Ana Sayfa » Milli Edebiyat » Türk Edebiyatı Dönemleri » Milli Edebiyat Dönemi Gelişmeleri – (Milli Edebiyat)
21


…Türk Edebiyatının Dönemleri…
()

Dönemi Gelişmeleri

1911 yılında Selanik’te çıkan “Genç Kalemler” dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlar. Milli Edebiyat hareketi öncelikle bir dil hareketidir. Sade Türkçe’nin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konulmuştur. “Milli Edebiyat” terimi de ilk defa bu dergide kullanılmıştır.

Bu dönem sanatçılarının şiir anlayışıyla, Fecr-i Ati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. “Şiir vicdani bir keyfiyettir” düşüncesinde olan şairleri bireysel konuları işlerler. Daha sonra 1917 yılında yaptıkları bir toplantıda, hece ölçüsünü kullanma, günlük konuşma diliyle yazma noktasında birleşen şairlerin, içerik konusunda her birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Bu dönem sanatçıları Divan edebiyatını, Doğu edebiyatının, sonrasını ise Batı edebiyatının taklitçisi olmakla suçlarlar.

 

Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları, roman ve öyküde sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca “aşk” bu dönem roman ve hikayesinin en önemli temasi olarak dikkat çeker. Bu eserlerde dil günlük konuşma dilidir.

Bu bölümden tam yararlanmak için aşağıdaki sayfalar size yardımcı olabilir:

» Milli Edebiyat Dönemi Gelişmeleri » Milli Edebiyat Dönemi Önemli Temsilcileri

Modern Türk Edebiyatını yaratma amacıyla kurulan Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Âtî toplulukları büyük hamleler yapmakla beraber ruhta büyük ölçüde Fransız sanatına bağlı, dil ve üslûpta Osmanlıcayı sürdüren, millî kimlik ve kişiliğe ulaşamamış bir edebiyat vücuda getirmişlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmete bağlı Osmanlıcılığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin, memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve Milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada millî kimlik arayışları başlamıştır.

Türk dili, Türk vezni, Türk zevki ve kültürü ile millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonucunda 1911-1923 yılları arasında Millî Edebiyat akımı var olmuştur. Türk milletine mensup olma şuuru, tarih içinde devamlılık düşüncesi, olduğu gibi kalarak batılılaşma inancı, 1911-1923 yılları arasındaki akımın temelleridir. Bu dönemin bariz özelliği, Türk romantizminin edebî tezahürlerini göstermesidir.

Cumhuriyet’in kuruluşunu hazirlayan milliyetçilik ideolojisi içinde dogan Milli Edebiyat akimi Cumhuriyet’in ilk yıllarında en olgun eserlerini verdi. Cumhuriyet rejimi ve bu devirde meydana getirilen sosyal ve iktisadî müesseseler üstünde başlarında büyük Türk sosyoloğu ve düşünürü Ziya Gökalp’in bulunduğu Türkçü ve Milliyetçi münevver zümre etkili oldu. Gökalp’in Türkiye ve Türkler için şekillendirdiği düşünceler başta AtaTürk olmak üzere, Cumhuriyeti kuran birinci neslin dünya görüşünün kaynağını teşkil etti. Halka ulaşabilmek ve onunla bütünleşebilmek için onun dilini kullanmak gerektiğine inanan bu nesil yazarları, eserlerinde konuşma dilini kullandılar. Halk dilini kullanırken gençlik yıllarında hayran oldukları Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat) yazarlarının ince zevkini günlük dile aktardılar.

1911 yılında Selânik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisinde başladı bu çalışmalar. Bir kısmı daha sonra Cumhuriyet dönemi yazar ve şairleri arasında da yer alan bu edebiyatın temsilcilerinin en önemlileri, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin (öncü), Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip (öncü), Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Kemalettin Kamu, Aka Gündüz, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri, Halide Edik Adıvar, Hamdullah Suphi, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Fuat Köprülü, Halide Nusret Zorlutuna, Şükûfe Nihal, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar’dır.

Milli Edebiyat akımının özellikleri, Cumhuriyet’in ilk on yılının da bir özeti olmaktadır. Bu çerçeve içerisinde, Milli Edebiyat akımının ilkeleri de şu şekilde belirtilebilir:

Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri

1) Dilde yalınlık (en mühim prensip),
2) Türkçe karşılığı olan Arapca ve Farsça kelimelerin atılması. Yalın (süssüz, sanatsız, özentisiz) bir dille yazma; İstanbul Türkçesini kullanma.
3) Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma
4) Hece ölçü
5) Konu seçiminde yerlilik
6) Konularını hayattan, ülke şartlarından seçme
7) Millî kaynaklara yönelme

İslâmcı, Osmanlıcı, gelenekçi görüşlere sahip yazarlardan bireysel eğilimli yazarlara kadar tüm edebiyatçılara açık bir bütünlük mevcuttur. Çünkü artık söz konusu olan Millî Edebiyat akımı kavramı değil, Millî Edebiyat dönemidir. Bu akım dilde ve duyuşta 1911-1915 dönemi milliyetçilik fikirlerinin ön plânda olduğu roman, hikâye, tiyatro eseri ve şiirler verilmesini sağlamıştır.

Başlangıçta Fecr-i Âtî roman ve hikâyecisi olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Refik Halit Karay, gerçek kişiliklerini Millî Edebiyat akımı içerisinde göstermişlerdir. Fecr-i Âtî topluluğu dışında kalan, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı, kendi şiir anlayışlarına göre eserler veren ve daha sonra Millî Edebiyat akımına katılan şairlerdir. Gerek Mehmet Âkif Ersoy gerekse Yahya Kemal Beyatlı, şiir dili ile konuşma dili arasındaki uzlaşmayı sağlamışlar, Türk diline zor uyan aruzun engellerini ortadan kaldırıp, yaşayan Türkçe ile başarılı şiirler yazmışlardır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN DİL ANLAYIŞI

1) Yabancı dilbilgisi kuralları, Arapca, Farsça ad ve sıfat tamlamaları bırakılmalıdır.
2) Yabancı sözcükler, kendi dillerinde dilbilgisi bakımından hangi türden olursa olsun, Türkçede ne olarak kullanılıyorsa, dilbilgisi yönünden o türden sayılmalıdır.
3) Arapca ve Farsça’dan gelen sözcüklerden, konuşma diline kadar girip yaygınlaşmış olanlar Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmalıdır.
4) İstanbul hanımlarının günlük konuşma dili esas alınmalıdır.
5) Terimler bilimle ilgili oldukları için aynen kullanılmalıdır.
6) Türkiye Türkçesine diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmamalıdır.

|» Bu konuyla ilgili test çöz! « |

|» “Milli Edebiyat Dönemi” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Edebiyat, Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Milli Edebiyat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Edebiyat, Türkçeİle Yorum Yap!
21 Yorum Bulunmaktadır
sevda on Nisan 10th, 2008 at 16:07

aradığım ödevi bulamıyorum ama nerde gereksiz olan şeyler var ödev sitelerinde lütfen bu konuyu gözden geçirin

hatice on Nisan 26th, 2008 at 17:07

Bence gayet güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlerin eline sağlık çok işime yaradı teşekkür ederim. Ayrıca köşedeki ‘Türkçe’si varken’ bölümü de çok güzel herkese tekrar teşekkürler.

yasmin on Mayıs 28th, 2008 at 20:13

Gerçektende Çok güzel ir Site.. Çok Yararlanıyoruz burdan .. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.. :)

gülistan bulut on Ekim 21st, 2008 at 08:41

Süper olmuş. Çok teşekkür ederim aradığım ödevi buldum.

deniz on Ekim 28th, 2008 at 00:57

Arkadaşlar bana acilen halide edipin yeni turan adlı kitabının özeti lazım bu konuda yardımlarınız bekliyorum.

ERDEM on Mart 2nd, 2009 at 19:40

Aradığım ödevi bulamıyorum ama nerde gereksiz olan şeyler var ödev sitelerinde lütfen bu konuyu gözden geçirin.
———-
Diyen sevda arkadaşımıza sesleniyorum: Aradıgını bulamıyorum diye bir şey yok, ararsan bulursun. Bende 180 tane site var edebiyat ile ilgili burda yoksa başka yerde vardır sitelere lütfen laf atmayalım biraz da kendimizde arayalım kusurlarımızı.

oğuz on Mart 10th, 2009 at 18:25

Aradığım ödevi sonunda buldum paylaşım için teşekkürler.

murat on Mart 24th, 2009 at 19:31

Bence süper bir sayfa olmuş hazırlayanın ellerine sağlık. İstediğim her konuyu rahatca en ince ayrıntısından beri bulabiliyorum. Sağ olsun hazırlayan her kimse…

gülşaah on Mart 29th, 2009 at 11:59

Ayy herkese tesekkür ederim harika bir site olmuş elinize sağlık.

alev on Nisan 4th, 2009 at 18:30

Anlatım şekliniz biraz sade ama gene de güzel olmuş bizleri edebiyat düşkünlerini daha faza aydınlatırsanız seviniriz. Zamanla bu değerlerin kaybolmaması için lütfen bu bilgileri arttıralam.

Pelin on Nisan 23rd, 2009 at 18:22

Çok güzel bir site emeğiniz için teşekkürler.

betül on Nisan 23rd, 2009 at 19:17

Böyle bir site yaptığınız için teşekkürler tam yararlanacağımız bir site olmuş. TÜRKÇEYE gösterdiğiniz bu saygıdan dolayı da çok teşekkür ederim.Eğer dilimize sahip çıkmazsak yok olup gidecek. Herşey için teşekkürler.

peiln on Nisan 25th, 2009 at 11:06

Bu siteyi çok beğendim ödevlerim konusunda bana çok yardımcı oluyor.

yasin on Mayıs 3rd, 2009 at 16:28

Allah sizden razı olsun çook tşk ederim iyiki varsınız sağolun var olun.

burak on Mayıs 7th, 2009 at 22:15

Sınavlardan önce hep bu siteye uğrar oldum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

firdvs on Mayıs 13th, 2009 at 21:36

Hazırlayanın emeğine sağlık ya herşeyi buldum. Teşekkürler.

ceyda on Kasım 16th, 2009 at 22:09

Gerçekten çok harika bir site çoooook teşekkür ederim emegi geçen herkese. :-)

Ahmet on Nisan 19th, 2010 at 18:05

Çok güzel bir paylaşım sitesi hazırlamışsınız.Bu sitenin adminlerine helal olsun…:)

Orkun on Mayıs 31st, 2010 at 19:26

Site için teşekkürler , sınavlarımda çok yardımcı oluyor.

Sivaslı on Nisan 23rd, 2011 at 14:51

Yaptığınız bu siteyi çok beğendim. Yapanlara teşekkür ediyorum. Ödevlerim konusunda bana çok yardımcı olan bir sitedir. Keşke her site bura kadar faydalı olsa.Yapanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık…

caner on Eylül 13th, 2011 at 17:12

Site çok güzel. Yapanların eline sağlık. :)

Yazı Detayı