Projeksiyon Yöntemleri
banner


Yöntemleri

Haritalardaki bozulmaları en aza indirmek için geliştirilmiş yöntemlerdir.

1. Silindirlik Projeksiyon
Ekvator ve çevresinin çizimleri için uygun bir yöntemdir. Bozulma Ekvator’dan kutuplara doğru artar.

2.
Orta Kuşakta hataları en aza indirmek için uygulanan yöntemdir.

3.
Bu yöntemde çizimi yapılacak yere bir düzlem teğet tutularak çizim yapılır. Dar alanları detaylıca göstermek için kullanılan bir yöntemdir. Dünya yüzeyinin düzleme temas ettiği yerlerde bozulma azalır.

Örnek:
Kuzey Kutup Noktasını merkez alan bir düzlem projeksiyonuna göre çizilmiş haritada aşağıdaki ülkelerin hangisinde bozulma en fazla olur?

A) Finlandiya B) Danimarka C) Kanada D) Hindistan E) Kazakistan

Çözüm:
Düzlem projeksiyonunda Ekvatora doğru hata payı artar. Verilen ülkeler içerisinde Ekvatora en yakın ülke Hindistan’dır. Hata payıda en fazla olan yerdir.
Yanıt D

Harita Çizilirken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Haritanın kullanım amacı belirlenir
 • Çizimi yapılan yerin enlem ve boylamları belirlenir
 • Amaca uygun başlık konur
 • Ölçek belirlenir
 • Yön oku konulur
 • Çizimde kullanılacak şekil ve semboller (Lejand) belirlenir.
 • Örnek:
  Bir bölgenin haritası çizilirken öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

  A) Haritanın kullanma amacının
  B) Haritanın çizim yönteminin
  C) Yararlanılacak işaretlerin
  D) Bölgenin enlem ve boylamının
  E) Bölgenin yükseltisinin

  Çözüm:
  Harita yapılırken kullanım amacı en önemli önceliktir. Diğerleri ondan sonra gelir.
  Yanıt A

  bahar yayınevi uyarı