Rasyonel Sayılarda Sıralama

Pozitif

1. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür.


2. Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan diğerlerinden daha büyüktür.

3. Basit kesirlerde pay ile payda arasındaki farklar eşitse, payı (veya paydası) büyük olan sayı
diğerlerinden büyüktür.
Bileşik kesirlerde pay ile payda arasındaki farklar eşitse payı (veya paydası) küçük olan sayı diğerlerinden büyüktür.


4. Rasyonel sayıların ondalık veya devirli ondalık açılımları karşılaştırılarak sayılar arasındaki sıralama yapılabilir.Negatif Rasyonel Sayılarda Sıralama

Sayılar arasında pozitif sıralama yapılır, yapılan sıralamanın tersi alınır.


bahar yayınevi uyarı