazimin kolu kırıldı bir güzele bakarken
Kurbağa kanatlandı gitti gelin getirmeye
Gelin çıktı çardağa, çat yerleşti bardağa
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı

* * *

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde… Odunun biri bir odun vurdu kafama… Kafam koptu kalktı gitti sarmısak pazarında sarmısak satmaya… Durur muyum ya, ben de arkasından koştum. O gitti ben gittim, o gitti ben gittim; derken arkasından yetiştim ama, bak şu kafaya:
– Ben senin kafan değilim, demesin mi?
– Kafamsın!
– Değilim!
– Kafamsın!
– Değilim!

Diye atıştık, vuruştuk. Son sonu kadının kapısında buluştuk. Buluştuk ya, bak şu püsküllü belaya, kadı evde yokmuş, mercimek ağacına çıkmış da mercimek topluyormuş…

Ağacın tepesinden bize bağırdı:
– Sizin davanız büyük dava!.. Kuş kanadı kalem olsa, derya deniz mürekkep; gene ne yazılır, ne biter… Hele kırk tomar kâğıt, kırk kucak kalem getirin de ötesini düşünürüz, dedi.

Bir dediğini iki eder miyiz? Aldık getirdik, bulduk getirdik. Merdiveni de aradık taradık, götürüp mercimek ağacına dayadık, dayadık ya, kadı inerken kırılıvermesin mi mübarek!..

Kadı öldü, kafam da bana döndü: Ah kafa, nah kafa; ne çekersem senin elinden çekiyorum…

* * *

Var varanın, sür sürenin… Baykuşu çoktur viranenin… Destursuz bağa girenin, geçmez para ile dükkâna girenin, hokka çömleğini başında patlatır Bekri Mustafa… Hak dost, veli dost… Babamdan kaldı bir eski post… Ben dikerim, o sökülür… Arasına bit, pire sokulur… Ufacığı bakla gibi, büyüceği toklu gibi… Tuttum pireyi, İstanbul’a yolladım. Bekledim, bekledim gelmedi. Ardından uşak yolladım.

Kırk kişiyiz… Onumuz odun yarar, onumuz kav çakar, onumuz su taşır, onumuz ateş yakar… Bir de baktık kaz kafasını kaldırmış, kazandan bize bakar… Fare takla tukla… Ne nohut bıraktı bu yıl, ne de bakla… Kahveci kutuyu sakla, tiryaki olmuş o güdük fare…

Fare ovada yedi başağı, sıyrıldı çıktı direkten… Somunu kaptı kürekten… Gözleri büyük çörekten… Dişleri iri oraktan…

Tavandan teker meker… Gözlerime toz döker… İhtiyara bakmaz geçer. Bir oh çekmez mi bizim güdük fare? Tavanda koptu patırtı… Çömlek başına atıldı… Çektim tüfeği avludan… Yah ettim dokuz kilo soğan.

Derken efendim, baldıranlığa daldı kurudur diye… Boz eşek attı çifteyi geri dur diye. Ben tuttum kuyruğundan ileri diye…

Kalktı sıçradı kürek sapına… Gözünü dikmiş çocuk hakkına… Seksen kiloluk pekmez küpüne…

Reçel olup gitti bizim güdük fare… Efendimin ağası… Sivridir külahisi… Uzatmayalım biz bu sözü, başımıza gelir daha belası…

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir memleket padişahının kırk oğlu varmış…

* * *

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal, pire berber iken, ben dayımın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, aşağıdan:

- Tutun da, vurun da! diye bir gürültü kopmaz mı?

- Eyvah, dedim. Şimdi bunlar susmazlar, dayımı uyutmazlar.

İki kalktım, bir hopladım. Yüz ayak merdiveni bir çırpıda atladım.

Baktım; bir kuru kalabalık.

- Nereye gidiyorsunuz böyle? dedim.

- Hak aramaya gidiyoruz, dediler.

Neyse, katıldım ben de içlerine, vardık koca şehrin birine. Aradık taradık, hakkımızı bulduk. Meğer o da pire değil miymiş?

Bindim pireye, vardım Tire’ye. Pire gider çatır çutur, hak sahibine balta getir. Bak şu pirenin işine, yular bağladım dişine. Gören şaştı, duyan şaştı, Üsküdar vapuru Beşiktaş’ı aştı.

Tuttum pirenin birisini, kırdım ufağını irisini, davula geçirdim derisini, kaytan yaptım kuyruğunu.

Sonra sırtına vurdum palanı, altından çektim kolanı, dinleyin bakalım bendeki koca yalanı…(Eflâtun Cem GÜNEY’den)

* * *

Çıktım tavan arasına bir kırık sandık buldum.
Açtım baktım: İçinde bir kırık altın
Almayacaktım ama, aldım
Sarıdır diye,
Ordan gittim İstanbul’a bir kâse yoğurt aldım
Durudur diye,
Dokuz yüz doksan testi su kattım
Borudur diye,
Tophane güllelerini cebime doldurdum
Darıdır diye,
Nacağı aldım Kapalıçarşı’ya daldım
Korudur diye,
Akdeniz’e girdim
Kıyıdır diye,
Ortasına bastım
Kuyudur diye,
Selimiye Camii’nin duvarına dayandım
Yalıdır diye,
Ahırdağı’na bir tekme vurdum
“Geri dur!” diye,
Üçlük beşlik verdiler beğenmedim
İridir diye,
Sade Osmanlı lirası verdiler almadım
Sarıdır diye,
Beni aldılar tımarhaneye götürdüler
Delidir diye,
İki adam geldi şahitlik etti
Veli oğlu velidir diye,
Tımarhaneyi dürdüm katladım sırtladım
Halıdır diye,
Beş on copa vurdular
Yeridir diye,
Beni padişaha bildirdiler
Delidir diye,
Padişahtan ferman çıktı
“Bırakın onu eski huyudur!” diye,
Ferman aldım cadde boyu gidiyordum
Bir boz eşek gördüm
Takıldım peşine
Eşek bana bir tekme vurdu
Geri dur diye.(Pertev Naili BORATAV‘dan)

* * *

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, devler top oyunarken eski hamam içinde… Bir havladık, hoyladık; cümle âlemi topladık. Allah’ın kışı tandırın başı olur da kim gelmez? Haylanan da geldi, huylanan da geldi, ahlanan da geldi, ohlanan da geldi. Hele büyük baş, büyük kara kadı, kuru kadı geldi… Kadıyı, dayıyı duyunca; yabanın ördeği, kazı geldi… Ördeği, kazı görünce, bir de çulsuz tazı geldi. Tazının peşinden de görmemişin oğlu, kör Memiş’in kızı geldi… Ne etti, ne etti, arkası sökün etti: Kambur Ese, Sarı Köse geldi; biri saltanata, biri süse geldi… Bunları duyar da durur mu ya! Hımhımınan burunsuz, birbirinden uğursuz geldi… Bu iki uğursuzun ardından da ekmediğin yerde biten bir arsız, yüzsüz geldi… Daha daha, sarı çizmeli Mehmet ağa geldi, geldi dertlere deva, gönüllere sefa geldi… Derken efendim, seyrek basandan sık dokuyana, bir taşla iki kuş vurandan her yumurtaya bir kulp takana kadar kim var, kim yok; kimi aç, kimi tok; geldi, toplandı. Toplandı ya, hepsi de başını kaldırıp kaşını yaktı, derken her kafadan bir ses çıktı; başladı her biri bir maval okumaya… Kimi ince eğirip sık dokudu; kimi yukarıdan atıp, aşağıdan tuttu… Kimi tavşana kaç, tazıya tut dedi; kimi ağzını yum, dilini yut dedi… Kimi kâh nalına, kâh çivisine vurdu; kimi süt dökmüş kedi gibi oturdu… Kimi kâhya karı gibi her işe karıştı; kimi gemi azıya alıp birbiriyle yarıştı… Kimi akıntıya kürek çekti; kiminin kırdığı ceviz kırkı geçti… Kimi kırkından sonra kaval çaldı; kimi de benim gibi ellisinden sonra masala daldı… Bir var ki, hangisine ne denir? Allah her kuluna bir çene, her çeneye bir gene vermiş, oynatıp duruyor. Lafla peynir gemisi yürümez ama, sadece dinlemekle de olmaz; laf ebeleri adamı aptal yerine korlar; bari ben de birini çekip, çekiştireyim dedim ya, ne haddime! Yetmiş iki millet burada, sade bir Keloğlan yok ortada… Yüz yüzden utanır, ötekileri dilime dolayacak değilim ya, ben de tuttum Keloğlan’ın yakasından; bakın ne deyip durdum arkasından:

Bir varmış, bir yokmuş; Allah’ın kulu çokmuş, çok söylemesi günahmış. Develer tellal iken, keçiler berber iken, bir memleketin birinde bir kocakarı, kocakarının da bir kel oğlu varmış

* * *

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde… Dırıltıydı, mırıltıydı, raftan fincan düştü kırıldıydı, hem de ne fincan ya! Dedemin dedesinin dedesinden kalma kulpu kırık, kenarı yok, şu ahım şahım fincan… O akşam ne cezveyi köpürdetebildim, ne kahveyi höpürdetebildim. Bakın hele, şu ettiği yetmiyormuş, kırdığı kırkı geçmiyormuş gibi, bir de karşıma geçip oh çekmez mi ya bizim güdük fare!.. Kızmayın benim canım efendim, bu farenin derdinden bittim, tükendim. Benim gibi bir yalınkat adam değil, kambur felek, kadife yelek bile dayanamaz buna. Bir gece değil, beş gece değil, her gece bu, kuyruğunu yay ediyor, unu bulguru pay ediyor, yağı kıymayı zay ediyor… Öyle ya, hani han, hani harman? Evimizin ardı tarladır, ekini kor, bize zorlatır, karanlıkta göz parlatır ama gelgelelim, kaçak dövüşüne metin, ne var ne yok teslim ettik bütün, bacamızdan çıkmaz oldu tütün, gayri ya bu fare durur, ya biz. Bu gece düşündüm taşındım, tatlı tatlı kaşındım, baktım ki olur gibi, olacak gibi değil, ne yapıp yaptım yine, telli pullu bir arzuhal yazdım kediye; dilediğim yerini bulursa kilerde nöbet bekleteyim diye…

* * *

…Koştum, eve vardım: “Baban doğdu” dediler, kucağıma bir yumurta verdiler. Yumurta elimden düştü, içinden kocaman horoz çıktı, sokağa kaçtı.

Kovalamaya başladım. Taş attım değmedi. Ceviz attım… Cevizden bir kocaman ağaç bitti. Üstündeki cevizleri düşüreyim diye taş attım, değmedi. Toprak attım; ağacın başı tarla oldu. Kimi dedi: “Buğday ek”, kimi dedi: “Karpuz ek.”

Karpuz ektim. Öyle karpuz verdi ki tarla, develer taşıyamadı. Karşıma bir adam çıktı: “Karpuzundan versene” dedi. Bir karpuz verdim, bir ordu yedi, yarısı arttı… Ben de bir karpuz keseyim, dedim. Keserken çakım içine kaçıverdi. Elimi soktum, alamadım. Gözümü soktum, göremedim. Kendim girdim, yedi sene aradım, bulamadım. Yedi sene gezdim, dolaştım, sonunda karpuzun kapısına ulaştım.

Vay anam karpuz, evin köyün yıkılası karpuz…

Bir yanı sazlık samanlık
Bir yanı tozluk dumanlık
Bir yanında demirciler demir döver denk ile,
Bir yanında boyacılar boya boyar binbir çeşit renk ile, Bir yanında Osmanoğlu cenk eder top ile tüfenk ile…

* * *

Masal masal maniki
Yolda saydım on iki
On ikinin yarısı
Tilki çakal karısı.
Masal masal martladı
İki fare atladı
Kurbağa kanatlandı
Tos vurdu bardağa
Çocuk çıktı çardağa.
Masal masal maniki
Kuyruğu var on iki
Kuyruğunda beni var
Kulağında çanı var.
Masal masal matatar
Dil okur, damak tadar.

 

 

|» Masallar Sayfasına Dön! «|

 

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
106 Yorum Bulunmaktadır
büşra on Ocak 13th, 2008 at 19:48

bence süper çok omik ama çoğu bibirine benzio ama çok güzel

bahadır on Ocak 14th, 2008 at 20:16

Çok güzeler ve çok komikler ben böyle komiğini görmedim,
Türkçe dersimde çok yardımcı olacaklar

DERYA on Ocak 15th, 2008 at 19:37

BENCE SİTENİZ MUHTEŞEM BEN HANGİ TÜRKÇE ÖDEVİMİ ARADIYSAN BU SİTEDE BULUYORUM KENDİMİ.AYRICA TESTDDE ÇÖZEBİLİYORUM SÜPER SİTENİZ VAR SÜRERRRR

fulya on Şubat 11th, 2008 at 18:56

bence müthiş olmuş bu site harika herşeyden yararlana biliyoruz harika ayakta alkışlıyorum sizi

fulya on Şubat 11th, 2008 at 18:59

fevk aladenin fevkkinde (bülent ersoy lafı çalıntı)

fulya on Şubat 11th, 2008 at 19:00

TEK KELİMEYLE SÜPERRR

ceza on Şubat 12th, 2008 at 19:41

masallarınız süper sizi seviyorum

zeki on Şubat 12th, 2008 at 18:56

bence güzel ama okadar komik değil

bahri ulusoy on Şubat 13th, 2008 at 13:40

sizi seviyorum haydi eller havaya güle güle

sena on Şubat 16th, 2008 at 13:56

bu masalların hepsini biliom boşa koydunuz.hiç ama hiç ilginç ve korku hikayesi YOK

isminur on Şubat 21st, 2008 at 16:17

bence hiç te güzel değil hatta irenç

gizem on Şubat 25th, 2008 at 16:31

bune be söyleyemiyorum

ŞİRİN on Şubat 25th, 2008 at 18:32

BEN BU SİTEYİ ÖDEV ARARKEN BULDUM.VE GERÇEKTEN ARADIĞIM ÖDEVİ DE BULDUM GERÇEKTEN GÜZEL VE GEREKLİ BİR SİTE KURMUŞSUNUZ.

umut can on Şubat 25th, 2008 at 19:59

çok güzel ama çok uzun da olmuş sağ olun

gülizar bozkurt on Mart 5th, 2008 at 17:46

SÜPER OLMUŞ DAHA YARATICI OLABİLİRSİNİZ AFERİN SİZE

kübra on Mart 6th, 2008 at 20:30

bu çok güzel bir yermiş

süperrrrrr çok işme yaradı tş

sevilayy on Mart 18th, 2008 at 07:37

Lütfen kimsenin hakkını yemeyin site gayet güzel olmuş emeği geçen herkese teşekkürler

esma on Mart 19th, 2008 at 19:04

süpersinizzz sizin sayenizde 100 aldımm

nefise on Mart 19th, 2008 at 19:54

çok güzel bir site allah razı olsun

ceylin on Nisan 16th, 2008 at 19:20

Harika ötesi bir şey olmuş bu site kardeşimin ödevini tam anlamıyla bulduk işte bunu seviyorum yaa. :-)

seda on Mayıs 17th, 2008 at 12:40

Çok güzel bir site emeği geçen herkese çok tşk.

pınar sema on Kasım 13th, 2008 at 22:39

Çok güzel teşekkürler siteyi kuranlara…

beste on Kasım 24th, 2008 at 19:36

Ben sitenizi çok beğendim.Bu siteyi kuranlara çok teşekkür ediyorum.Ayrıca masal tekerlemelerinizde çok güzel.

çiçek on Aralık 3rd, 2008 at 11:11

Siteniz çok guzel. Egzotik masal ile ilgilı slayt yapmam gerekiyor yardım eder misiniz? Masalı slayt seklinde yapacağım.

iremnur on Aralık 13th, 2008 at 15:09

Siteniz gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Ayrıca masal tekerlemelerinin aynıları ‘Portakalı Soydum Baş Ucuma Koydum’ adlı kitapta da var. Ben de herşeyin Türkçe yazılmasını istiyorum. Avrupa Yakası adlı dizileri de hiç sevmiyorum. Çünkü Türkçemizi çirkinleştiriyor.

iremnur on Aralık 13th, 2008 at 15:23

Gerçekten siteniz süper olmuş. Çok güzel. İlk defa bugün keşfettim bu siteyi ama hemen alıştım. Süper bir site. Emeğinize sağlık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Şeyma on Aralık 28th, 2008 at 22:02

Bu siteyi çok beğendim; ancak bir sorun var. Bazı yerlerde küfürler var. Onlar düzenlenirse daha iyi olacağını umuyorum. Herkese teşekkürler.

sara on Ocak 1st, 2009 at 14:38

Sitenizi çok beğendim. Benim ödevim olduğu için buraya baktım. Siteniz çok güzel.Çok beğendim.

Esra on Ocak 1st, 2009 at 19:18

Bu site gerçekten çok güzel. Burada her şeyi öğreniyorum. Her konuda bilgi var. Site için kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkürler. Ayrıca uyarılar çok güzel. Biz Türk’üz!

oğuz kaan on Şubat 26th, 2009 at 19:20

siteniz çok güzel çok beğendim.

gamze on Mart 4th, 2009 at 21:27

Ödevimi burdan yaptım.Gerçekten çok güzel olmuş.

hasan on Aralık 3rd, 2009 at 17:45

Süper bir site

eda on Aralık 14th, 2009 at 15:52

bu site gerçekten çok güzel ve eğlencelii

saddam on Aralık 19th, 2009 at 13:20

Ben de çok beğendim sitenizi ödevimi buldum teşekkür ederim .
Arkadaşlar siz de yararlanabilirsiniz.

ümran on Ocak 12th, 2010 at 18:21

çok güzel bir site emeği geçenlere teşkkürler

Ermiş on Ekim 27th, 2010 at 18:10

Ya bu nasıl bir şeydir ya! :D

Görkem on Ekim 27th, 2010 at 20:50

Benimde zaten ödevim buydu Çok güzel bir site emeği geçen herkese çok tşk.

öykü on Kasım 8th, 2010 at 19:46

Gerçekten güzel bir site bu site olmasaydı odevimi yapamayacaktım çok teşkler. :D

merve on Aralık 2nd, 2010 at 21:49

çok sağolun çok güzel bir site Türkçe ödevimi yapmak için burdan yararlandım

Büşra on Aralık 15th, 2010 at 18:05

Bende böyle istiyordum ama birazda kısa olsaydı daha güzel olurdu herkesin eline sağlık.:D

enes on Aralık 20th, 2010 at 14:40

Çok güzeller . Bunlar olmasaydı ödevimi yapamazdım

elif on Aralık 20th, 2010 at 16:49

Çok güzel olmuş ama ben bunları nasıl ezberliyeceğim.

onur on Aralık 20th, 2010 at 18:51

Çok güzel

oğulcan on Aralık 20th, 2010 at 21:35

ödevimi yaptım çok teşekkürler :)

Yaren on Aralık 21st, 2010 at 16:55

Bence hiç güzel bir site değil.Çünkü çok uzun yani güzel bir site ama yazıları çok uzun olmasaydı daha güzel olabilirdi.

Melisa on Aralık 27th, 2010 at 18:03

Çok güzel bir site. Çok beğendim.Eğer bu site olmasaydı ödevlerimi yapamayacaktım. Emeği geçen herkese teşekkürler……:)

ebru on Ocak 1st, 2011 at 21:17

Gerçekten güzel bir site olmuş arkadaşlar emeğinize sağlık teşekkür ederim bulduğum tekerleme çok güzeldi…:))

beyza on Ocak 2nd, 2011 at 10:53

çok teşekkürler çok işime yaradı bu site

özgenur on Ocak 2nd, 2011 at 18:52

Bence çok güzel bir site arkadaşlarıma söyleyeceğim.

ozan on Ocak 8th, 2011 at 12:16

Arkadaşlar yukarıda yazılanların hepsi sadece bir masalmı yoksa aralarında yıldız olanların hepsi ayrı masallar mı?

ecem on Ocak 16th, 2011 at 12:32

Gerçekten güzel bir site ödevimde bana çok yardımcı olduu tekerlemeler biraz daha kısa olsaydı olurdu ama yine de çok işime yaradı herkese teşekkürler. :D

melek on Ocak 24th, 2011 at 18:52

Çok güzel masal tekerlemeleri var süper site :) :)

ayşegül on Ocak 26th, 2011 at 19:25

mükemmel bir site hazırlayanların eline sağlık

Ayşenur on Şubat 21st, 2011 at 14:37

Çok tşk ederim çok yardımcı oldu zaten Türkçe ödeviydi hocamız önerdi bizde yazdık süper bir sayfaymış ;))

ali on Şubat 22nd, 2011 at 18:50

güzel olmuş ödevler

furkan on Şubat 24th, 2011 at 00:38

Harika bir site.Ödevlerimi daha kolay yapabiliyorum.Herkese teşekkürler.

……… on Mart 10th, 2011 at 22:16

Gerçekten güzel bir site ödevimde bana çok yardımcı olduu tekerlemeler çok işime yaradı herkese teşekkürler. :D

damlanur on Mart 14th, 2011 at 13:04

benim ödevimdi iyi oldu teşekkürler

melis on Mart 17th, 2011 at 21:46

Çok sağ olun fakat ben biraz daha kısa birşey istiyorum ödevimiz masal yazmak, proje olduğu için çok önem gösteriyorum emeği geçen herkese teşekkür edrim. ;)

almila on Mart 30th, 2011 at 18:46

Bir edebiyat ögrencisi olarak begendim masal yazmam gerekıyordu bu tekerlemeleri kullandım. Teşekkürler.

uA Fırat on Nisan 2nd, 2011 at 17:03

Çok sağolsun bu sayfayı kim kurduysa. Ödevimimde çok yardımcı oldu tekrar sağolun. :P

enes on Nisan 26th, 2011 at 09:12

tekerlemeler güzeldi ama biraz daha kısa yapsaydınız sevinirdim.

Hasan on Mayıs 9th, 2011 at 20:41

Arkadaşlar hala anlamadınız mı ? bunlar masal değil masal tekerlemesi anlatabildim mi acaba ?

byy_oktay on Mayıs 10th, 2011 at 10:40

Çok güzel ödevime yardımcı oldu.

tuğçe on Mayıs 11th, 2011 at 23:03

Maslal tekerlemeleri çok komik ve eğlenceli.

izel on Mayıs 12th, 2011 at 23:22

çok güzel ama çok uzun biraz daha kısa olursa daha hoş olur.

şule on Mayıs 13th, 2011 at 09:59

bu site güzel bir site çok işime yaradı ödevimi bilene buradan yapmış bulunmaktayım.

ece on Mayıs 30th, 2011 at 20:13

Çok beğendim ben bu siteyi her şey çok komik.

beyza on Eylül 9th, 2011 at 20:39

yaa çok güzel tekerlemeler ve ödevimede çok yardımcı oldu çok beğendim bu siteyi çok güzel yani en güzel site diyebilirim bayıldım…

tunahan on Kasım 3rd, 2011 at 16:41

Bu site çok güzel ödevimide burdan yaptım çok gzel çok teşşekkürler.

ilke on Aralık 15th, 2011 at 14:17

bu site çok güzel arkadaşlar gibi benim de hoşuma gitti ve ödevime yardımcı oldu çok teşekkürer

ceyda on Aralık 15th, 2011 at 19:10

çok güzel ama masal bitişinde de bi tekerleme yazarsanız sevinrim :D

Beyza on Aralık 16th, 2011 at 15:35

açıkçası bu siteyi çok beğendim.

furkan on Aralık 19th, 2011 at 18:53

sÜPERDİ BENİMDE ÖDEVİME COK YARADI AMA SİTE HATALIYDI.TEKERLEMELERİN BAZI YERLERİ KISALTILMIŞ.(…)KONULMUŞ

serhad on Aralık 19th, 2011 at 18:54

bunlar masal değil

edoş on Aralık 19th, 2011 at 20:01

Çok güzel ve komik şeyler var ama bir yandanda çok uzun ya işime yaradı ama şunların daha kısası yokmu acaba? Ben daha kısası olsaydı daha çok yazardım ama yinede emeği geçen herkese teşekkürlkerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr………………………… :333:

Neslihan on Aralık 22nd, 2011 at 22:10

Çok güzel bir site olmuş . Teşekkürler.

prens enes on Aralık 26th, 2011 at 19:52

BU MASAL TEKERLEMELERİ PERFORMANS ÖDEVİME ÇOOOOOOOOOOK YARDIMCI OLDU TEŞEKKÜRLER

leqendboyy on Aralık 28th, 2011 at 18:42

çok güzel bir site bnim ödevime yararlı oldu çok gzl site arkadaşlar :)

Meray COŞKUN on Aralık 29th, 2011 at 19:45

Bence çok güzel bir site ben çok beğendim ve ödevime çok yardımcı oldu o kadar güzel ki öğretmenim kendim buldum sandı. Ben çok güzel şeyler yazarım da. Çok güzeller bira uzunlar ama olsun defterime yazabildim en çok beğendiğim : ‘Masal masal maniki
Yolda saydım on iki
On ikinin yarısı
Tilki çakal karısı.
Masal masal martladı
İki fare atladı
Kurbağa kanatlandı
Tos vurdu bardağa
Çocuk çıktı çardağa.
Masal masal maniki
Kuyruğu var on iki
Kuyruğunda beni var
Kulağında çanı var.
Masal masal matatar
Dil okur, damak tadar.

tosun on Ocak 2nd, 2012 at 21:40

9/9 900000000000
Bence çok güzel bir site ben çok beğendim ve ödevime çok yardımcı oldu o kadar güzel ki öğretmenim kendim buldum sandı. Ben çok güzel şeyler yazarım da. Çok güzeller bira uzunlar ama olsun defterime yazabildim en çok beğendiğim : ‘Masal masal maniki
Yolda saydım on iki
On ikinin yarısı
Tilki çakal karısı.
Masal masal martladı
İki fare atladı
Kurbağa kanatlandı
Tos vurdu bardağa
Çocuk çıktı çardağa.
Masal masal maniki
Kuyruğu var on iki
Kuyruğunda beni var
Kulağında çanı var.
Masal masal matatar
Dil okur, damak tadar.0000 çik güzel

nida on Ocak 2nd, 2012 at 21:47

ablasende yapmışsın olmamış 1. benim

Sefa:):)) on Ocak 5th, 2012 at 17:54

(…):(evet konulmuş ama çok güzeller:)

MİSAFİR on Mart 23rd, 2012 at 15:50

Bence çok güzel bir site. İşime de çok yaradı. Herkese çok teşekkürler…

ayse on Mart 26th, 2012 at 15:27

ödevime çok yardımcı oldu teşekkür ederim

orçun on Mart 27th, 2012 at 15:59

katılıyorum serhad bunlar masal değil

mahmut on Nisan 8th, 2012 at 17:21

çok güzel ödevimi yAPMAMA ÇOK YARDIMCI OLDU BU SİTEYİ YAPANLARA TEŞEKKÜR EDERİM

HAMİT MERTCAN YILDIZ on Nisan 9th, 2012 at 17:06

iyi ki böyle bir site var çokk işe yaradı 100 aldım teşekkürler… :D

irem on Nisan 9th, 2012 at 20:15

türkçe ödevi için çok işime yaradı herkese çok teşekürler edoş sen bizim edamısın 6/d sınıfı

ceren on Nisan 24th, 2012 at 12:34

çok teşekürler

ecrin on Nisan 26th, 2012 at 16:28

Çok güzel Bir Site

esra nur on Nisan 28th, 2012 at 13:39

çok iş e yarayan bir site ama çok uzun…
:*

sevcan on Mayıs 3rd, 2012 at 13:53

ço işe yarıyor çok saol admın :D

ömer on Mayıs 10th, 2012 at 19:51

güzel bir hikaye

batuhan on Mayıs 17th, 2012 at 16:01

bnmde çk işime yaradı hazırlayan iyiki hazırlamış :)

elçin kafadr on Mart 5th, 2013 at 18:16

Bu tekerlemeler 100 almaı saladı tşkkrlr

DUYGU GÜNEŞ on Mayıs 22nd, 2013 at 16:52

ÇOK işime yaradı iyiki hazırlamışlar.Çünkü bu tekerlemelerçok güzel.Bu yüzden bu site çok güzel bir site.

yağmur on Kasım 4th, 2013 at 16:15

gerçekten çok güzel kim yaptıysa çok güzel hazırlamış

Ad Soyad on Ocak 12th, 2014 at 17:29

Ne tekerlemeymiş anam in in bitmiyor. ama. iyi iyi

TEŞEKKÜRLER on Ocak 22nd, 2014 at 19:02

Teşekkürler, en sondaki işime yaradı ama güzel site.

misafirrr… on Mart 12th, 2014 at 19:01

ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK UZUN ARKADAŞLAR. BUNU YAZANA KADAR TEKERLEMEYİ MASAL YAPALIM OLSUN BİTSİN. BİRAZ DAHA KISA OLSA İŞİME YARARDI. ANCAK BUNLAR ÇOK UZUN DAHA KISALARINI YAYINLARSANIZ İYİ OLUR. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİZ

mustafa çalık on Nisan 13th, 2014 at 18:35

herkes çok uzun ve güzel yazmış bizde çok kısa ve çirkin diyelim

EBRAR ERGİN on Nisan 14th, 2014 at 21:11

ÇOK UZUN OLABİLİR AMA HEPSİ FARKLI FARKLI. BENCE ÇOK GÜZEL OLMUŞ ÇOK İŞİME YARADI. TEŞEKKÜR EDERİM

mizgin usb on Ekim 13th, 2014 at 18:04

süper ve müthişşşşşşşşşşş

tuğce on Mart 3rd, 2015 at 21:39

Bence superin superi.
Butun odevlerimi yapabiliyorum
Cok guzel:,))

gülcan on Mart 4th, 2015 at 12:24

süperr çokkk beğendimmm

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Masal Tekerlemeleri – 1
  • Yazının Kategorisi: Masallar, Şiir Öykü Roman
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 15 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , ,