Ana Sayfa » Kim Kimdir? » M » Mustafa Kemal Atatürk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)
200


Mustafa Kemal Atatürk
(Hayatı – Biyografisi)

1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askerî Lisesi’ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu.Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu.

 

Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı olarak görev yapıı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş’u düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin başındaydı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.

 

Mondros Mütarekesi’nden sonra Sevr Anlaşması hükümlerine dayanılarak ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, son Osmanlı padişahı Vahdettin Han tarafından Anadolu’ya gönderildi.19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Türk millî mücadelesini başlattı.Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı. Askerî görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni topladı. Meclis Başkanı seçildi.5 Ağustos 1921’de Başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. Sakarya Meydan Savaşı’nı kazandı. 19 Eylül 1921’de Meclis tarafından kendisine Mareşal ve geleneksel Gazi ünvanı verildi.

26 Ağustos 1922’de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz’u başlattı. Beş gün sonra 30 Ağustos 1922’de de Başkomutanlık Meydan Savaşı’ nı kazanıldı.Lozan Barış Konferansı’ndan sonra, 11 Ağustos 1923’de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923’de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı’ na seçildi.

 

29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilân edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildi.10 Kasım 1938’de öldü.

 

ESERLERİ

 

Atatürk’ün Özel Mektupları

Kaynak Yayınları / Siyasal Tarih ve Türkiye Dizisi

 

“Atatürk’ün Özel Mektupları”, ilk kez Sadi Borak tarafından derlenmiştir. 1961 yılında ilk basımı yapılan eser, kısa sürede tükenmiş, 1970’te ikinci ve 1980’de üçüncü basımı yapılmıştır. İlk basımı 42, ikinci basımı ise 80 mektubu kapsayan eser, üçüncü ve elinizdeki dördüncü basımında 157 mektubu içermektedir.

Atatürk’ün bu mektupları, yaşadığı dönemin ve içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal olayların birer aynası gibidir. Ayrıca Atatürk’ü tüm yanlarıyla bu mektuplarda bulmak da mümkündür: Sevgileri, tutkuları, hatta kıskançlıklarıyla… Mektuplar, tarihimiz ve Atatürk’ün biyografisiyle ilgili birçok materyali de içermektedir. Bu eserde yer alan mektuplar, öyküleriyle birlikte birçok olayı aydınlığa kavuşturmaktadır. Yakın tarihimizin kimi olayları belge ve bilgi yetersizliği nedeniyle tarihimize yanlış olarak yansımıştır. Kimi olaylar da aynı nedenle birtakım gerçek dışı varsayımlar üzerine kurulmuştur. Bunlar arasında kasıtlı olarak saptırılan olaylar da vardır: Fevzi Çakmak’ın Anadolu’ya geçişi, Sovyet yöneticileriyle yazışmalar, Ardahan Milletvekili Hilmi ve Ali Galip olayları vs…

 

“Atatürk’ün Özel Mektupları”, yakın tarihimizin bilinmeyen ya da az bilinen kimi olaylarını açıklığa kavuşturmuş olması bakımından her zaman başvurulması gereken kaynak bir yapıt niteliğindedir.

 

Atatürk Konuşuyor
“Nutuk Öncesi”
Mahmut Soydan, Falih Rıfkı Atay
Tekin Yayınevi

 

Bu kitap için anılarını kağıda döken Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan’a Atatürk’ün özel demeci “Benim anlattıklarım ve anlattıklarımı değerlendirmek için size verdiğim
belgeler okunduktan sonra, bütün Türk milletini, özellikle Türk aydınlarını vicdan ve fikir hesaplaşmasına çağırmak isterim. “Anılar” diye size anlattığı bu hikayelerin, zamanımıza kadar birtakım Devlet büyüklerinin anılarını yayımlamak sevdasına benzer bir eğilimden doğmuş olduğunu sanmayınız. Eğer ben, bu gerçekleri size söylüyorsam ve milletimize
ulaştırıyorsam, elbette bundan, büsbütün başka bir amacım vardır. Bu amaç ne olabilir?… Bunu burada açıklayamam. Fakat benim tasarladıklarımı, düşüncelerimi içtenlikle ulaştıran bu yazılar okunduktan sonra, kuşku duymam ki milletim, kendi kendine durumu öğrenecek, değerlendirebilmek için gerekli belgelere sahip olacaktır.

 

Dediklerimi, olaylar eylemlerle kanıtlamamış olsaydı, bu sözlerimin kapsadığı gerçeği -güç anlaşılabilir düşüncesiyle-, bir zaman daha yayımlamakta ağır
davranmaya belki gerek görürdüm.”

 

HAKKINDA YAZILANLAR

Atatürk’ten Anılar
Kemal Arıburnu
İnkılap Kitabevi / Atatürk İle İlgili Kitaplar

Atatürk’ün düşüncelerini ve kişiliğini ortaya koymak ve değişik yönleriyle anlatmak çabasını güderken, çok dar bir çerçeve içinde de olsa, O’nu anlatanların da bu ortam içindeki yerlerine ve kişiliklerine de değinmiş bulunuyorum.Her anı ve izlenimin büyük bir değeri vardır. Uzun ve görkemli bir dönemin güçlü komutanları, tarihçileri, şairleri, yazarları, romancıları, müzisyenleri ve halk ozanları hep O’nu anlatmaya, ressamları O’nu çizmeye, heykeltraşları O’nu yontmaya çalışmışlardır. Bu anlatılanlar, hep gönüldeki Atatürk’tür. O’nu
gönüllerinde duymayanlar, davasına baş koymayanlar, başlarını omuzlarının üzerinde bir yük gibi taşıyanlar O’nu anlatamazlardı ki…

 

Anılarla Mustafa Kemal Atatürk
İsmet Kür
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Atatürk Dizisi

İsmet Kür, “Yazın bir bütündür… Diyelim ki, bir ulu ağaçtır. Bu ağacın her dalında ürün vermiş olmaktan mutluyum.” diyor. Yayınlanmış 17 kitabı ve bunların arasında 9 baskı yapmış olanları var. Yazarımızın kitapları, -hatta günlük gazetelerde yayınlanmı kimi makaleleri, köşe yazıları bile- daima ses getirmiştir. Yazılanların tümünde vurgulanan, İsmet Kür’ün kendine özgü sürükleyici, rahat yazış biçimi; alışılagelmişten biraz farklı, hatasız, ustaca kullandığı dil olmuştur. Psikolojik irdelemelerindeki etkileme gücü de, yazılarının, üstünde durulan başka bir özelliğidir.

 

Atatürk’ten Anılar
Kazım Özalp, Teoman Özalp
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / Atatürk Dizisi …

 

1930’lu yıllarda çocuk yaşlarında olan, bugünün belirli yaş düzeyinin üzerindeki akranlarımdan bir kısmı, Atatürk’ü, bir kez uzaktan dahi görmüş olmayı, haklı olarak büyük bir mutluluk saymaktadırlar. Ben bu yönden gerçekten çok şanslı bir insanım. Babamın ona yakınlığı nedeniyle çok kereler Atatürk’le beraber olabilmek şansına eriştim. Bu ülkede yaşayan herkes, eğer Atatürk ile ilgili bir anısı varsa, bunu milletine mal etmeyi bir görev saymalıdır. Bu nedenle, her ne kadar çocuk yaşlarımdaki anılar da olsa, bazıları, büyük dersler alınacak değerdedir. Anılarımı bu kitap içerisinde ikinci bölüm olarak yayınlamayı mutlu bir fırsat sayıyorum. Ailemizin elinde bulunan ve bazıları bugüne kadar hiç yayınlanmamış olan fotoğrafların, bu yayına bir katkı sağladığı inancındayım. Kitabın birinci bölümünü oluşturan babamın anılarında, kendi yazdıklarına aynen sadık kalınmış, ancak o devirde kullanılmakta olan Arapça kelimelerin bazıları, gençlerin daha iyi anlayabilmeleri için, bugün kullanmakta olduğumuz şekilde Türkçeleştirilmiştir. Belirli bir tarihten sonraki anılarda, soyadları ve kullanılmaya başlanmış bulunan yeni kelimeler kullanılmıştır…

 

Atatürk’ün Avrasya Devleti
İsmet Bozdağ
Tekin Yayınevi

Atatürk’ün gözünde Milli Misak’ın anlamı nedir? Milli Mücadele’de, Sovyetlerden, ne zaman ve ne kadar yardım aldık? İran’a 1923 yılında Uçak armağan ettik mi? Neden?…
Enflasyonun yüzde 250’lerde olduğu 1924 yılında 100.000 altın harcayarak: “Türkiyat Enstitüsü” kurduk, “Etnografya Müzesi”nin temellerini attık mı?..
Niçin?.. Dil Kurumu, Tarih Kurumu’nun kurulmasında gözetilen hedef nedir? Bu Hedef’den Kim ve niçin saptı?.. Atatürk ve İnönü hangi fikirde çatıştılar?.. Kim haklı idi?..
Atatürk, İnönü’nün çocuklarına okumalarını sağlamak için mirasından pay ayırdı mı?.. Niçin?.. Atatürk’ün “Siyasi Vasiyeti” var mı?.. Neydi ve uygulanmasını kim önledi?..
Atatürk, kimin Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu? Kim oldu?.. Bütün bu soruların cevapları, bu kitapta!

 

Atatürk’ün Fikir Sofrası
İsmet Bozdağ
Tekin Yayınevi

 

Atatürk’ün akşam sofralarına çok ilişildi; “Yaran sofrası” denildi; “Malum Zevat Sofrası” denildi; hatta “Sarhoş Sofrası” diyenler bile oldu. Bu kitap, Atatürk’ün akşam sofralarının gerçeğini, en sağlam kaynaklardan soruşturarak, onların verdiği bilgilerle yazılmıştır. Atatürk’ün en yakınlarından alınan her bilgi, aynı olayın görgü tanıkları ile pekiştirilmiş, hafıza yanlışları düzeltilmiş ve gerçeğe en yakın biçime dönüştürülmüştür.

 

Atatürk sofralarını en iyi anlatan söz, yine Atatürk’ün sözüdür: “Hükümet Uyandı; Hadi Biz Artık Yatalım!”

 

| » Biyografiler – Kim Kimdir Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Biyografi, Biyografiler, Yaşam Öyküleri, Kim Kimdir?, Biyografiİle Yorum Yap!
200 Yorum Bulunmaktadır
demet on Eylül 9th, 2008 at 17:53

Bence biyografi olmamış tam olarak. Ödev için çok kötü.

ben on Eylül 27th, 2008 at 14:24

Ya gercekten guzel anlatıyor Ataturk’un hayatını. Tebrık ederım kım yapmıssa bu sıteyi… Ben ılk defa bır sıteye ıyı bır sey yazıyorum. Genelde hep kotu yazardım. Ama gercekten guzel olmuş.

millet sevgisi on Ekim 9th, 2008 at 20:42

Ben hiçbir yerde Atatürk’ün hayatını böyle anlatan bir yazı görmedim. Tebrikler.

esra on Ekim 18th, 2008 at 11:03

Özet güzel hazırlanmış ben beğendim…

begüm beste on Ekim 18th, 2008 at 12:38

Bence de çok hoş olmuş. Ben Atatürk’ü çok seviyorum.

Türkiye on Ekim 19th, 2008 at 15:17

Çocuğum bu siteden ödev yaptı ve çok kötü olduğunu öğretmenin beğenmeyeceğini söyledi.

eda on Ekim 20th, 2008 at 19:49

Bence çok güzel yapmış siteyi ellerine sağlık süper bir site siz de gezin bence.

eda on Ekim 20th, 2008 at 19:55

Ya çok süper olmuş çok beğendim beğenmeyen varsa kendi yapsın da görelim bakalım.

selin on Ekim 22nd, 2008 at 19:52

Çok güzel bir yazı tebrik ediyorum. Sayenizde ödevimi kısa ve öz bir şekilde hazırladım. Ellerinize sağlık.

hilal on Ekim 23rd, 2008 at 18:10

Ya bence çok güzel. İsime yaradı. Hepiniz sağ olun. HARİKA.

burcu on Ekim 23rd, 2008 at 22:26

Çok harika bu siteyi hep açıyorum.

eessmmaa on Ekim 30th, 2008 at 19:27

Merhaba arkadaşlar.

Ben buradaki bilgileri çok beğendim buradan bir çok kişinin yararlanıcağından eminim. Bence hiç kimse bu bilgileri beğenmedim diyemez çünkü hepsi çok güzel.

akif on Kasım 2nd, 2008 at 20:06

Bence çok güzel yani mükemmel.

mehmet on Kasım 3rd, 2008 at 09:07

Çok güzel olmuş cok teşekkür ederim.

nazlı su on Kasım 9th, 2008 at 14:12

Bence bu site çok güzel. Öğretmenim bana notumu 100 verdi. Siz de deneyin. Harika bu site!

alperen on Kasım 12th, 2008 at 10:54

Çok kısa olmuş.Direk manastır askeri okuluna geçmişsiniz.Baba sı ölüyor dayısına gidiyor daha neler var.

defne on Kasım 23rd, 2008 at 18:45

Çok güzel bir site çok işime yaradı teşekürler…

dilara on Kasım 28th, 2008 at 17:32

Bence çok güzel bir site çok beğendim ve de çok işime yaradı. Çok teşekkür ederim.

yakışıklı on Aralık 1st, 2008 at 23:01

Ay ne kadar da güzelmiş. Ben istediğimi bulamadım ama, çok güzel bir siteymiş.

şeyma on Aralık 15th, 2008 at 15:00

Bu siteyi ilk defa açtım. Ve çok beğendim tam bir bilgi kaynağı. Araştırmalarımı, ödevlerimi rahatlıkla yapabiliyorum. Çok teşekürler.

seda on Ocak 1st, 2009 at 20:33

Çok güzel bir site 3 sayfalık bir yazıyı kısaltarak anlatmış. Daha öz ve anlaşılır olmuş tıpkı bir kütüphane kafa karıştırmayan bilgilere yer vermiş.

mustafa on Ocak 12th, 2009 at 16:30

Çok güzel bir site 3 sayfalık bir yazıyı kısaltarak anlatmış. Daha öz ve anlaşılır olmuş tıpkı bir kütüphane kafa karıştırmayan bilgilere yer vermiş.

güzel kız on Ocak 25th, 2009 at 13:55

Bence çok az yazıyor. Daha fazla olabilirdi işime yaramadı yani.

Tugba on Şubat 25th, 2009 at 22:22

Süper olmuş ama ben daha derin bir araştıma yapmam gerek.

muhammed on Mart 5th, 2009 at 20:59

Çok güzel olmuş beğendim hep böyle hayırlı ve yararlı işler yapın işime çoook yaradı teşekkürler….

zeliha on Mart 11th, 2009 at 20:39

Siz çok iyi site yapansınız. Size çok teşekkür ederim.

busra on Mart 12th, 2009 at 10:26

Çok güzel olmuş.Sağolun.

……. on Mart 15th, 2009 at 14:10

Sağ ol sağ ol abi. Tşk ederim ya Allah razı olsun performans ödevinden puan alacaksan senin sayende.

ANKARALI NAMIK on Mart 31st, 2009 at 19:14

Ataturk un hayatında değişik seyler okudum bunların daha kısası yok muydu yaaa?

derya yıldız on Nisan 7th, 2009 at 17:08

Güzeldi ama Atatürk’ün annesinin, babasının ve kardeşinin ismi yoktu konulabilirdi.

TUĞBA YAPAR on Nisan 8th, 2009 at 14:01

Yazı süper bence ailesine gerek yok çünkü sadece hayatı lazım bize ama genede süper.

gülpembe on Nisan 10th, 2009 at 09:38

Ben *Atatürkün çocukluğunu anlatan yazılar istiyordum ama bu da güzel. (Sanki bazı yazım hataları var.) Onun dışında yinede güzel.

tugay on Nisan 13th, 2009 at 14:37

Abi güzelde yani askeri bilgiden aşırı bahsetmisin abi ama yinede ELİNE SAĞLIK Yavuz TANYERİ.

sedat on Nisan 14th, 2009 at 19:12

Atatürkü anlatan yazılar ama bunların devamı var altta yazıyor okuyayım derken ta baştan başladı bundan dolayı şikayetçiyim yoksa çok güzel bir yazı hazırlamışsınız.

senanur on Nisan 16th, 2009 at 19:18

Bence çok güzel bir site herkeze öneririm.

rahime on Nisan 20th, 2009 at 17:18

Valla Atatürk kitabı çıkarcaktım hayatı kimbilir kaç sayfa sürerdi ama allahtan kısaca yazmışsınız valla yazandan allah razı olsun bide anılarını koysanız süper olacak.

buse on Nisan 24th, 2009 at 13:15

Bence çok güzel ve çok uzun.

oğuz on Nisan 25th, 2009 at 21:04

Ödevimden 5 aldım. Çok güzel bir yazı. :-)

sibel on Nisan 26th, 2009 at 08:21

Bence çok güzel bir site.Kim yayınlamışsa ellerine sağlık.Ödevimden 100 aldım.Çok teşekkürler.

esmanur on Mayıs 1st, 2009 at 07:14

Çok iyi bilgiler var.Çok beğendim.

merve on Mayıs 3rd, 2009 at 20:26

Ödevim harika oldu. 100 aldım. Ama biraz daha bilgi olsaydı daha iyi olurdu.

seher ferik on Mayıs 13th, 2009 at 20:31

Bu site çok güzel bunun için 13 mayıs salı günü bana çok yardımcı oldu çıkarana tşk.

özlem on Mayıs 21st, 2009 at 16:16

Atatürk seni çok seviyorummm! Ah keşke ölmeseydin seni çok özledim aslında hiç görmedim ama neyse Atatürk işalah cenlete gidersin. Çünkü bizi kurtardın!

buket on Mayıs 24th, 2009 at 08:40

Çok güzel çok süper Atatürk bukadar şey yapmış haa…

can on Mayıs 28th, 2009 at 14:26

Bu ödev benim performans ödevim umarım 5 alacağım.

gizem on Mayıs 30th, 2009 at 08:49

Ben bu metni çok beğendim.Ödevime yardımcı olacağına eminim.

mustafa on Haziran 4th, 2009 at 06:15

Çok güzel Atatürk hakkında bazı şeyler öğrendim hayatında.

Bayrak Bağımsızlık, Bayrak Vatandır. on Temmuz 26th, 2009 at 16:57

*** YAŞA ATATÜRK ***

buket on Eylül 29th, 2009 at 18:25

Yazdım götürdüm fakat ödevimden sıfır (0) aldım şuan ağlıyorum.

şule on Ekim 1st, 2009 at 14:43

Ya şu siteye bak ya helal olsun bunu yapana allah onu cennetine göndersin inşallah.

Fezoo on Ekim 1st, 2009 at 16:13

Çok teşekkürler paylaşım için işime yaradı valla. xD

Şerife on Ekim 4th, 2009 at 14:03

Bu anlatım sayesinde ödevimden 100 aldım.

Şerife on Ekim 4th, 2009 at 14:06

Atatürk’ün hayatı kısa ve öz yazılmış ve bu konu üzerinden 100 altım hepinize teşekkürler.

nini00 on Ekim 4th, 2009 at 14:58

Çok teşekkür ederim bunu yollayanlara benim çoook işime yarayacak hem kısa özet olması hem de Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk’ün hayatını anlatması…

matrax on Ekim 4th, 2009 at 23:02

İğrenç ya hiç güzel değil bu site.Hiç sevmediğim Atatürk hakkında güzel şeyler yok bu yazılar her kitapta var.

Yılmaz Ünal on Ekim 6th, 2009 at 14:58

Bence bu site çok iyi. Fakat Atatürk’ün hayaını tamanltammamış. Bu ödevi Sosyal Bilgiler öğretmenine götürdüm. 0 notu aldım. Hepinizin Allah belasını versin diyorum.

ilke on Ekim 7th, 2009 at 16:45

Oh be tam aradığımı buldum ödevden kurtuldum kısacası.

zeynep on Ekim 8th, 2009 at 08:35

Güzel ama daha iyi olabilirdi yani kısa olabilirdi.

erdem on Ekim 9th, 2009 at 15:53

Bu site dünyanın en güzel sitesi bence.

kadir on Ekim 9th, 2009 at 19:27

Ödevim çok güzel oldu teşekkür ederim.

sahra on Ekim 9th, 2009 at 20:09

Bence güzelde uzun ya daha kısası yok mu?

hatice on Ekim 9th, 2009 at 21:25

Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN hayatını bilmek bizim görrevimizdir. Düşmanlar hala bitmiş değil amam bizim arkamızda koskocaMutafa Kemal ATATÜRK var. O olduğu sürece bu Vatan ölmez diyeceksinizki o öldü ama hayır o ölmedi hala yaşıyor onun peşinden giden binlerce Türk askeri var BU VATAN ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ.

aysen on Ekim 10th, 2009 at 11:07

Güzel hoş olmuş fakat benim işime yaramadı.

N.Mert Kösedag on Ekim 12th, 2009 at 18:42

Arkadaşlar bu yazı fena değil siteye ayıp etmeyin. Atatürkün annesinden- babasından bahsedilebilirdi bahsedilmemesi hata ama yinede güzel olmuş başarılarınızın devamını dilerim. =)

hilal on Ekim 12th, 2009 at 18:48

Ben bu yazı sayasinde 100=5 aldım süper bir yazı hem kısa hemde açık açık yazılmış harika.

ibrahim on Ekim 13th, 2009 at 18:45

Bu anlatım sayesinde ödevimden 100 aldım.

Duru on Ekim 14th, 2009 at 22:23

Özet diyorum özet çıkmıyor.İğrenç bir site.Anlamıyolar bizi yaaa…

abdulkadir on Ekim 16th, 2009 at 14:35

Bu yazı için çok teşekkür ederim. Bu yazı olmasaydı ödevimi yapamazdım.

ece on Ekim 16th, 2009 at 20:07

Şey aslında bunu öğretmen bana ödev verdi ama işe yarıyacağını sanmıyorum.

beatiful on Ekim 22nd, 2009 at 16:27

Çok teşekkür ederim. Burası harika bir site.

uğur böcüğüm on Ekim 26th, 2009 at 22:51

Ne çok iyi ne de çok kötü ginede en iyi ve okunaklı şekilde burda var.

şengül on Ekim 30th, 2009 at 11:06

Çok severiz seni büyük Atatürk sen bizin canımız kanımız her şeyimizsin.

miray on Ekim 31st, 2009 at 20:02

Mustafa Kemal Atatürk.

merve on Kasım 1st, 2009 at 17:37

Öğretmenimiz ödev vermişti çok işime yaradı teşekkürler bilgicik.

ecem on Kasım 3rd, 2009 at 18:58

Öğretmen bize ödev verdi seni buldum ATürküm seni çokk seviyorum.

asya on Kasım 3rd, 2009 at 20:57

Bu çok güzel bir site herkesin bakmasına tercih ederim. Biz Türk bir evladız ve hep öyle olucağız biz Türklere kimse karşı gelemeyecek. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

eskişehir on Kasım 3rd, 2009 at 22:31

Belirli bir tarihten sonraki anılarda, soyadları ve kullanılmaya orası yanlış yazılmış düzeltirseniz.

sinem kobal on Kasım 5th, 2009 at 18:56

Bence çok harika çok beğendim tüm herkese bunu öneriyorum herkes bu siteden yararlansın hani bazıları demiş ya ödev için çok kötü falan diye onlar kendilerini beğenmişler bu harika siteyi sevmemezlik yapıyorlar ben sadece sevenlere teşekkür ederim.

hasret on Kasım 6th, 2009 at 06:33

Sizden özeti isteniyor siz bize tüm hayatını gönderiyorsunuz.Lütfen bunlara dikkat edin.

cansu on Kasım 6th, 2009 at 20:37

Teşekkür ederim.Ödevime çok yardımcı oldunuz.Sağ olun.

tuğçe on Kasım 8th, 2009 at 11:51

Bence çok güzel olmuş hemde benim ödevim için de gerekliydi onun sayesinde pekiyi aldım.

merve on Kasım 8th, 2009 at 12:15

Burada yazılanlar geçekten istediğim gibi.

tuğçe on Kasım 8th, 2009 at 12:24

Çok güzel olmuş ama yazarken gerçekten elim ağrıdı. :-)

uğur böceğim on Kasım 8th, 2009 at 12:44

Atatürk kalbimizde, başka bir yerde değil.

tuna on Kasım 8th, 2009 at 13:10

Çok kısa olmuş.Biraz daha uzun olabilirdi.Daha ataTürk ümüzün ölüm yıl dönümünü ile yazmamışsınız. Bir inci sınıflar için olmuş resmen.Size açıdım.

beyza özcan on Kasım 8th, 2009 at 19:28

ATATÜRK’ün hayatı aslında pek de doğru yazılmamış değilmi. Ama yinede emeğe saygı gösterelim. 10 KASIM MARŞINDA NE DENMİŞ: “TÜRK’ÜM CUMHURİYETİM!SAKIN AMA SAKIN TÜRKLÜKTEN VAZGEÇMEYİN, TÜRK OLUN.”

ece on Kasım 9th, 2009 at 16:57

Sağ olun bitişik yazılır birinci sınıf kaliba. İdare eder.

aleyna on Kasım 9th, 2009 at 16:58

Çok güzel bir site ödevime çok yardım oldu teşekkür ederimm.

iremcik on Kasım 9th, 2009 at 17:12

En güzeli bu olmalı ki gözlerimden yaşlar akıyor.

beğüm on Kasım 9th, 2009 at 19:00

Teşekkür ederim ödevime yardımcı oldunuz.

sena karadeniz on Kasım 9th, 2009 at 20:44

Bence Atatürk‘ün hayatı güzel. Ama bir şeyler çok eksik annesinin adı, babasının adı yok… :-) Olmaz böyle Atatürk hayatı…

vatan sever on Kasım 9th, 2009 at 22:07

Ben yeni kaydoldum ve şimdiye dek girdiğim en güzel site.

vatan sever on Kasım 9th, 2009 at 22:50

Size bir şey soracağım: Burda Atatürk’le ilgili başka bilgi var mı?

ayşenur on Kasım 10th, 2009 at 15:25

Benim yorumum gerçeken güzel Atatürk’ümüzün hem anıyoruz hem de hayatımızı kolaylaştırıyor ama bize bilgisi çok var.

arzu on Kasım 10th, 2009 at 18:35

ATATÜRK ölmedi kalbimizde yaşıyor aylar yıllar geçsede o bizim atamız. Atam sen ölsende kalsanda kalbimizde yaşıyorsunn…

fhr on Kasım 11th, 2009 at 16:54

Atatürk’ü kurtuluş mücadelesini başlatması için ölüm fermanını imzalayan vahdettin mi yollamış? Okumadan kes yapıştır yapmayalım.

ayşenur on Kasım 11th, 2009 at 16:58

Ben bu yazıları cok beğendim cok teşekkür ederim.

yok on Kasım 11th, 2009 at 19:06

Hem çok güzel hem de çok kısa süper bu site de güzel aslındaa ödevim için gerekli olcak hay hay. :-)

serenay sarıkaya on Kasım 12th, 2009 at 14:00

Öğretmen ödev vermişti çok iyi işe yaradın bilgicik.

betül on Kasım 12th, 2009 at 15:11

Bir sey aradım butun bılgılerı verdınız cok sağ olun fazla bılgılerı yazdım tam istediğim gibi kısa ve öz. :-)

nasif on Kasım 12th, 2009 at 16:57

Öğretmen bize ödev vermişti. Bana yardımcı oldu bilgicik.

kubilay on Kasım 13th, 2009 at 22:40

Atatürk’ün hayatını kısaca aradım ve bu sitede buldum. Ancak Sultan Vahidettin Han Atatürk’ü Samsun’a gönderdi kısmına takıldım. Biz okulda böyle öğrenmedik.Atatürk görevlendirildiği için mi Kurtuluş Savaşı’nı başlattı??? Yanlış olduğunu düşünüyorum. Saygılarımla…

gizem on Kasım 14th, 2009 at 13:48

Harika olmuş çok güzel 100 aldm.

doğa idil on Kasım 15th, 2009 at 14:22

Beğendim ama biraz daha kısa olabilirdi bence.

bilal on Kasım 15th, 2009 at 20:10

Ben annemden kurtulmak için bu siteyi buldum.

Burak on Kasım 15th, 2009 at 22:53

BU SİTEYİ ÇOK BEĞENDİM.UMARIM ÖDEVİMİ ÖĞRETMEN BEĞENİR.BAŞARILAR DİLERİM.

isimsiz on Kasım 16th, 2009 at 20:13

Çok teşekür ederim.

berk çelik on Kasım 16th, 2009 at 20:48

Pek iyi ama o kadar iyi olamayabilirde.

melis on Kasım 17th, 2009 at 19:57

Doga idile katılıyorum biraz daha kısa olabilirdi.

yamur on Kasım 18th, 2009 at 16:51

Çok güzel beni ödevden kurtardı.

Mustafa ÇELİK on Kasım 18th, 2009 at 21:02

Çok güzel ve özetli bir yazı kendi adıma çok beğendim herkese öneririm.Ben oğlum Yasin e bu yazıyı yazdırdım ve okuttum bana çok iyi anlattı oda sizin gibi ATATÜRK ün hayatını çok merak etmişti şimdi bu site yoluyla özetini okudu bu siteyi yapan ve bilgileri koyan gerçekten çok iyi bir yazar ya da bir yerden alıntıysada çok iyi bir takıpçi.Bende böyle çocuklara faydalı siteler yapmak isterim bana yardımcı olursanız e posta adresimi ekleyim ve bana yazın.Nasıl yapılcağını ben bilmimiyorum.Bilsen kendim yaparım gardaş hadi salıcakla kalın.

enes on Kasım 19th, 2009 at 16:07

Atatürk bize bu hayatı verdigi icin degerini bilin lütfen.

ediz on Kasım 21st, 2009 at 18:21

Ödevim vardı işime yaradı tşk ederim.

Bade on Kasım 22nd, 2009 at 14:18

Gerçekten siteniz harika olmuş. Teşekkür ederim bana çok yardımcı oldunuz.

yasemin on Kasım 23rd, 2009 at 15:37

Bence çok güzel kısa ve öz daha iyisi yoktur bence.

Ömer Faruk on Kasım 24th, 2009 at 12:55

Ya gerçeten tam aradığım şeyer burda hepsi kısa ve öz valla bunu yapanların ellerine sağlık bizimde ödev vardı herkes verdi sadece benle 4 yada 5 arkadaş kaldık. Yarın getireceğim bende inşallah yüksek not alırım.

vatan sever on Kasım 25th, 2009 at 22:02

Ya iletimi kim beyenmedi tuna mısın yazamazmıyım

ezgi on Kasım 30th, 2009 at 19:02

Gerçekten çok güzel bir site çok beyendim özet dediğin işte böyle olur.

Déniz on Aralık 2nd, 2009 at 17:20

Çok teşekkürler çok işime yaradı yaşasın T.C yaşasın ATATÜRK.

zehra on Aralık 9th, 2009 at 20:15

Arkadaşlar umarım bu bilgiler doğrudur. Çünkü ödevim var. Ve bu siteyi hiç beğenmedim. Çok yapmacık…

aykut on Aralık 12th, 2009 at 17:46

Seni seviyoruz Ata’m.

FERDİ on Aralık 14th, 2009 at 20:38

Atatürk öldü diye herkes aglıyor biz ödevimizi yapıyoruz.

FERDİ on Aralık 14th, 2009 at 20:41

Atatürk’ün hayatını bize ödev verdi 100 aldım herkesede başarılar dilerim…

melisa on Aralık 30th, 2009 at 17:41

Ben kısa bir yazı istedim burada çok yazı çıktı bu ne böyle ya.

admin on Ocak 6th, 2010 at 21:11

Yazı süper kim yazdıysa teşekkür ederin ödevime yardımcı oldu…

betül yılmaz… on Şubat 4th, 2010 at 20:16

Ben bu siteyi beğendim de biraz daha kısa olsa daha güzel olurdu çünkü benim ödevim var dı burdan yararlandım ama saha kısa olabilirdi bence sizede bu siteyi tansiye ederim saygılar…..

betül yılmaz 3-c no:411 erguvan i.ö.o

llatife on Şubat 6th, 2010 at 20:50

:ok beğendim bana çok yardımcı olucak sizi tebrik ediyorum.

hakan on Mart 14th, 2010 at 16:08

Çok güzel yapmışsınız.Tebrik ederim. Sağ olun!!

irem on Mart 18th, 2010 at 14:44

Kubilaycım bilgicik sitesinde yazan doğru Atatürk oraya görevli olarak gitmiştir.

elif on Nisan 3rd, 2010 at 19:41

Burada aradığımı buldum sevindim . Atatürkün hayatını kısa ve öz bir şekil de y7azmışlar çok güzel olmuş çok beğendim.

rabia on Nisan 7th, 2010 at 08:21

Ya bunun başında ataTürk 1881 yılında doğdu desek güzel olur ama şikayetim yok onu bilin.

Bahadır on Nisan 7th, 2010 at 09:32

Bizede öğretmen ödev verdi. Bende buradan bakıyorum sağol bilgicik. Çok güzel olmuş.

beliz on Nisan 15th, 2010 at 11:08

Çok kısa ve çok güzel ! ablam 100-5 bende 100-5 kardeşim 100-5 aldık!

perlin on Nisan 26th, 2010 at 20:47

Ya annen öğrenirse seni bu site kurtara bilecek mi?

nazlı on Mayıs 10th, 2010 at 19:25

Bu biraz fazla uzun. Biraz kısa olsaydı çok iyi olurdu.Ama yinede tam özet olmuş. :-P

MELEK on Mayıs 15th, 2010 at 20:40

Acaba Atatürk olmasaydı ne yapardık.

sibellll on Mayıs 28th, 2010 at 17:08

Çok çok güzel bir site ödevime çok yardımcı oldu teşekkürlerrr.

gereksiz on Haziran 8th, 2010 at 21:19

Kısacası budur: 1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askerî Lisesi’ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu.Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu.

Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı olarak görev yapıı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş’u düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin başındaydı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.

Mondros Mütarekesi’nden sonra Sevr Anlaşması hükümlerine dayanılarak ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, son Osmanlı padişahı Vahdettin Han tarafından Anadolu’ya gönderildi.19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıkarak Türk millî mücadelesini başlattı.Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı. Askerî görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920′de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni topladı. Meclis Başkanı seçildi.5 Ağustos 1921′de Başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. Sakarya Meydan Savaşı’nı kazandı. 19 Eylül 1921′de Meclis tarafından kendisine Mareşal ve geleneksel Gazi ünvanı verildi.

26 Ağustos 1922′de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz’u başlattı. Beş gün sonra 30 Ağustos 1922′de de Başkomutanlık Meydan Savaşı’ nı kazanıldı.Lozan Barış Konferansı’ndan sonra, 11 Ağustos 1923′de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923′de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı’ na seçildi.

29 Ekim 1923′de Cumhuriyet’in ilân edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildi.10 Kasım 1938′de öldü.

pınar on Haziran 29th, 2010 at 22:15

Atatürk’ü çok seviyoruzz.Tüm millet olarak …Tanıyoruzda.Benim öğretmenim anlattı.Ama ben bu yazıyı okuyunca Atatürk’ünüzü daha iyi tanıdım…

veli on Ağustos 31st, 2010 at 13:14

Valla cok iyı oldu bu sıteyı buldugum en zor odevlerımmı bırını bıtırdım.

cansunur on Ekim 7th, 2010 at 15:10

Valla çok güzel olmuş teşekkürler! Ellerinize sağlık sosyal bilgiler ödevim için çok gerekli oldu.

beyza on Ekim 10th, 2010 at 12:29

Çok güzel çok kısa ve öz çok beğendim.

eren on Ekim 10th, 2010 at 18:38

Mukemmel bır sıte cok guzel her odevımı busıteden yapacagım Ataturk’umuze saygılı olalım ve hep hazırda bekleyelım.

efe on Ekim 17th, 2010 at 19:02

Hiç beğenmedim çok uzun sevenlerde çıktısını almıştır Atatürk’le ilgili abuk subuk bilgiler yazmışın.

mustafa on Ekim 18th, 2010 at 18:05

Çok güzeldi.

mustafa on Ekim 18th, 2010 at 18:07

Süper bilgi veriyor Türkçe ödevime çok yararı dokundu.

cemre on Ekim 19th, 2010 at 18:40

Evet çok güzel bir site sağ olun site. :))

alperen on Ekim 19th, 2010 at 21:13

Ben 9 yaşındayım 3 e gidiyorum dersimde çok ama çok iyi yardımcı oldu.

semanur & fırat on Ekim 21st, 2010 at 19:13

Gerçekden ama gerçekden hayatımda böyle bir şey görmedim ama bana göre işime yarar ve hayat boyunca lazım olabilecek dünyada her insanın rutin hayatında lazım olabilecek ve güzelce yazılmış bir bağlantı yapan ve anlayışı geçen her keze teşekkürlerimizi sunarız.
ben & kardeşim

hüseyin on Ekim 21st, 2010 at 19:53

Çok iyi öğretmen bana afferim dedi iyiki var!

esma on Ekim 23rd, 2010 at 18:35

Çok güzel olmuş.Size güveniyorum;sizden daha iyisini bekliyorum.Arkadaşlar lütfen yorum yazın.düşüncelerinizi bekliyorum…
***
Lütfen kurallara uyun diyorum.Biz TÜRK’üz TÜRKçemizi iyi kullanınız diyorum.Size teşekkür ediyorum.Yorum yapan her kese teşekkür ediyorumLütfen yorum yaoın diyorum…

meleknur on Ekim 26th, 2010 at 17:34

Bu site çok güzel çünkü aradığın bilgiyi kısaca ve net bir şekilde bulabiliyorsun. Bir de diğer sitelere girdiğimde kısaca dediğim halde upuzun yazılar çıkıyor ve bizde onları sayfalar boyu yazamıyoruz.bu yüzden siteniz çok güzel!

emincann on Ekim 26th, 2010 at 22:48

Atatürk olmedi yureyimde yaşıyor uygarlık savasında bayragı o tasıyor her guçluge guc veren aydın yol senin sen olmedin olmesin.

fatma selim ateş on Ekim 27th, 2010 at 17:30

İiyi bir şey iyiki yapmışlar.

başak on Ekim 28th, 2010 at 14:43

Çok güzel çok beyendim harika ya.

sevimlilik on Ekim 29th, 2010 at 16:30

Bence bu site güzel gerçekten çalan marşıda çok sevdiğim için çok beğendim ATAMIZIN hayatıda güzel ben beğendim herkez beğenir umarım ve tabikide herkesin 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLARIM.

irem on Ekim 30th, 2010 at 13:46

İnşallah öğretmen aferin verir.O zaman daha mutlu olurum kendimin çok başarılı oldu ğuna inanıyorum ya siz?

recep on Kasım 1st, 2010 at 20:00

Arkadaşlar en kısası bu ben 10 yaşındayım.

metehan yılmaz on Kasım 3rd, 2010 at 11:36

Bu site varsa öğretmenimden niye 5 almayayım ki?

hakan on Kasım 5th, 2010 at 16:08

Atatürk’ü sevdiğim kadar başkasını sevmiyorum.

yaren on Kasım 6th, 2010 at 13:34

Bence çok güzel bir site aşık oldum ben bu siteye harika. :d

CEMAL İPEK on Kasım 9th, 2010 at 17:00

Senin için canımı veririm Atatürk keşke ölmeseydin.

adnan salih on Kasım 9th, 2010 at 22:28

Çok güzel bir şey.

prenses on Kasım 10th, 2010 at 18:25

Çok güzel fakat öğretmeninin verdiği ismi flan yazılmamış.

batu on Kasım 18th, 2010 at 14:20

Atatürk olmmedi kalbimde tutuyor senin icin canimi verirdim Atatürk’um.

ahmet on Kasım 22nd, 2010 at 20:14

Gerçekten biz kısa diyoruz şu hale bak!

ebrar aleyna on Kasım 22nd, 2010 at 23:06

Çok güzel anlatılmış heyecan vericiydi.

ezgi bitmez on Kasım 23rd, 2010 at 11:17

Çok beğendim keşke Atatürk ölmeseydi.

byN_uqaLa on Kasım 23rd, 2010 at 19:16

Çok güzeldi ama özette böyle olmaz be admin. ;) Şunu kısaltsanız?

izel beste on Kasım 24th, 2010 at 17:17

Atatürk için canımı feda ederdim onu görseydim bizim için düşmanlarla savaşıp bir çok yenilikler yaptığı için tşk ederdim ve gözlerim dolardı.

ışıl on Aralık 4th, 2010 at 16:10

Evet ya keşke olmeseydi off off. Bizim için canını verdi be of atam canım benim!

altuğ on Aralık 6th, 2010 at 22:09

Çok güzel bir yazı yapan ve hazırlıyan kardeşlerime teşekkürlerimle.

yunus emre on Aralık 11th, 2010 at 10:19

Çok uzun.Ama çok güzel.

Mehmet! on Aralık 16th, 2010 at 16:10

Atatürk ölmedi arkadaşlar yüreğimizde yaşıyor ama bu savaş hala bitmedi!

gs on Aralık 20th, 2010 at 16:15

Ooo çok uzun. Ama Atatürk’ü seviyoruzz.

tuanna on Aralık 22nd, 2010 at 17:05

İyi olmus ama biraz kisa olsaydi daha bir guzel olurdu.

tolga on Aralık 30th, 2010 at 17:07

Atatürk çok iyi bir insandı bize cumhuriyeti verdi o üyüzden atam sen çok yaşa.

buse on Şubat 7th, 2011 at 19:22

Çok güzelmiş atalarımız ne kadar güzel şeyler yazmış.

sema uysal on Mart 17th, 2011 at 19:06

Çok güzel çanakkale içinde vidyosunu dinleyerek okudum çok keyifli.

can on Mart 31st, 2011 at 20:20

Atam sen ölmedin hala kalbimizde yaşıyorsun merak etme senin yerin bizim için başka yerde.

oğulcan on Nisan 5th, 2011 at 23:33

Çok beyen deftere 2 kere yazdım okudum keşke ölmeseydi göre bilseydik. :(

kardelen on Nisan 8th, 2011 at 20:02

Sitetin çok çok zevkli güzel çok beyendım canlarım benim.

esra on Nisan 15th, 2011 at 20:35

Çook güzel tamda isedigimden iyki buna tıkladım .

ayça öz on Ekim 24th, 2011 at 22:28

Çok güzel olmuşş tebrik ederimmm bravo…

eylul on Ekim 30th, 2011 at 19:14

süperrrr

eylul on Ekim 30th, 2011 at 19:16

Bence bu herkes için çok faydalı.

misafir bilinmiyo on Kasım 3rd, 2011 at 21:19

Bu çok işime yaradı kim anlatmış ise çok teşekkür ettiğimi bilsin lütfen!

ferhat on Kasım 9th, 2011 at 10:35

çok faydalı bilgiler yer alıyor,

ferhat on Kasım 9th, 2011 at 10:36

bilgi demek başarı demektir

beril on Kasım 10th, 2011 at 15:57

tam istediğim gibi çok teşekkür ederim

nursima on Kasım 20th, 2011 at 22:28

anlatimi guzel ama cok uzun yha biraz daha kisa olsaydi daha guzel olurdu sanki :)

sofi on Aralık 19th, 2011 at 19:06

Bence Çok Faydalı Cocuklar için Okumaları Gerek…

Alpyiğit on Aralık 27th, 2011 at 22:17

bunu herkez okumalı çok faydallı bir şey :)

Alpyiğit on Aralık 27th, 2011 at 22:21

ben bunu ödev için okuyup yazdım. Hepiniz okuyunuz bunu!
az önce söyledim şimdide söylüyorum bunu okumalısınız.

özge on Ocak 8th, 2012 at 20:56

İçimden söküpte alamazlar yaa
Hayalini aklımdan çalamazlar yaa
Hayatımdan seni alıp gittiler
Kurduğum dünyayı yıkamazlar ya..

Elini tutmasam uyuyamam ki
Sesini duymasam dayanamam ki
Hayatım meçhule yol almış sanki
Allahım bu acı bitsin yeter..

ORHAN on Nisan 15th, 2012 at 19:35

güzel

zehra nur keleş on Nisan 19th, 2012 at 13:36

teşekkürler ödevimde çok yardımcı oldu

merve on Mayıs 6th, 2012 at 09:25

bencede güzel albümüme gerekliydi sağolun kısa olduğuda iyi çünkü albümümde başka yer yok sağolun tşkrlr

sude(directioner) on Ekim 31st, 2012 at 19:59

çooooook güzel bir sitee

ayça taş on Şubat 11th, 2014 at 12:35

kısaca hayatı buysa yandık ama güzel ve faydalı:D

Yazı Detayı