Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri Etkin Katılım

1. Aşağıda verilen sayıların aritmetik ortalamasını bulunuz.
a. 18, 29, 37, 46, 53, 21, 69
b. 1024, 1128, 2163, 1453, 1002
c. 0,8; 5,2; 3,4; 3,8; 4,3; 3,7; 4,4; 2,6

2.

Yukarıda verilen grafik İstanbul’da 6 ay boyunca olan ortalama hava sıcaklığını göstermektedir.
Buna göre, İstanbul’un aylık ortalama sıcaklığı kaç derecedir?

3. Bir manavın 5 gün boyunca sattığı domates miktarı aşağıda verilmiştir.


Bu manavda 50 günde ortalama kaç kg domates satılmıştır?

4. 7 karpuzun ağırlıkları toplamı 42 kg’dir. Bu karpuzlardan birini çıkardığımızda aritmetik ortalama değişmediğine göre çıkarılan karpuz kaç kg’dir?

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)