Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Performans Ödevleri » Sanayi İnkılabı – (Performans – Proje Ödevleri)
161


İnkılabı
(Performans – )

XVIII. yüzyılda ilk olarak İngiltere’de başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan, etkileri bakımından tüm dünyayı sarsan önemli bir olaydır. Aletin yerini makinanın alması demek olan bu devrimin başlamasında ilk önemli etken buhar gücünün sanayide uygulanmasıdır.

 

Nedeni: Rönesans ve Reform hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce, bilim ve teknik alanda gelişmelere ortam hazırladı. Coğrafi Keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleri ile Avrupa zenginleşti. Teknik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da endüstri devrimi doğdu.

 

Birinci Sanayi Devrimi : Sanayi, devrimlerle doğmadı. Devrim öncesinde de vardı; işçiler, mesela dokumacılıkta, imalatçı tacirler hesabına evlerinde çalışıyorlardı; demirciler, dökümhanelerde de dışarıdan sipariş alıyorlardı. Ama bütün bunlar zanaat düzeyindeydi. Oysa, XVIII. yüzyıl sonlarına varıldığında bu konuda büyük değişiklikler ortaya çıktı. Bu değişimler, üretim araçlarını hem nicelik hem de nitelik olarak etkiledi. Makinelerin gelişimi ve dolayısıyla maliyetlerinin yükselişi, artık işçilerin bunlara tek başlarına sahip olamayacaklarını gösteriyordu. Buharın kullanımı da bu makineleri bir araya getirme, yani fabrikada bir bina içinde toplama zorunluluğu getirdi. Böylece ekonominin verileri, aynı zamanda da günlük yaşamın çerçevesi değişti. Ayrıca taşımacılıktaki ilerlemeler de bazı dönüşümlere neden olacaktı.

Bu arada teknik yenilikleri belirtmek yerinde olur: makinelerde buharın kullanımı, kömür ve demir sektörünü etkileyerek ” birinci ” sanayi devrimine damgasını vurdu; taşımacılık alanında, demiryolu, deniz ulaşımı ve karayollarında teknik gelişmeler görüldü; dokumacılık gelişti; nihayet petrol ve elektrik gibi yeni enerji kaynaklarının kullanımı, ikinci sanayi devrimini getirdi. Kuşkusuz bu yenilikler hemen yaygınlaşmadı. Nitekim İngiltere’de odunla çalışan son yüksek fırın ancak 1809 yılında söndürüldü. Fransa’da, yeni ve geleneksel sektörler iç içe geçerek uzun süre varlıklarını korudular. Mulhouse de pamuk fabrikada eğiriliyor, ama kumaş -fason işçilikle- evlerde dokunuyordu.

 

Bu dönemde meydana gelen ekonomik dönüşümlerin tümünü sadece teknik gelişmelere bağlamak doğru olmaz. Tarihçilere göre bu gelişim, bir talebe verilen cevaptır. Onlar daha çok tarım alanındaki gelişmeler üstünde dururlar: söz konusu olgu, kırsal alandan kentlere doğru göçe neden olmuş, dolayısıyla potansiyel bir pazarın ve el emeğinin doğuşuna yol açmıştır. Bu yazarlar iç sınırların ortadan kalkmasıyla tutarlı ulusal pazarların oluşumuna, böylece işletmecilik düşüncesinin ortaya çıkışına ve sermaye birikimine önem verirler.

 

 İkinci Sanayi Devrimi : Demiryolu 1830 yılından itibaren İngiltere’de sanayileşmenin itici gücü olarak dokumacılığın yerine aldı. Demiryolu çılgınlığı İngiltere’den Fransa’ya geçti, daha sonra bütün Avrupa’ya yayıldı. Fransa’da, bu yayılma kesintisiz olmadı; Thiers gibi siyaset adamlarının acımasız alayları ve Politeknik Okulu’ndan Arago gibi bilim adamlarının eleştirileri bunu gösterir.

 

Ama bu durum, şaşırtıcı bir gelişmeye engel olmadı. 1830 yılından 1850 yılma kadar İngiltere’de 10 000 km. demiryolu yapıldı; bunu izleyen 20 yıl içinde kıta Avrupası’nda biraz daha fazla demiryolu döşendi. ABD’de de benzer bir gelişme yaşandı. 1869’da, doğu ve batı kıyıları birbirine bağlandı. Her yerde büyük teknik başarılar gerçekleştirildi. 1871’de tamamlanan Frejus Tüneli ile Alpler ilk kez aşılıyordu. Artık dünya, demiryolu çağım yaşamaktaydı.Bu değişimde makinelerdeki gelişmelerin de etkisi vardı. Raylar üzerinde ilerleyen ilk buhar makinesi, 1804’te Galler’de yapıldı.182Tde Fransız mühendis Marc Seguin’in borulu kazanıyla trenlerin gücü büyük ölçüde arttı. Sonra 1829’da kesin bir gelişim evresi aşıldı: İngiliz George Stephenson’ın ” Roket ” adlı lokomotifi, bir yarış atını geçti. Bu başarıyı diğer gelişmeler izledi, demir raylar genelleşti, taşıyıcı şasi mükemmelleştirildi; lokomotiflerin hızı ve çekiş gücü yükseltildi. Kısacası trenler maden ocağı veya dökümhaneyi bir su yoluna bağlama aracı olmaktan çıkarak, gerçekten yararlı taşıma araçları haline geldi.

 

Bunun için çelik sanayii patronlarının kendilerine sunulan bu büyük pazarı keşfetmesi ve bankalar kurularak halkın tasarruflarını toplaması ve yönlendirmesi, gereken sermayeyi bir araya getirmesi gerekiyordu. Böylece demiryolu devrimi, büyük malî grupların ortaya çıkmasını sağladığı gibi, çelik sanayisini de, lokomotif, ray, viyadükler imaline teşvik etti. Demiryolları sayesinde pazarlar birleşti, mesafeler kısaldı, bölgesel ekonomilerin uzmanlaşması için gerekli koşullar oluştu, şehir-köy ayrımı azaldı. Öte yandan demiryolunun gelişimi, sanayi devriminin etkilerinin yayılmasına da katkıda bulundu.

 

Çelik sanayii 1856 yılından itibaren çok büyük bir gelişim gösterdi. Henry Bessemer, dökme demiri ekonomik olarak çeliğe dönüştüren bir yöntem buldu; böylece çelik, demire karşı bir zafer kazanmış oldu. Ama ikinci sanayi devrimi, petrol ve elektrikten kaynaklandı. Antik Çağ’dan beri bilinen ” yer yağı “, Amerika Birleşik Devletleri’nde XIX. yüzyılın ortasında işletilmeye başladı. Albay Drake ilk petrol kuyusunu 1859 yılında açtı; ardından Rusya devreye girdi. Petrol önce aydınlanmada kullanıldı. Sonra, 1866 yılından sonra Avrupalı mühendisler patlamalı motoru icat ettiler. Bu buluşu, Alman Rudolf Diesel’in geliştirdiği içten yanmalı motor izledi. 1914 yılında trafiğe çıkan iki milyon taşıt, henüz demiryolunun üstünlüğünü tehdit etmese de hiç şüphesiz yepyeni bir çağı başlatıyordu.

 

Elektriğe gelince, bu enerji tam yüz yıldan beri incelenme konusuydu. Ancak sanayide üretimi ve kullanımı, Belçikalı Zenobe Gramme’ın jeneratörü buluşundan ve Fransız Aristide Berges’nin bunu 1869 yılında bir su çavlanına yerleştirmesinden sonra gerçekleşti. Aristide Berges bu enerji kaynağına ” beyaz kömür ” adını verdi. 1882 yılında fizikçi Marcel Deprez elektriği yüksek gerilimli akıma dönüştürdü. Bu gelişim elektriğin iletimi için gerekli koşuldu ve hemen pratik sonuçlar verdi: Gramme’ın tersinir makinesi ilk elektrik motorunu oluşturdu. Amerikalı Thomas Edison 1878 yılında akkor lambayı buldu. Bunları kısa süre içinde diğer buluşlar izledi; yeni bir sanayinin temelini oluşturan elektroliz bulundu; dolayısıyla elektrolize dayanan elektrometalürji, alüminyum üretimini sağladı.

 

Bütün bu buluşlar, İsveç, Norveç, İsviçre, İtalya ve Güneydoğu Fransa gibi kömürü bulunmayan dağlık ülkelerin ekonomilerinin gelişmesine olanak verdi. Aynı dönemde petrol, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilerlemesini kolaylaştırdı. Öte yandan Almanya yeni buluşlara uyum sağladığından, sanayinin haritadaki dağılımı İngiltere aleyhine değişti. Yeni enerji kaynakları olmayan bu ülke, donanımlarının eskimesi sonucu nispî bir gerilemeye uğradı.

 

Sonuçları:
1) Üretimde aletin yerini makine aldı ; seri üretime geçildi.
2) Üretim patlaması yaşandı; uluslararası ticaret hızlandı
3) Büyük şirketler kuruldu: sermaye birikimi daha da yoğunlaştı
4) Büyük üniteli fabrikalar kuruldu; yeni bir sosyal sınıf doğdu (işçi sınıfı)
5) Köyden kente göç başladı; kentleşme hızlandı; dünyanın ilk gecekonduları meydana geldi.
6) Hammadde kaynakları ve pazar alanları bulma yarışı sanayileşen ülkeler arasında rekabete yol açtı.
7) Emek ve sermaye arasında çelişkiler yoğunlaştı; işsizlik bir yandan artarken öte yandan teknoloji alanlarında yeni yenilikler görüldü.
Yorum: işsizliğin artması, işgücünün önemli bir unsur olmasına karşın ucuz olmasına yol atı. Bu durumda işçi sınıfı kendini korumak için sendikalaşmaya başladı. Böylece çalışma hayatında yeni bir dönem başladı.
8) Uluslararası ekonomik ve kültürel ilişkiler arttı.
9) Sosyalizm ve Liberalizm gibi düşünce akımları ortaya çıktı.

|» “Performans Ödevleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
161 Yorum Bulunmaktadır
büşra on Aralık 27th, 2007 at 20:25

Bence site güzel ama bu Sanayi İnkılapları’nın üçüncüsü yok.Yazılmamış hem fazlada tanımını yapmamış öğretmenler daha fazla istiyor.Ama yinede güzel olmuş ellerinize sağlık daha iyi olabilirdi.

ebru on Şubat 12th, 2008 at 09:20

daha fazlasini yayınlarsaniz sevinirim ama yine de güzel

buragan on Şubat 12th, 2008 at 18:03

guzel ama bana sanayi inkılabı ve somurgecılık ılıskıleri gerekıyordu

merve on Şubat 18th, 2008 at 21:04

evet çünkü sanayi inkılapları yazılmamış ama güzel yine de

zac’in bir hayranı “TuGcE” on Şubat 26th, 2008 at 19:44

güzel olmuş ama biraz daha acık anlatılabilirdi

bahadır on Şubat 26th, 2008 at 21:05

çok güzel olmuş ama çğu istediim şey yok mervenin dediğine katılıyorum…

SEDA on Mart 1st, 2008 at 21:28

GÜZEL YANİ İDARE EDER AMA HOCALAR DAHA ÇOK BİLGİ İSTİYOR SADECE SANAYİ İNKILABI NEDİR SORUSUNU ACIKLASANIZ YETERDİ BEN SADECE ONU ÖĞRENSEMDE YİNE İYİ

damla on Mart 1st, 2008 at 21:32

doğru cevabı bulamadım malesef

SERBAY on Mart 2nd, 2008 at 21:21

GUZEL OLMUS GUZEL HELAL OLSUN

Eda on Mart 4th, 2008 at 14:47

tebrik ederim ve böyle güzel amaçlı siteler yaptığınız için teşekkür ederim lütfen devam edin

elif on Mart 5th, 2008 at 14:16

ya gerçekten yapanların eline sağlık aradığım şeyi buldum çok tşklerr

çağlar on Mart 7th, 2008 at 17:28

Site çok güzel elinize sağlık bu siteyi genişletin bütün 7-8 sınıfların performans proje ödevlerini takip edin ve sitenize koyun diyorum benden bu kadar!! SAĞ OLUN

berna on Mart 7th, 2008 at 19:24

Bence konu biraz daha açılsaydı daha iyi olurdu çünkü aradıklarımın genelini bulamdım hocalar daha fazla bilgi istiyorlar ama yine de olsun emeği geçenlere teşekkür ederim kendi adıma sağ olun varolsun ne mutlu Türküm diyene…

ENES KÜ… on Mart 9th, 2008 at 20:57

SAĞ OLUN TEŞEKKÜR EDERİM…BANA ÇOK YARDIM ETTİNİZ BU SİTEYİ KURMAKLA. ARADIĞIMI BULDUM.AMA BİRAZ DAHA DÜZENLİ VE GENİŞ BİR SAYFA OLSAYDI DAHA GÜZEL OLURDU…YİNE DE TEŞEKKÜR EDERİM…

Ahu on Mart 10th, 2008 at 15:51

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. GERÇEKTEN ÇOOOOKK İŞİME YARADI. UMARIM DAHA SORADA BU SİTEDE BÜYÜKLERİMİZİN DE İŞİNE YARAYACA GÜZEL ŞEYLER YAPARSINIZ.ÖRNEGİN: KPSS İLE İLGİLİ SORULAR OLABİLİR

elem on Mart 10th, 2008 at 17:12

bence konuya birazda resim eklenebilirdi çünkü okulda bize daha çok afiş hazırlama gibi ödevler veriyolar o yüzden resimlerle konuyu anlatsanız daha güzel olurdu ama yinede çok teşekkür ederiz

FaRuK on Mart 10th, 2008 at 21:32

Çokkkk teşekkürler ya bayağı bir faydası dokundu valla

songül on Mart 11th, 2008 at 18:13

ya kim yaptıysa eline sağlık çok makbule geçti tşk

EZGİ on Mart 11th, 2008 at 23:21

çok ama çok teşekkür ederim ellerinize sağlık

abdullah on Mart 12th, 2008 at 08:43

bence çok iyi bir site ödevi yapmada 4 4’lük teşekkür ederim bu siteye teşekkürler!

turgut on Mart 12th, 2008 at 16:40

Gerçekten çok işime yaradı kim gönderdiyse ona çok teşekkür ediyor 7. sınıf konularının artırılmasını istiyorum

zeynep tozlu on Mart 12th, 2008 at 16:42

site çok güzel teşekkürler ama konuyu biraz kısa hazırlarsanız sevinirim

zeynep tozlu on Mart 12th, 2008 at 16:43

bence konular kısa ve öz olsa daha iyi olrdu teşekkürler

..Haykolik… on Mart 12th, 2008 at 17:40

İyi güzel,hoş, başka ne diyebilirim ki

buket on Mart 13th, 2008 at 14:00

çok güzel teşekkür ederim çok makbule geçti yalnız. Ödevim içinn

eylem on Mart 16th, 2008 at 22:30

evet çookk yrarlı bilgiler ödevlerim için çok yaralı bir site.

burcu on Mart 18th, 2008 at 20:07

süper bir ödev sitesi ödevimi yapmama çok ama çok yardımcı oldu.çok teşekkür ederim :-)

seher on Mart 19th, 2008 at 18:59

ben 7.sınıf öğrencisiyim.. harika bir şey bu benim ve arkadaşlarımın çok işine yaradı. hele ki hocamız harika diye bize 100 verdi :-)

bilal on Mart 19th, 2008 at 21:36

gerçekten çok yararlı konularda bahsedilmiş yazana çok teşekkür ederim çok işime yaradı

@y$£ on Mart 20th, 2008 at 13:39

Güzel işime yaradı

AHMET on Mart 24th, 2008 at 16:06

BENCE GÜZEL BİR SİTE

tuğba on Mart 30th, 2008 at 18:18

bence guzel ve yararlı bır sıte bu sıtenın yonetıcısıne cok tesekkurler dersımde cok yardımcı oldu. GİZEMLİ ESMER.

aygün on Mart 30th, 2008 at 20:39

BENCE SÜPER BİR SİTE ÇOK BEĞENDİM HARİKA

beyzoş on Nisan 1st, 2008 at 14:23

Ya çok güzel bir site herkese teşekkürler bütün ödevlerim burada var sağ olun

yusuf on Nisan 7th, 2008 at 17:05

bence de yararlı bir site ama ben aradığımı çok iyi bulamadım teşekkürler bu siteye

tuğçe on Nisan 8th, 2008 at 21:18

4 tane sanayi inkılabı var ama ama 2 sanayi inkılabı verilmiş

ceren on Nisan 10th, 2008 at 14:09

Bence bu site bir harika çünkü ödevi sadece burda bulabildim şükürler olsun ki ve çok şanslıyım herkesin bu konuda bu siteyi seçmesini isterim

ebru on Nisan 16th, 2008 at 20:28

Ne iyisi aradığımı bulamadım koskoca sanayii inkılabında 1804 yok allahım yarabbim ya…

€L!F on Nisan 18th, 2008 at 20:43

Valla benim işime pek yaramadı çünkü her yerde aynı şey.

zeynep on Nisan 20th, 2008 at 12:45

Güzel bir site sağ olun.

gözde on Nisan 20th, 2008 at 14:20

Gerçekten bu site bana çok yararlı oldu tüm aradığımı da buldum bu siteyi yapanlara çok teşşekkür ederim.

kıymet ve kübra on Nisan 27th, 2008 at 21:31

Çokkk güzell. Artık hep burdayım canlar.

gözde on Mayıs 11th, 2008 at 12:36

Ben 7. sınıf öğrencisiyim. İnşallah hoca begenir; çünkü pazartesi vereceğim. Yaza yaza bir hal oldum, yani begenmezse başka bir şey diyemeyeceğim çünkü bu sitede her şey var ama 2 sanayi inkilabına kadar yazmış. Keşke daha fazla olsaymış ama yine de güzel olmuş. Sağ olun.

melke on Mayıs 12th, 2008 at 20:57

Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir site bundan yararlanmalıyız. Hepinize başarılar.

semih on Mayıs 14th, 2008 at 10:42

Ödevimi buldum çok mutlu oldum.

akın on Mayıs 21st, 2008 at 14:33

Çoook güzel bir site olmuş. Bana çok yararlı oldu. Bu siteyi yapanlara çok tesekkür ederim.

tuncay on Mayıs 26th, 2008 at 16:22

Bunlar çok az ama yine de sağ olun. Sanayi inklaplarının sonuçlarını daha fazla bulan varsa ne olur msn me göndersinler.

UTKU on Eylül 11th, 2008 at 20:04

Gerçekten güzel olmuş emeğe saygı lütfen.

mrt on Eylül 11th, 2008 at 20:35

Güzel ama daha iyi olabilir ödevimi buldum Allah razı olsun.

elvan on Eylül 12th, 2008 at 15:35

Gerçekten çok güzel bir site herkesin yararlanabileceği bir site. Benim de işime çok yaradı. Özellikle sanayi inkılabı ödevim için çok güzel bilgiler vardı. Çok teşekkür ederim. Bu bilgiler bence başka yerde böyle güzel anlatılmış yok. Çok teşekkür ederiz kim yaptıysa bu siteyi.

can on Eylül 13th, 2008 at 16:42

ÇOK güzel. Ben ödevimi buldum diğer arayanlara kolay gelsin.

mehmet on Kasım 23rd, 2008 at 16:06

Gerçekten güzel bir site. Yapana teşkkürler!

merve on Şubat 17th, 2009 at 17:55

Gerçekten çok sağolun çok yardımcı oldunuz

sedanur on Şubat 26th, 2009 at 16:16

Bende tüm ödevlerimi buradan yapıyorum.Çok güzel ve her aradığımı buluyorum.:)

ayşe on Mart 3rd, 2009 at 19:36

Muhteşem bir site kısa ve öz olarak.

cemal sabaz on Mart 8th, 2009 at 14:24

Hocam süperde birinci sanayi devrimi ikinci sanayi devrimi arasına reklam koymuşsunuz ikinciyi görmedim daha sonra dikkatimi çekti onu düzeltirseniz iyi olur. YAPAN MİLYONLARCA KEZ TEŞEKKÜR.

tuba on Mart 8th, 2009 at 18:17

Gerçekten güzel bir site bana ödevimde çok yardımcı oldu diğer arkadaşlara kolay gelsin.

ayşe on Mart 23rd, 2009 at 14:28

Ben bu siteyi çok sevdim. Çünkü çok yararlı oldu benim için. Bir çok ödevimi kolaylıkla bu siteden yapabiliyorum.
bu sitede emeği geçen bütün insanlara teşekkürlerimi armağan etmek istiyorum, bana yardımcı oldukları için. çok sağolun. :-)

Böşraa xD on Mart 24th, 2009 at 19:58

Çok teşekkürler. Çok güzel bir site! Ödevimi buldum bile…

Irmak on Mart 29th, 2009 at 21:18

Burası çok güzel bir site.araştırma ödevlerimi hep burdan yapıyorum farklı bilgiler öğreniyorum öğrenirken eğleniyorum teşekkürler bilgicik.com

Nehir on Mart 29th, 2009 at 21:18

Güzel bir site. beğendim

cimcime on Nisan 2nd, 2009 at 17:22

Ya bu site süper çok teşekkürler

hamza on Nisan 6th, 2009 at 21:41

cok güzel yapana teşekkürler

hatice on Nisan 8th, 2009 at 17:47

gerçekten çok teşekkür ederim ödevlarime çok yardım cı oluyor bu site

selçuk çam on Nisan 25th, 2009 at 14:28

Çok güzel bir site gerçekten.

burak berat on Mayıs 4th, 2009 at 20:42

bence bu site harika yapanlara sonsuz teşekkür

nur on Mayıs 17th, 2009 at 11:12

Süper beni kurtardınız.Teşekkürler bilgicik.com

berrak on Mayıs 28th, 2009 at 14:49

Gerçekten çok yararlı bir site…Bana ödevim hakkında çok yardımcı oldu.Teşekkür ederim.

ilayda on Ekim 5th, 2009 at 14:42

Ben de aradığımı buldum arayanlara kolay gelsin.

defne on Ekim 13th, 2009 at 20:11

Çok güzel bir site.Ödevleri buradan yapıyorum.Bu siteyi açanlara çok teşekkür ederim.

enes on Aralık 7th, 2009 at 23:00

çok güzelmiş teşekkürler

maraz ali on Aralık 8th, 2009 at 17:50

ben ödevimde 100 aldım ve ben bunu yazana çok teşekkür ederim

çetin on Aralık 8th, 2009 at 18:54

çok sağolun ödevime yardımcı oldunuz teşekkürler

lütfiye on Şubat 15th, 2010 at 11:18

çok güzel ödevimi buldum teşekkürler

salif on Şubat 15th, 2010 at 15:34

TEŞEKKÜR EDERİM SİZİN SAYENİZDE ÖDEVİMDEN 100 ALDIM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BU SİTEYİ AÇTIGINIZ İÇİN.HERKESİ TEŞEKKÜR EDERİM YAPIMDA EMEĞİ GEÇEN HERKESİ

muahmmed on Mart 1st, 2010 at 15:09

çok iyi bir site sosyalde 98 aldımm :)

zeynep on Mart 3rd, 2010 at 15:06

Çok güzel olmuş süper çok hoşuma gitti yapanın eline SAĞLIK. :-)

ırmak on Mart 3rd, 2010 at 16:14

Bence çok uzuzn benim hiç işime yaramadı.

yiğit on Mart 4th, 2010 at 09:39

Bence güzel.İşime yaradı, teşekürler!

Göktuğ on Mart 22nd, 2010 at 19:41

Gercekten cok güzel.Emeği geçenlere Tesekkür ederim. :-P :-P

Fatma on Nisan 4th, 2010 at 23:13

çok qüseL site aradaqım herşeyi buLdum…

Fatma on Nisan 4th, 2010 at 23:18

Ben siteyi çok sevdim. Çok qüzel.

ömer on Mayıs 1st, 2010 at 19:45

Çok güzel olmuş hep bize yararlı şeyler.

KÜBRA on Mayıs 2nd, 2010 at 20:30

Bize bu yararlı siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ederim.

ÖZGE on Mayıs 15th, 2010 at 20:24

Gerçekten mükemmel bir site,çok teşekkür ederim…

büşra on Mayıs 17th, 2010 at 14:43

Ben bu siteyi gerçekten çok sevdim ödevlerimi bu sitede yapabiliyorum bu site bana ödevlerimde çok yardımcı oldu inşaallah diğer arkadaşlarada yardımcı olur.

metin on Mayıs 17th, 2010 at 17:17

Çok güzel ya siteyi yapan çok iyi onun karşısında alkışlıyorum.

sümeyye on Mayıs 17th, 2010 at 20:01

Muhteşem harika. Ne MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

gamze74 on Ocak 29th, 2011 at 20:07

gerçekten çok işime yaradı ellerinize sağlık:))

saliha on Şubat 3rd, 2011 at 22:35

arkadaslar sanayı ınkılabı power poınt sunusunu hangı sıteden ındırebılırımmmmmm?

Selin Serden on Şubat 28th, 2011 at 20:31

Bilgileriniz ile bir ödev hazırladım,çok beğenildi
Teşekkür ederim.ama lütfen resimde koyun :)

sena on Mart 9th, 2011 at 15:03

ben sbs den 455 aldım bu site sayesinde

ESİN on Mart 12th, 2011 at 11:07

Süper olmuş

nazmiye on Mart 17th, 2011 at 18:45

Bence de çook güzel tebrik ederim sağolun performans ödevimi yaptım sayenizde diğer siteler iğrenç ya.

ALİ on Mart 17th, 2011 at 20:57

Bence çok güzel bir site.

yunus on Mart 19th, 2011 at 14:37

Bu siteyi ilk defa kullanıyorum, ama beğendim güzelmiş inşallah hayırlı olur.

marijuA’na on Mart 20th, 2011 at 08:24

Bence siteniz çok güzel.Ödevlerimi bu siteden yaptım.

marijuA’na on Mart 20th, 2011 at 08:25

Bence siteniz çok ama çok güzel.

nazlıcan on Mart 20th, 2011 at 14:38

siteniz çok güzel ama çok uzun bilgiler yazıyorsunuz lütfen rica ediyorum daha kısa ve nett bilgiler yazın…

betül on Mart 24th, 2011 at 17:11

GÜZEL

muhittin on Mart 28th, 2011 at 18:26

Arkadaşlar bence çok güzeldi çünkü çok yardımcı oldu amma benim yazıcının dosyası yokmuş yani üff gitti emek.

funda on Mart 28th, 2011 at 20:25

Ben bu siteden çok faydalandım, çok sağ olun ya!

azra….. on Mart 28th, 2011 at 22:53

Muhteşem ya çok sağlun bu ödevi çok aradım ama diğer sitelerde hep can sıkıcı uzn alakasız şeyler var ara ara bulamadım son olarak buraya baktım ya çok sağlun zaten ödev aklıma gece yarısı geldi yapmasaydım bu ödevi bulamasaydım varya. Ne olurdu artık siz düşünün sağlun yeni bilgilerde beklerim yardımlarınız için teşekkürler…

ufuk ile sefa on Mart 29th, 2011 at 14:14

Performans ödevimi bu sitenin sayesinde yaptık çok iyi bir site daha bügün ödevi hazırladık. Teşekkürler adminciğim.

özkan on Mart 29th, 2011 at 16:33

Beyler sorular çok güzel, güzel bir ödev çıkardım buradan.

Tunahan on Mart 30th, 2011 at 20:26

Teşekkürler.Gerçekten çok işime yaradı.Bu arada çok güzel bir siteniz var. :)

hüseyin bayazit on Mart 31st, 2011 at 03:08

İşinız rast gitsın super bir paylaşim.

DENİZ on Mart 31st, 2011 at 13:39

Mükemmel.Ödevim için gerekliydi zaten. =)

pamuk on Nisan 1st, 2011 at 20:44

Süper en güzel site buranın kurucusu kim yaaa süper bir sitee.

ßurSaLıı on Nisan 4th, 2011 at 21:14

çok güzel bir site sayesinde projeden 100 aldıım kısa ve öz müthiş. :)

ezgi on Nisan 10th, 2011 at 15:20

Harika yaa sizin sayenizde performans odevmden 100 aldım ogretmnde cok begendi ve panoya astı sizlere cok tesekkür ederim.

rüya on Nisan 10th, 2011 at 16:12

Muhteşem bu site sayesinde performans ödevimi yaptım.

harun on Nisan 12th, 2011 at 20:36

Süper siteee 10 üzerinden 9.

akın mert on Nisan 18th, 2011 at 09:53

Bu site çok güzel ödevlerimizi bu siteden kolaylıkla yapıyoruz.

berkay on Nisan 18th, 2011 at 21:05

Çok güzel bir site teşekkür ederim herkeze tavsiye ederim…

Zeynep on Nisan 20th, 2011 at 01:16

9/10 mu? 10/10 veririm bu siteye. <3

abdulrezak on Nisan 20th, 2011 at 17:24

Bence hiç güzel bir site değil.Fazla detay yok.Ben proje ödevimi bu sitedem yaparsam 50 zor alırım.Yetersiz. :(

merve on Nisan 20th, 2011 at 18:12

çok güzel bir site ellerinize sağlık bayıldım teşekkür ederim.

hazal on Nisan 23rd, 2011 at 14:07

Bencede çok qüzel bir site harika iş tebrik ederim herkezi. :)

alper on Mayıs 2nd, 2011 at 22:05

Bence 10 üzerinden 0 çünkü hiç bakamadım ve sizin yüzünüzden counter strıke(kantır oyunu)dan bam yedim…

Hatice on Mayıs 5th, 2011 at 13:47

Çok güzel olmuş.

gamze on Mayıs 5th, 2011 at 18:58

bu site benim işime çookkk yaradı sağolun ve ben bu sayede proje ödevimi yaptım.

ismail on Mayıs 5th, 2011 at 21:47

Süpersiniz hakkaten ya çok güzel bir site.

haydar on Mayıs 5th, 2011 at 22:05

valla çok süper olucağını bekliyorum benimde bu tarihlere ilgim alakam olmuştur.Arkadaşlar böyle bir siteden herkese başarılar Kahramanmara’ın Dulkadiroğluilköğretim okulu 7E sınıfından haydar nacar herkese başarılar.

Rüyaa on Mayıs 7th, 2011 at 20:11

Yaa.Çok sağolun.Sayenizde performans ödevimi yaptım teşekkürler.Hiç bir yerde bulamadığımı burada buldum.

eda on Mayıs 9th, 2011 at 18:01

Gerçekteen süper bir site bu site sayesinde ödevimi yaptım.

Naz on Mayıs 10th, 2011 at 18:02

Gerçekten çok sağolun sizin sayenizde performans ödevlerimi yapabiliyorum.

berat on Mayıs 18th, 2011 at 18:18

Çok sağolun cok yararı dokundu.

esma on Haziran 3rd, 2011 at 16:57

Bu site sayesinde ödevlerimi kolayca yapabiliyorum. Bu site cok iyi ve yararlı birsite, herkese tavsiye ederim…

Beyza on Eylül 24th, 2011 at 19:08

Çok teşekkürler ödevimde çok yardımcı oldu.

fatih gönü on Kasım 20th, 2011 at 14:40

ya güzel ama çok kısa olmuş bana bunlar az a4 e yazınca 2 sayfa çıkıyo bana en az 4 sayfa :( ama yinede güzelmiş teşekkürler..

ali on Aralık 8th, 2011 at 21:55

çok güzel puan adım

emre on Aralık 15th, 2011 at 15:42

Güzel olmuş fakat , resim hiç yok.Çeşke resim de koysaydınınz.

cengiz on Aralık 17th, 2011 at 17:30

cok tesekkur ederim bu odeven kesinlikle 100 aldım.

arsız bela on Aralık 19th, 2011 at 18:22

çok teşekkür ederim gerekli olan da buydu :)

büşra sonuç on Aralık 23rd, 2011 at 16:08

çok önemli konuları anlatıyor

haticeee on Ocak 19th, 2012 at 17:14

çok beğendim saolun çok işime yaradıııı :)

aşkistan on Şubat 6th, 2012 at 18:27

Bence süper olmuş ama biraz uzun ve resimsiz olmuş ama sağlık olsun sorun yok yazmaya devam mükemmel olmuş desem yalan olur.

Asu on Şubat 13th, 2012 at 21:24

Birazdaha Kısaltabilirdin Fakat İşime Yaramadı Diyemem <3

esatcan güven on Şubat 22nd, 2012 at 19:47

cok tesekkurler arkadaslar cok ısıme yaradı

dilsu on Mart 10th, 2012 at 20:34

Çok teşekkür ederim, allah razı olsun bu siteyi açandan…

masal on Mart 22nd, 2012 at 17:32

çokkkkk tsekkür ederim çok yardımcı oldunuz:)))

peri on Nisan 3rd, 2012 at 15:30

çok güzel bi site teşekkür ederim

fatma on Nisan 5th, 2012 at 19:48

güüüüüüzell

emin parlak on Nisan 7th, 2012 at 09:18

SÜPER BİR ÖDEV OLMUŞ KİM HAZIRLAMIŞSA ELLERİNE SAĞLIK HAZIRLAYANIN

berke on Nisan 10th, 2012 at 16:18

çokuzun yazması ben yazdım canım çıktı

esra on Nisan 18th, 2012 at 08:58

insanlar performans odevinde çok guçluk çekiyor bunun karşılığını alıyorlar çok guzel olmuş tebrik ederim

kader on Nisan 24th, 2012 at 17:52

çok guzel olmuş eline sağlık öğretmen 100 verir

kaya on Mayıs 12th, 2012 at 12:55

güzel ama icatlar falan onlar da olsaydı 90 yerine 100 alabilirdim yinede çok teşekkürler.

ali on Mayıs 14th, 2012 at 12:39

cok güzel konu

ipek on Nisan 8th, 2013 at 20:51

ewet yaa süper olmuş :D afferin hep böle olun mk :D HLL SPR DVM :D

nida on Mayıs 4th, 2013 at 00:31

aaayyyyyyyyy herkes siteyi beğenmişte bir ben beğenmedim çünkü çok uzun hiç halim yok vallllla

insan olan biri on Aralık 7th, 2013 at 11:38

Evet süper olmuş gayet beğendim…

süheyla on Ocak 9th, 2014 at 18:03

İyi gibi beğendim buradan yazabilirim

süheyla on Ocak 9th, 2014 at 18:05

Evet beğendim güzel bir site buradan yazabilirim.

sabahat on Şubat 5th, 2014 at 20:15

işime çook yaradı çok sağolun

gizem on Mart 2nd, 2014 at 17:13

uzun diyorlar ama hiç uzun değil 15 dk aldı yazması uzun diyenler kesin tembellerdir

Ergin on Mart 13th, 2014 at 12:23

Çok Saolun Çok tsk ederim inş 100 alırım proje ödevime çok yaradı

esra on Mart 19th, 2014 at 20:02

süperr çok beyendim ödevime yardımcı oldu 100 aldım =) :)

bahrettin genç on Nisan 18th, 2014 at 08:40

valahi billahi günahın çoktur son nefes gelmeden ge tövbe eyle

ayşenur halit karakuzu on Kasım 14th, 2014 at 21:15

çok beğendim biraz uzun ama yazmam 5 dk aldı yani beğenmeyenler de başka siteden uyduruk şekilde bulup yazsınlarr hadi bakalım sıkıyorsa yazmasınlar

Yazı Detayı