Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Performans Ödevleri » Performans Ödevleri – (Konular)
164(Konular)

Dersi Performans –

» Bir gazete makalesi yazma.
» Bir oyun düzenleme,planlama,icat etme.
» Bir metin ya da konuşmanın ana hatlarını yazma.
» Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma.
» “Eğer “””. Olsaydım, ne olurdu? Eğer “” olsaydı, ne yapardım? Eğer “”.. olsaydı neler farklı olurdu?” tarzındaki soruları cevaplama.
» Bir piyes yazma.
» İki çalışmayı ( resim , müzik parçası veya oyun) karşılaştırma.
» Bir editöre çevre sorunları hakkında bir mektup yazma.
» Tanıdıkları bir kişinin biyografisini yazma.
» Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme.
» Tüketici tercihlerine ilişkin bir oylama yapıp, sonuçları grafikle ifade etme, sonuçları tartışma.
» Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama.
» Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
» Mevlânâ’da evrensel sevgi anlayışı ve semâ
» Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması
» Bestelenmiş beş şiirin tahlili(anlam ve biçim yönünden)
» Atatürk”ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)
» Atatürk”ün dil ve edebiyatla ilgili görüşleri
» Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi”de beş şehrin ele alınması,ortak ve farklı yönlerin tespiti
» Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar
» Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret”te İstanbul
» Güncel dergilerinin tanıtımı
» Barış Manço”nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar
» Şiirlerin resimlendirilmesi
» Ankara şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
» İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
» Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
» Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)
» Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti
» Türkülerimizin hikâyeleri
» Şiirlerin hikâyelendirilmesi
» Şiir antolojisi oluşturma
» Bir metin üzerinde kelime türlerinin incelenmesi
» Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması
» Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi
» Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi
» Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma
» “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma
» Yılın kitaplarını tanıtma
»
Kağıt üretimi
» Çevrenizde yagın olan el sanatları
» Dört mevsimin 3 boyutlu maket üzerinde gösterimi.
» Dünyanın maketini yaparak üzerinde paralel ve meridyenlerin gösterilmesi.
» Güneş sisteminin maketi
» Gece gündüz oluşumunun maketi
» İç Anadolu bölgesinin bitki örtüsünün maketi
» Maket sera yapımı
» Bor madeninin Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelecekteki etkileri.
» Komşu ülkelerle bağlarımızı güçlendirmek için “dostluk sitesinin” kurulması.
» Bir ülkenin kaynakları ve ihtiyaçları ile Türkiye’nin kaynakları göz önünde bulundurularak o ülkeye ürün satmak için proje
» Eskişehir’i dünya’ya tanıtmak için film, afiş, broşür hazırlanması
» Oğuz kağan destanının kahramanlarının günümüzde yaşadıklarını düşünerek bir öykü hazırlama.
» Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerin tespit edilerek, kendilerine özgü yeni bir alfabenin hazırlanması.
» Bir tarih şeridi hazırlayarak Orta Asya’dan günümüze Türk devletlerini göstererek önemli olayların tespiti.
» Asya Hun Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinden birini seçerek, seçtiğiniz devletin coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini içeren bir kitapçık hazırlanması.
» Feodalizmin özelliklerini ve gelişimini anlatan bir senaryo hazırlanarak oynanması. İnsan hakları açısından ( kitabının) s. 154’teki resmin değerlendirilmesi.
» İnternetin yaşamımıza olumlu ve olumsuz etileri.
» Nanoteknoloji Kurumu hakkında bir kitapçık hazırlanması

 

Dersi Performans – Proje Ödevleri


» Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeliyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.
» “ Atlantisten Gelen Çocuk “ (Dergi ve gazete) resimlerinden bir kolaj hazırlanarak bir kültürün özelliklerini tanımaya yönelik bazı sorulara cevap verilir.
» Bir köy yaşamının incelenmesi. (Kültürel, Sosyal ve ekonomik açıdan)
» “Çöl ve kutup arasında” farklı iklim türleri ile ilgili yaratıcı drama çalışmaları.
» “Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi.
» Çocuk hakları.
» Tüketici hakları

» Hava durumunu bir aylık izleyerek grafik halinde çizilmesi.Günlük sıcaklık farklılıklarının değerlendirilerek bu faklılığın neden ve sonuçlarının belirlenmesi.
» Türkiye’nin coğrafi konumu ……….da olsaydı, Türkiye’nin doğal, beşeri, ekonomik nüfus, yerleşme, kültürel özellikleri ve siyasi açıdan durumu ne olurdu?
» Evinizin krokisini, mahallenizin planını ve Eskişehir’in haritasını çiziniz.
» Boyutları aynı olan 2 kağıt üzerinde Eskişehir’in ve Türkiye’nin haritalarını çizerek ölçek ve harita özelliklerinin açıklanması
» Tarih öncesinden günümüze Eskişehir’de yerleşim biçimleri ve bunun nedenleri
» Anadolu uygarlıklarının ekonomik özelliklerini karşılaştırınız.
» Kendi aile tarihimizin incelenmesi.Kültür farklılıklarının tespit edilerek kaydedilmesi.
» Frig vadisine gezi.
» M.Ö.3000 ve M.S. 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlayın.

» Eskişehir çevresindeki madenlerin örneklerini bularak kullanım alanlarını araştırınız.
» Tohumdan fidana yolculuk.
» Doğal kaynakların(toprak, su, altın, gümüş, kömür,petrol, doğalgaz, bor.) tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik açıdan etkileri.
» Türkiye’nin kurumakta olan göllerinin tespit edilerek bu göllerin doğal çevreye etkileri araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi.
» Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir.
» Kapari bitkisinin gelecekteki önemi.
» “Şeker pancarı Şeker oluyor” tarladan mutfağa.
» Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe meslekler ve mesleklerin zamana göre nasıl değiştiğinin analizi.
» İlgi duyduğunuz meslekleri belirleyip ve bu mesleklerden bir tanesini seçerek bu mesleği yapan bir kişi ile röportaj yaparak bu mesleğin, eğitim beceri ve kişilik özeliiklerini belirten bir rapor hazırlanması ve sınıfa sunulması.

» MEB aracılığı ile Türk Cumhuriyetlerinden mektup arkadaşlığı ve bunların sunumu.
» Türkiye’nin ithal ve ihraç ürünleri tespit edilerek hangi ülkeler arasında gerçekleştirildiğinin araştırılarak ithalat ve ihracatın ülke ekonomisine katkıları
» İyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılmalı.(bireysel ve devletler açısından incelenmesi)
» Bakü- Tiflis ve Ceyhan boru hattının geçtiği güzergahın incelenmesi(doğal beşeri ve ekonomik)

» Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hakim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)
» ipek yolu’nun, geçtiği ülkelere etkileri
» ipek yolu güzergahını kullanan bir kervan sahibisiniz. Bir yolculuğunuzu ihtiyaçlar, konaklama, satılan ürün, güvenlik tedbirleri,yolculuk boyunca hissedilen duygular, devletin ihtiyaçları açısından » incelenmesi
» Ülkeler önemli ticaret yollarına hakim olabilmek için neler yaptılar?
» Bozkır yaşamının devletlere siyasi toplumsal ve ekonomik olarak etkileri
» Orta Asya’dan göçler hakkında drama
» Orhun ve Yenisey yazıtlarından yararlanarak Orta Asya Türk uygarlığı ile ilgili veriler çıkarma.
» Uygurların yerleşik yaşama geçmesinin nedenleri ve yerleşik yaşamın siyasal, toplumsal ve ekonomik değişiklikler.
» Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler.
» Kaşgarlı Mahmut ile Karahanlı’ya yolculuk.
» Siyasetnamenin incelenerek, siyasetname tarzında eser yazdırılmasının nedenleri nedenleri.
» Nizamülmülk’ün hayatnın ve esrlerinin incelenmesi.
» Yaşadığımız çevrede kültürel kutlamaların tarihçesi.
» Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları.
» Eski Tür geleneklerine kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)

» Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)
» Seçimin günlük yaşamda, devlet yönetimindeki önemi.
» Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adeletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.
» Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.
» VII. Elektronik Yüzyıl
» Günümüzdeki başlıca sagın hastalıkların bulaşma ve korunma yollarının değerlendirilmesi.
» Demiryollarının ekonomik , sosyal kültürel açıdan değerlendirilmesi.
» Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırınız.


Dersi Performans – Proje Ödevleri

» Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.
» Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
» Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
» Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
» Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
» Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
» Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.
» Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
» Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
» Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.
» Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
» Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
» Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
» Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
» İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.
» P
H metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
» Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
» Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
» Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
» Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
» ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
» Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.

Konulara Göre Sınıflandırılmış Karışık Performans Ödevleri

DERS: Türkçe
TEMA: Birey ve Toplum
KONU: Toplumsal dayanışmanın bizler ve ülkemiz için önemini araştırarak bir rapor hazırlamanız istenmektedir. Bu araştırmada “Toplumsal dayanışmanın ne olduğunu”, “Birlik ve beraberliğin ülkemiz için önemini” ve “Toplumsal dayanışmanın toplumsal barışa katkısının sonuçlarını” araştırarak arkadaşlarımızla paylaşalım

DERS: Türkçe
TEMA: Atatürk
KONU: Sizden Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırmanız isteniyor.

DERS: Türkçe
TEMA: Sağlık ve Çevre
KONU: Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.

DERS: Matematik
ÜNİTE: Simetri
KONU: Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.

DERS: Matematik
ÜNİTE: Kesirler
KONU: Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım
KONU: Suyun canlılar için önemini araştırmanız isteniyor.

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
KONU: Sizden bir gün içinde yediğiniz besin maddelerini kaydetmeniz isteniyor.

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket
KONU: Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararlarını araştıralım. Sürtünmenin önemi ile ilgili bilgi edinelim.

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım
KONU: İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım

DERS: Sosyal Bilgiler
ÜNİTE: Bölgemizi Tanıyalım
KONU: Sizden yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini ( giyinme, konut tipine, gelenek ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine) araştırmanız isteniyor. Bunun için;
a) Bölgenizin iklim özelliklerini araştırmanız
b) Yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini araştırmanız
c) Son yıllarda iklimde bir değişiklik olup olmadığını araştırmanız
d) Konu ile ilgili fotoğraflar çekmeniz, fotoğraf çekme imkanınız yoksa gözlemlerinizin resmini yapmanız
e) Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat etmeniz bekleniyor.

DERS: Türkçe
KONU: Hoşgörülü Birey.
AÇIKLAMA: Sizden hoşgörülü bireyin özelliklerini belirten bir yazı hazırlamanız istenmektedir.

|» “Performans Ödevleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
164 Yorum Bulunmaktadır
yozgat merve on Aralık 22nd, 2007 at 12:38

sitenizi çok beğendim ,ama benim aradığım performans ödevi konuları yok. +:(+

derya on Aralık 22nd, 2007 at 13:30

siteniz güzel
ancak benim aradığım ödevler yok
bence bunların örneklerini koysanız daha iyii

damla on Aralık 23rd, 2007 at 12:35

ya bişey söliycem ödevleri nerde bulabilirim

turan on Aralık 23rd, 2007 at 13:49

hersey iyi guzelde sadece konulari koymussunuz bide kaynak belirtseniz.

Ezgi on Aralık 23rd, 2007 at 22:36

siteniz çok güzel bu siteyi hazırlayan herkese teşekkür edrim

benim aradığım dersler yok onlarıda koyarsanız sevinirim

aylin ayten on Aralık 24th, 2007 at 14:05

Site güzel olmuş yalnız bn Türkçe sözcüğün yapısı ve eklerle ilgili 200 soru arıyorum. Bu sitede bulamadım.İlgilenirseniz sevinirim.

eddddd on Aralık 24th, 2007 at 20:46

Arkadaşlar istediğiniz bilgileri yazın belki koyabilirler biz ricamızı edelim.

Ayşeee on Aralık 25th, 2007 at 01:48

merhaba arakdaşlar bana turkçe ödevi iele ilgili yardımci olurmusunuz

bengü on Aralık 26th, 2007 at 11:28

benim aradıklarım var teşeekkürler

Ayşeee on Aralık 26th, 2007 at 16:35

öfff galiba kimse yarımci olamıyacak pöf: +:(+

salihh on Aralık 26th, 2007 at 19:01

benım aradıklarımda var bulamaynların sorunu

Ayşeee on Aralık 26th, 2007 at 20:57

o zaman sen buluiyosan bizede yarımci olsana kolay di galiba ödevın heman bulmuşunn

safiye şeyma on Aralık 26th, 2007 at 21:48

Bence bu site çok güzel.
İstediğim zaman buraya girip yeni sınav sistemlerine,100 temel esere ve Türkçe sorularına bakıyorum, buda benim için çok güzel bir sistem.

meryem on Aralık 27th, 2007 at 17:21

ya yardım edin ödevimi bulamuyom

suna on Aralık 29th, 2007 at 00:05

performans ödev konuları var ama bunlarla ilgili istenen bilgiler yok çocuklar o kadar çok zorlanıyor ki iş biz velilere düşüyor.Öğretmen konuyu öğrenciye öğretmeden bu ödevi istiyor

suna on Aralık 29th, 2007 at 00:06

Bana bölgenin iklim değişikliği ile ilgili performans ödev hakkında bilgi yollarsanız çok sevinirim Yaşadığımız yer istanbul şimdiden teşk ederim

cemre on Aralık 29th, 2007 at 13:26

bu sayfa benim için de cok güzel her ödevimi buradan yapıyorum ve cok güzel oluyo +hayret+ +:(+

melis on Aralık 29th, 2007 at 17:46

eh ii yani güzl bir site ama geliştirin abicim bu kadarı şu zamandaki öğrencilere yetmeeezz

peace on Aralık 30th, 2007 at 19:41

site güzel ama Türk ve dünya edebiyatında gazetenin tarihsel gelişimi konusunu da koya bilir misiniz?

şevval on Aralık 31st, 2007 at 13:54

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!

eylem on Aralık 31st, 2007 at 15:00

siteniz güzel olmuş ama sadece konualrı vermişsiniz.İçeriklerinide verirseniz çok yardımcı olacak :-)

şermin on Ocak 2nd, 2008 at 07:07

Siteniz gercekten çok güzel edebiyat hakkındaki herşeyi bulabilirim teşekkürler.

berkay on Ocak 4th, 2008 at 20:04

bnc çok kötüü istediğime bakamıyom +:(+

aycan on Ocak 6th, 2008 at 18:52

güzel yapmışsınız

burak on Ocak 8th, 2008 at 18:47

bence çok güzel olmuş tebrik ederim ama diğer derslerden de bilgi verirseniz vede onlarla ilgili sorular sorarsanız daha iyi olur ve ilgileri üzerinize çekebilirsiniz

ebru on Ocak 10th, 2008 at 09:31

ya teknolojik ve gelişmeleri nasıl etkinleşir bilen varmı +:(+

ben hiç bişey bulamıyorum çok kızgınım

————————————————————-
Yönetici Notu: Yorumlarınız birleştirilmiştir.

ezgi on Ocak 10th, 2008 at 17:21

Bn bİşi BuLaMaDıM Ya +:(+

furkan on Ocak 10th, 2008 at 21:57

çok az bilgi var ona üzülüyorum

sadi on Ocak 11th, 2008 at 19:53

bence çok güzel olmuş

dilek on Ocak 11th, 2008 at 19:56

siteniz güzel ama fazla bilgi yok

selim on Ocak 13th, 2008 at 19:25

yaaaa bu konuları vermişiniz bir de cevaplarını verseydiniz tam olacak tı.yapabilirseniz o nu da yapın çok memnun olurum

….:::::::::::::::… on Ocak 21st, 2008 at 16:56

SÜPER SİTE TEBRİKLER

gülçin on Ocak 25th, 2008 at 10:25

çok güzel miş buradan performans ödevimi öğrendim

pusat on Ocak 25th, 2008 at 10:27

ben beğendim ama ödevim yok bu siteyi untmayalım

hilal on Ocak 25th, 2008 at 16:53

aradığım ödevi bulamadım biraz daha ayrıntılı yapın
,

elif on Ocak 26th, 2008 at 21:44

ya kardeşim biz size performans ödevlerinin başlığını sormuyoruzki.biz size cevaplarını biliyorsanız soruyoruz.ya birazda bizi düşünün son oks bize vuruyo.lütfen yanına cevaplarıda koyun.

indikatör nedir kırmızı lahanadan nasıl bir gösterge yapılır.bunun cevabını bilenler bana yollayabilirmi.lütfen çok lazım.ödevi vermeme son 1 hafta kaldı.bilenler adresime yollasın lütfen.

ya yinede biz isteği yapalım belki koyarlar çok lazım lütfennnnn

Bilgicik on Ocak 26th, 2008 at 22:13

Elif,

Burası “Türkçe ve Edebiyat” üzerine kurulu bir ağ kümesidir. Sorunuz Türkçe veya Edebiyat ile ilgili olsaydı, yine belki yardımcı olabilirdik. Fakat bu konuda size yardımcı olabilecek kadar ne bilgimiz ne de ilgimiz var…

Esen kalın…

fuat on Ocak 31st, 2008 at 13:58

Öğretmenimde verdi aynısını çok güzel

elif on Şubat 3rd, 2008 at 19:55

yukarıda fen ve teknoloji dersininde soruları var

yeliz on Şubat 14th, 2008 at 21:31

çok az bilgi var çok bilgi yapalim ve soru soma sitesi yapin

yokkk on Şubat 18th, 2008 at 16:24

ben 8. sınıf konularını istiyorum +resim performans konusunu

ayşegül on Şubat 21st, 2008 at 16:29

çok güzel başarılarınızın devamını dilerim

semamok on Şubat 22nd, 2008 at 19:11

çok güzel bir siteAllah razı olsun

sude naz on Şubat 24th, 2008 at 21:01

ya ben hiçbirşey bulamadım ve çok üzgünüm daha çok bilgii istiyoruzz en çokta coğrafyadan

burçin on Şubat 25th, 2008 at 22:41

ben aradığım ödevi bir türlü bulamadım

DİL ANLATIM:örnek metinler üzerinde ses olaylarının incelenmesi lütfen arastırıp bulursanız çok sevinirim

melek on Şubat 29th, 2008 at 19:39

konu başlıkları işimize yaramazki lütfen konuları da açıklayın

tuğba on Mart 5th, 2008 at 15:46

sitede hiçbir konunun acıklaması yok lütfen daha açıklamalı yazın

m€rw€ on Mart 9th, 2008 at 13:57

ya benım odevım dil ve anlatım dersınden saıt faık abasıyanık tan secme hıkayeler kitabının içinden birtane parca sectı hoca için dekı ses olaylarını bulcam bana yardımcı olursnız sevinirim :-P

m€rw€ on Mart 9th, 2008 at 13:59

sude naz cografyada ders mı allah askınna ben calışmadıgım halde karneme 3 geldı calışsam acaba kaç gelırdı

merve on Mart 11th, 2008 at 08:03

ben kendime örnek istemiştim hepsi güzel çalışmalar ama ben nasıl yapayım ya sudenaz hanım sana sorayım calışıp 5 getirsen ne olur bide 3 geldi diye çalışmıyorsun ama benim için yapçak birşey yok çalışsam da çalişmasam da hep 5 alıyorum ya.

emine on Mart 11th, 2008 at 19:03

ya fiilimsilerin metin üzerinde açıklanması ile ilgili metinler istiyorum ödevim bu lütfen yardım edin lütfen

İr€m on Mart 12th, 2008 at 07:11

Ya arkadaslar kırmızı lahanada nasıl bır ındikatör vardır bilen varmıı?? Ya bılenn varsa soylesn lutfnn

cem on Mart 13th, 2008 at 19:42

ya arkadaşlar çanakale destanın mektup yazma yarışmasına kattıldım sonuçları öğrenemiyorum siz birşey biliyorsanız. YAZIN BEN YAZDIĞINIZ CEVAPLARA BEN BAKARIM.

sıl@ on Mart 15th, 2008 at 09:52

bizim öğretmenlerden hiçbiri bu konulardan performans ödevi vermedi.sorarım size,acaba bu konuların açıklamalarını hangi kaynağa dayalı yazıyorsunuz?

mervecim coğrafya dersini çalışmadığın belli oluyor.birde övünüyorsun karneme 3 geldi diye.3 övünelecek bir rakam mı?

aysenur on Mart 16th, 2008 at 17:34

güzel bir site tşk ederiz dil anlatıma yardımcı böyle site açtığınız için tşk ederim şuana kadar aradıklarımı buldum :-P

melis on Mart 18th, 2008 at 12:01

aradığım konuyu performans ödevlerinde görüyorum ama o sayfayı açamıyorum nasıl baka bilirim?

pınar on Mart 20th, 2008 at 20:20

yaa bana gölge olayının incelenmesi gerekli bulan bir haber versin

melisa on Mart 22nd, 2008 at 23:31

yaa bnm mattan birperformans odevı var ama bulamıyorum googleye onu yazdım oyle buldum sızı bundan hep yararlanıca m oyuzdenbenı yonlendırırmısınız per. odevı: kesırlerın bolumlerını gosteren sunu hazırlama yonlendırırsenız sevıırım +utanma

VOLKAN on Mart 23rd, 2008 at 21:45

ya ben performans ödevime bakıyordum ama bulamadım çok az kaynak ve bilgi var bence daha çok kaynak olabilir

neris on Mart 24th, 2008 at 17:25

aradığım ödevi bu sitede bulamadım daha çok bilgi olursa güzel olur

tugba on Mart 24th, 2008 at 19:52

volkan sana katılıyorum

orange on Mart 25th, 2008 at 15:14

ya öğretmenim çok zor bir ödev verdi ipek yolu ile ilgili ama bu sitede maşallah yani afedersinide hiç bir şey yok yanii allah allah

ya ama başka sitelerdende baksam yine aynı yazılar çıkıyor ama sizin önereceğiniz bir site var mı yardım edin arkadaşlarr

tuğba on Mart 26th, 2008 at 16:20

öğretmenim performans ödevini bu siteden vermiş.ben buldum ama açılmıyor. :-P

aslı on Mart 26th, 2008 at 16:36

ya ben fenden proje olarak besinlerin canlılar için önemini aldım ama her siteye baktım hiç birinde yok lütfen yardım edin yoksa 0 alacağım ya aklıma da hiçbir şey gelmiyor bir de yarından sonra gidip gösterilecek yardım edin ve sizde biraz alakalı şeyler koyun sitelere bir şey yazıyom alakasız başka bir şey çıkıyor

resul on Mart 26th, 2008 at 16:45

ben tam olarak 10tane problem bulamadım? yardımcı olun

elif on Mart 26th, 2008 at 18:24

ya aslında siteniz güzel ama daha çok biligi gerekiyor ben bir de öğretmenimin verdiği ödevi bulamadım bilgi verin yaa lüften

umut on Mart 27th, 2008 at 13:48

Merhaba bana tasarılarda yardımcı olur musunuz

damla on Mart 28th, 2008 at 17:11

Atatürk’ün okuduğu okullar ile ilgili ödeevime yardım eder misiniz? LÜTFEEN!

fatıh on Mart 29th, 2008 at 11:06

medyadaki anlatım bozuklukları ıle ılgılı yazı lazım acıl lutfen yardımcı olun

nilcan on Mart 29th, 2008 at 17:30

naber arkadaşlar ben nilcan ben tüm derslerimda başarılı olduğumu bu siteye borçluyum

arkadaşlar aranızda saadet emir i.ö.o. giden varmı?

deep.evil on Mart 30th, 2008 at 13:22

Ya güncel edebiyat dergilerinin 15 sayfalık tanımını bilen var mı?

asdasa on Mart 31st, 2008 at 15:39

merabalar site güzel fakat benm dönem ödevim İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi böle bir konu bulamadım bilen yardımcı olurmusunuzz

dila merve on Mart 31st, 2008 at 21:12

fen bilgisi dersinden 8. sınıflar için mitoz bölünme hakkında acil geniş bilgi istiyorum ayrıca site muhteşem

derya on Nisan 1st, 2008 at 18:42

lütfen ödevi nasıl indirebilirim söyler mısınız yarına lazım lütfen

derya on Nisan 1st, 2008 at 19:15

ya nıye açamıyorum gunluk dıldekı anlatım bozuklugunun tespit edilmesi lütfen yardım edın

batuhan on Nisan 4th, 2008 at 19:39

arkadaşlar acil herhangi bir iki sayfalık metin üzerinde ses olaylarının gösterimi yardımcı olursanız sevinirim.

mehmet on Nisan 4th, 2008 at 22:04

ya arkadaşlar ya benim ödevim yok ki burda ya iç bir şey yok site güzel değil bence hiç kimseye yararı yok ki sitenin ödevleri gösteren site kurun isimler var ama başka bir şey yok üzgünüm ama beğenmedim

tuğçe on Nisan 5th, 2008 at 15:09

Sosyal bilgiler ödevimi bulamadım . ödevimin konusu ” Türk kadının toplumdaki yerini gösteren afiş” tasarımıydı.Eğer bu sitede öyle bir ödev açıklaması varsa ana sayfaya koyar mısınız?

nisanur on Nisan 5th, 2008 at 16:31

bu site çok güzelmiş bir de tüm derslerin ayrıntılı ödevlerininde yayımlanmasını istiyorum çk teşekkür ederim.

basak on Nisan 6th, 2008 at 14:32

Evet ya bulamıyorum bizim için ayrı bölüm yapın benim ödevim de iklimin günlük yaşama etkileri

ipek on Nisan 8th, 2008 at 16:54

Hmm güzel bir site ama üst taraftaki melis adlı yorumcunun da dediği gibi biraz geliştirin kendinizi olmaz böyle

özkan on Nisan 8th, 2008 at 19:16

fen ödevimi yapamadım ve sonraaa öğretmene yapamadım dedim ve öğretmen bir şey demedi veee 1 hafta süre verdi ama bu sefer yapmıştımm.

lara on Nisan 9th, 2008 at 14:04

1.sınıf öğrencisiyim… ödevimin konusu anneme ev işlerinde nasıl yardımcı olabilirim… işleri kolaylaştıracak bir makine yapmam gerek… :-O

demet atak on Nisan 10th, 2008 at 12:52

DİL ANLATIM: örnek metinler üzerinde ses olaylarının incelenmesi lütfen arastırıp bulursanız çok sevinirim yarına kadar lazımmm hayatım sizin ellerinizde …

kankiler on Nisan 10th, 2008 at 13:47

Tüm dosyalara baktım, hiç bu kadar güzel bir dosya bulamadım. Dosyayı hazırlayana çooook teşekkür.

ahmet on Nisan 13th, 2008 at 15:23

Arkadaşlar pal sokagı çocukları kitabının özeti varsa vereblir misiniz?

toprak on Nisan 15th, 2008 at 21:44

Ben Warwick Castle diye bir konuyu araştırıyorum. Ama hiçbir şey bulamadım. Lütfen yardımcı olun. !!

bahar on Nisan 17th, 2008 at 13:35

Ya daha güzel olmalı ama ödevlerimizi fazla bulamıyoruz biraz daha geliştirmelisiniz.

kübra on Nisan 17th, 2008 at 18:17

Benim matematikten performans ödevim var. Lütfen bana yardım edin bir türlü bulamıyorum. (matematikteki önemli buluşların tarih şeridinde gösterimi) bulduysanız e-postama gönderin.

teşşekkürler!

muhammet on Nisan 21st, 2008 at 12:41

Harika olmuş beğendim.

avril on Nisan 24th, 2008 at 18:48

Bence çok güzel olmuş tebriklerrr. :-) Beraber daha iyi geliştirelim arkadaşlar.

azat on Nisan 24th, 2008 at 19:59

Çok güzel olmuş ama bazen istedigimiz konuyu bulamıyoruz. Bu yüzden bu siteyi biraz daha geliştirmelisiniz.

fatoş on Nisan 26th, 2008 at 13:27

Bu site çok güzel yanlız matematik performans ve proje ödevlerimi bulamıyorum lütfen yardımcı olunuz.Ama site gerçekten harika…

emre on Mayıs 5th, 2008 at 16:06

Siteyi çok beğendim, intikatör nedir acilen bulmam lazım. Lütfen yardım edin arkadaşlar.

emel on Mayıs 8th, 2008 at 21:14

Ya arkadaşlar BARIŞ MANÇO’NUN ŞARKI SÖZLERİNDEKİ DİDAKTİK ÖZELLİKLERİ BULAN VAR MI?

aleyna on Mayıs 8th, 2008 at 21:59

Benim matematikten (tüketici hakları maddeleri) proje ödevim var ama bulamıyorum. Biraz daha geniş kapsamlı olsa sevinirim.

HAKAN on Mayıs 11th, 2008 at 18:27

Arkadaşlar site çok güzel. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Bir sürü performas ödev konuları var, ben aradığımın bir kısmını buldum. Tabi bulamadıklarım da var. Olsun ben bulduklarım ve bulamadıklarım için teşekkür ediyorum.

ali on Mayıs 11th, 2008 at 18:58

Benim matematikten performans ödevim var. Lütfen bana yardım edin bir türlü bulamıyorum. (Matematikteki önemli buluşların tarih şeridinde gösterimi) Bulduysanız e-postama gönderin.

Teşşekkürler!

volkan on Mayıs 14th, 2008 at 19:32

5. sınıfa gidiyorum. İlk dönem iki 1 im vardı ama şimdi teşekkür alıyorum. Çalışınca oluyormuş.

gözde on Mayıs 18th, 2008 at 20:33

Bu site daha güzel bir şekilde hazırlanmabilirdi ama şimdi de fena olmamış. Sağ olun.

handan on Mayıs 19th, 2008 at 23:34

Site gerçekten harika. Öğrencilerin her alanda yararlanabileceği bir yer olmuş. Buralardan faydalanmayı bilirsek kendimizi çok güzel geliştirebiliriz diye düşünüyorum…

beyza on Mayıs 22nd, 2008 at 15:44

Ben aradığımı bulamadım off…

elanur mehtap on Mayıs 25th, 2008 at 19:33

Yaa çok ama çok güzel bir site ama biraz daha bilgi verin. Biz gençlerin bu siteye şuan çok ihtiyacı var. Ama ne olur biraz daha bilgi verin. Özellikle matematik’ten ne olur yaa ne olur. Hem sizin bu siteyi okuduğunuz ne malum. Eğer okuyorsanız benim msnye bir şeyler yazın da anlayalım ne oluur.

şeyda on Haziran 28th, 2008 at 23:31

Bence bu kitabdan da okunur. Görnüntülü öğretmen anlatsa daha güzel olur. Sonra konu bittiğinde pekiştirmek için test olsa çok iyi olurdu bence ama başkalarını bilmem…

e e on Eylül 14th, 2008 at 15:07

Bence bu site güzel olmuş ama şiirler olsaydı daha güzel olacaktı. Çünkü bazı öğrenciler şiir ödevleri için bu siteye başvuruyorlar; AMA MALESEF ŞİİR YOK.

esme nur on Eylül 28th, 2008 at 17:52

Bu site çok güzel hazırlanmıs. Ama ben biraz kücük kardeşlerime daha çok uygun oldugunu gordüm. Eğer biz lise ögrencileri için de bir seyler hazırlanırsa memnun olurum. İlginiz için şimdiden teşekkürler…

merve on Ekim 1st, 2008 at 15:24

Site çok güzel ama aradığımı bulamadım. Daha çok bilgi olursa sevinirim.

mustafa 61 on Ekim 5th, 2008 at 17:53

Çok teşekkür ederim gerçekten çok faydalandım. Ellerinize sağlık siz olmasaydınız bu ödevi yapmakta çok zorlanırdım.

Burak on Ekim 18th, 2008 at 19:46

Arkadaşlar bu site çok güzel. 7. sınıflara göre her şey var. Bütün performans ödevleri teşekkürler bilgicik.com

Gamze on Ekim 25th, 2008 at 09:19

Bence bu site öok güzel olmuş ama birde performans ödevlerine de yardımcı olsalar daha iyi olurmuş. Sesli hikayeler de koyabilirsiniz. Bu siteyi hazırlayanlara çokk teşekkür ederim.

melis on Kasım 12th, 2008 at 19:44

Ben sitenizi çok sevdim ama: ingilizce performans ödevlerinede yer verilmeli diye düşünüyorum.

(uşak)Ahmet on Kasım 26th, 2008 at 21:05

Siteniz güzel, ama benim aradığım ödev yok. (Asitlerin, Bazların ve Tuzların tablo halinde gösterimi)

Ezgicik on Kasım 27th, 2008 at 17:58

Bu site harika ama ben de aradığımı bulamadım. İngizlizce öğretmenimiz 20 tane arkadaş özellikleri istemişti bulamadım. Ama çook guzel bir sitee.

hatice on Aralık 23rd, 2008 at 18:00

Ya gerçekten bu site güzelde bende aradığımı bulamadım. Ahmet Hamdi TANPINAR ve Evliya ÇELEBİ’nin ‘Beş Şehir’i inceleme ortak ve farklı yönlerini bulmaktı ama bu site de bulamadım!

S€vcaN on Aralık 26th, 2008 at 21:34

Gerçekten güzel bir site. Hazırlayan herkese teşekkürler.

defne on Ocak 14th, 2009 at 12:07

Merhaba ben Defne. Sitenizi çok beğeniyorum. Performans ödevlerini vererek biz öğrencilere çok büyük yardımda bulunuyorsunuz.Y alnız size bir ricada bulunmak istiyorum: Bana çok acil hayali bir gaziyle ingili röportaj lazım, Türkçe de olsa olur. E-posta adresimi verdim. Yardım ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. :-)

kübra on Şubat 2nd, 2009 at 00:37

Merhaba sitenize yeni girdim,çok beğendim fakat benim acil 10.sınıf coğrafya dersinden bir konu bulmam ve bu konuyu hocaya sunmam lazım lütfen bana yardımcı olun. Msn adresimi verdim ona gönderirseniz çok sevinirim.

ömer on Şubat 28th, 2009 at 16:45

Bu site çok güzelmiş.

irem on Nisan 5th, 2009 at 17:14

Sitenizi çok sevdim fakat tüm derslerde yardımcı olunuyor fakt ingilizceye yer verilmemiştir. İngilizce hocama bir oyunu english olarak anlatmama gerek lütfen yardımcı olunuz.

Betül on Nisan 14th, 2009 at 20:43

güzel ama bulamadm:(

gülnur on Nisan 27th, 2009 at 19:58

Çok güzel olmuş teşekkür ederim. Ödevime yardımcı olduğunuz için tekrar teşekkür ederim.:)

ilayda on Eylül 28th, 2009 at 20:15

Çok güzel ama performans ödevim yok ya böyle iş mi olur ya.

szn on Kasım 19th, 2009 at 19:12

merhaba..bana çok acil ingilizce sunum ödevim (((( bir ünlü ile -hayali de olabilir- vücut sağlığı hakkında roportaj yapmak ))))bana yardımcı oluranız gerçekten çoooooook sevinirim aradım hiçbir yerde bulamadım kendim de hazırlayamıyorum sunumuma 4 gün var ve ben hiçbirşey yapamıyorum lütfen yardımcı olun… =(

fatih on Kasım 30th, 2009 at 10:41

Ya site mükemmel ama ingilizcede olsa daha iyi olur. Yani bunu ayakta alkışlıyorum.

zeliha on Şubat 12th, 2010 at 11:32

Merhaba ben zeliha Türkçenin önemi ile ilgili köşe yazıları bulmam gerekiyor lütfen yardımcı olur musunuz?

emine on Mart 16th, 2010 at 21:55

saygı duyarım ama buna değil daha güzel olabilirdi ama ellerinize sağlık

rengül on Mayıs 20th, 2010 at 19:53

Merhaba ben İzmir’den Rengül. Ben bu siteden çok hoşlandım bu site biz çocuklar için bir mucize ben eskiden performans ödevleri yapmıyodum zaten okulu da hiç sevmyorum ama zorla gidiyorum ögretmenlerden nefret ettigim için okula gitmek istemiyorum. Zaten bu sitede çok güzel şeyler var burdan kopya çekebiliyorum bu site biz çocuklar için bir mucize iyi ki bu site kurulmuş çünkü biz çocukların işi daha kolay oldu bu siteyi kuranlara çok teşekkür ediyorum…

mehmet on Haziran 1st, 2010 at 08:30

Benim ödev coğrafya 9.sınıf hiç bir şey yok.

heves on Eylül 21st, 2010 at 19:48

Şey Rengül sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun b ukadar insan sevmezmi okulu.

kübra on Ekim 21st, 2010 at 20:07

Ben 9.sınıf öğrencisiyim hocamız kimya dersinden 1.konu ile ilgili bulmaca hazırlamamı istedi yardım lütfen.

almira on Ekim 22nd, 2010 at 19:11

Ya bana iletişim sorunları ile ilgili senaryo lazım arkadaslar yardm lütfen.

mete on Ekim 24th, 2010 at 20:19

Ya 9.cu sınıfa gidiyorum son 3 günüm kaldı performans ödevimi vermemme ama hazırlayamadım hocamız dünya maketi istiyor ama yapamıyorum yardım sadece kutuplar meridyenler gösterecem!

SinEm :( on Kasım 3rd, 2010 at 18:43

Bana kültürel öğeleri tanımak için bir bröşür lazım yardım lütfen.. :(

Dj kopuk on Kasım 4th, 2010 at 21:55

Akadaşlar bana bir şey anlatan yok mu? Ne olursunuz Allahınızı seviyosanız yaaa hadi ne olur…

ceren on Kasım 9th, 2010 at 16:25

Günlük yaşamımızdaki gazetelerin önemini açıklayan yazı lazım lütfen yardım edin. (kısa olacak)

harice on Kasım 19th, 2010 at 18:47

Benim okula maket oluşturmam lazım kuvvet ve hareket ile ilgili.

Ecem Naz on Kasım 23rd, 2010 at 14:59

Şey ben sosyal performans ödevimi hazırlayacağım hoca Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yayimlayabilrseniz lütfen bu performanslar içinde sağ olun. :)

ecem on Kasım 25th, 2010 at 17:52

Merhaba ben yugostavyadan ecem ben bu sayfayı çok beğendim bu sayfa çok bilgi verici eğitici ben bu siteyi çok seviyorum. :))

asi melek on Kasım 25th, 2010 at 19:22

Ya istedigim bilgileri bulamadım ya genetik hastalıkların tedavi yöntemleri nelerdir.

hümeyra on Şubat 14th, 2011 at 11:06

Ahmet hamdi tanpınar ile evliya çelebinin ortak ve farklı yönlerinin tespiti ödevim için çok gerekli yardımcı olabilir misiniz?

mehmet on Mart 22nd, 2011 at 20:14

bu ne la

belen on Mart 31st, 2011 at 18:29

Merhabalar ben belen hocam bana teknoloji ileilgili ingilizce terimler ödeviverdi ödevimi yapmam için bana yardımcı olurmusunuz. :) Tşk ederim.

derya on Nisan 6th, 2011 at 14:09

Ben Veda Hutbesi ile İnsan hakları Evrensel bildirisinin benzer yön ve maddelerini arıyorum.Lütfen yardım edin,

kübra on Nisan 8th, 2011 at 14:28

Bence güzel bir siteydi teşekkürler.

sinem on Nisan 11th, 2011 at 18:04

İngilice öğretmenimiz, bizden çizgi film karekterini anlatmamızı istedi. Fakat ben sizin sayfanızda bulamadım. Lütfen koyarsanız çok mutlu olurum.
(sünger bob, çilek kız ve hello kıty)

yasemin on Nisan 17th, 2011 at 10:06

Güzel güzel de trafik ile ilgili yok mu acaba?

ilayda on Nisan 20th, 2011 at 20:23

benim İngilizce performansım hayvanlar ve anlamları bunu yapan birileri vardır nasıl yapmışlar diye bakmak isyordum ama yinede çok bilgi aldım sağ olun. :)

ilayda on Nisan 20th, 2011 at 20:24

Benim İngilizce performansım hayvanlar ve anlamları bunu yapan birileri vardır nasıl yapmışlar diye bakmak isyordum ama yinede çok bilgi aldım sağ olun. :) çok güzel bir site bu ben çok beğendim iyikide varmış.

sanane on Nisan 22nd, 2011 at 17:29

Ben bu üniteden hiç bir şey anlamadım tayyip seni çok seviyorum.

göksel on Nisan 27th, 2011 at 16:52

ben samsundan göksel bu sayfayı cook beğendim başarıların devamlarını dilerim.

burhan on Nisan 28th, 2011 at 18:57

10.sınıf dil anlatım proje ödevim 2 sayfalık metinde kelime türlerinin incelenmesi yardım eder misiniz?( Lütfen Çok ACİL )

burhan on Nisan 28th, 2011 at 19:04

dil anlatım proje ödevim iki sayfalık bir metinde kelime türlerinin incelenmesi yardımcı olurmusunuz lütfen acil.

Sıla on Mayıs 5th, 2011 at 22:39

Çok işime yaradı çok sağolun!

mikelen zelo on Ekim 24th, 2011 at 15:03

naber arkadaşlar bu site çok işime yaradı

muhammed on Ekim 30th, 2011 at 19:53

arkadaşlar 11.sınıf dil ve anlatım kitabındaki 38. sayfadaki ödevi yapamadım yardım edebilirmisiniz

Eda on Aralık 11th, 2011 at 21:33

5. sınıf reklam düzenleme projesi hakkında bilgi sahibi olan ya da daha önce bu projeyi gerçekleştirmiş olan varsa paylaşabilir mi rica etsem.Çok acil…

jülide mermerci on Aralık 12th, 2011 at 19:34

Burada ki şeyler yani bilgiler açıkça söylemek gerekirse benim işime yaramadı ama açıkçası biraz yaradı fikir almış oldum.

Gizem on Aralık 14th, 2011 at 14:43

Ben 8.sınıfa gidiyorum hoca fen dersi için bulmaca yapın dedi yardım ederseniz sevnirim.

elif on Aralık 18th, 2011 at 19:06

evet bir şeyle ilgili arkadaşlarınla reklam hazırlayacaksın biz performens yapmamiştik ama güzel olmuştu

halime on Aralık 19th, 2011 at 18:15

Madenler nerede işleniyor.

eda on Aralık 22nd, 2011 at 15:10

ya 6.sınıf sosyal bilgiler ilk türk devletleri hakkında kısa fakat çok da kısa değil çok da uzun olmayan bir bilgi arıyorum lütfen en güzel benimki olmalı bana yardımcı olun lütfennnnn yalvarıyorum sizeeeee

45545 on Ocak 4th, 2012 at 16:14

offf ya yardım eden yok mu?

kübra saraç on Ocak 7th, 2012 at 22:19

çok güzelllllllllllll

hakan on Mart 29th, 2012 at 20:18

sizi cok seviyorum

Yazı Detayı