Matris

m ve n birer sayma sayısı
i = 1, 2, 3, …, m

001

şeklindeki tabloya mxn türünden denir. m tane satır ve n tane sütundan oluşan bir A matrisi

002

her sayıya matrisin elemanı denir.

003 elemanındaki i sayısına 1. indis j sayısına 2. indis denir.

004

mxn türündeki bir matriste m ye satır sayısı, n ye sütun sayısı denir.

005

006

a matrisi 2 satırdan ve 3 sütundan oluştuğu için 2×3 türünde bir matristir.

integral_ile_alan_bulma001

bahar yayınevi uyarı