Ana Sayfa » Alfabelerimiz » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati Edebiyatı – (Testler – Sorular)
66


Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati Edebiyatı
()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E) Batı-dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

 

 

2. I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.
IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul-dan seçilmiştir.
V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.

Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A) I. ve II.       B) II. ve III.       C) III. ve IV.

D) IV. ve V.         E) II. ve V.

 

 


3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

A) Ahmet Haşim
B) Namık Kemal
C) Tevfik Fikret
D) Ziya Paşa
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
C) Mehmet Rauf – Eylül
D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

 

 

5. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil-in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi-nin kız kardeşi Lamia-ya olan aşkını başarıyla anlatır.

Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
D) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
E) Peyami Safa – Sözde Kızlar

 


 

6. Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896-dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. -Balıkçılar- -Seza- -Verin Zavallılara- adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk-un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı -Şermin- de ise hece ölçüsünü tercih eder.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?

A) Eylül – Mehmet Rauf
B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
C) Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Küçük Ağa – Tarık Buğra
E) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

 

 


8. I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.
III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.
IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.
V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) I      B) II      C) III      D) IV     E) V

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?

A) H. Ziya Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm
B) Namık Kemal Cezmi Realizm
C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm
D) Mehmet Rauf Eylül Realizm
E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Cenap Şahabettin

 

 


11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

 

 


12. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Tevfik Fikret
E) Ziya Gökalp

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?

A) Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap Şahabettin
C) Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf – Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

 

 

14. Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat
B) Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun
C) Mehmet Rauf – Tanzimat
D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
E) Ahmet Haşim – Fecr-i Ati

 

 

15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.
B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.
C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.
D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.
E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.

 

 


16. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret-e aittir?

A) Rubab-ı Şikeste
B) Bir Ölünün Defteri
C) Nadide
D) Evrak-ı Eyyam
E) Tamat

 

 


17. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır. Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Ömer Seyfettin
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil

 

 


18. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

...Yanıtlar…

1) A
2) B
3) A
4) D
5) C
6) C
7) A
8) A
9) B
10) D
11) E
12) A
13) D
14) C
15) C
16) A
17) E
18) D

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
66 Yorum Bulunmaktadır
sebo on Ocak 10th, 2008 at 22:27

sorular cook basit hiç kaliteli değil

hilal on Ocak 14th, 2008 at 23:23

superrrrr 2 yanlısım var diğerlerı dogruuu ama yanlız neden sık ustu ısaretlenmıyor neyse ya yıne de süperdı :-) :-)

MEHMET on Ocak 20th, 2008 at 14:46

KARDESİM SEBO TSK EDECEGİN YERDE ELESTİRİ YAPIYOSUN ELLERİNİZE SAGLIK TS K EDERİM COK YARARLI BİR SİTE BENİM DE 1 YANLISIM CIKTI

nazlı on Şubat 1st, 2008 at 15:45

hiçte güzel değil sorular çok basitti

MEHMET on Şubat 10th, 2008 at 20:35

nazlıcım bir tanede sen böyle site acta senin sorularına bakalım hic kimse buna bile nsükür demiyo ya arkadaslar ne güzel bizleri düsünmüs site yapıyolar siz se elistiri yapıyonuz siz önce özelestirinizi yapın ondan sonra siteyi elestirin

BuR@K on Şubat 17th, 2008 at 15:22

sorular kolaydı ama bazı sorularda güzldi ben full cektim o başka arkadaşlar ginede emeğe saygıı

zeyno on Şubat 25th, 2008 at 19:07

evet dogru dıyorsun mehmet kımse sukretmıyor bence cok güzel sahsen edebıayatcı olmak ısteyen bırı ıcın cok güzel buldumm öss ye hazırlanan ıcın güzel bır yerr herkes kendını buyuk gormesınn buyuk dagları ben yaratım havasına gırmeyın ıstersenızz :-P

zeliş on Şubat 27th, 2008 at 18:18

çok süper bir site kurmuşsunuz tebrik ve teşekkür ederiz

zeliş on Şubat 27th, 2008 at 18:20

çok süper bır sıte kurmussunuz tesekkür ederız

Olcay on Mart 3rd, 2008 at 17:14

Bu soruları bizim sınıftakilere söylesem sorulara bakıp bir yerleri ile gülerler.Bu soruları hazırlayan insanlar biraz utanır.Bu sorulara rahmen hala yanlış yapan varsa onun bileceği iş…

eylem güngör on Mart 6th, 2008 at 14:12

yani güzel tşk ederim

kumsal on Mart 6th, 2008 at 14:30

gayet güzel tşkr de daha kapsamlı olsa iyi olurdu

CANSU on Mart 12th, 2008 at 20:14

ÇOK BEĞENDİM =) SAĞ OLUN

eLf on Mart 16th, 2008 at 15:07

Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sorular konu için iyi olmus ama genişletirsenız daha iyi olur. Ksıtlı bence.

ramazan on Mart 16th, 2008 at 15:07

tek kelimeyle harika çoook güzel bir site

fahri on Mart 17th, 2008 at 17:24

Gerçekten çok iyi olmus derslerimize çok yardımcı oluyor daha genişletilirse çok daha iyi olur tşk.ler

DAMLA on Mart 19th, 2008 at 17:10

çok güzel olmuş ama sorular çok basit yav

elçinn on Mart 20th, 2008 at 19:46

sorular biraz daha kapsamlı olsa daha iyi olurrr ve zorrr

MEHTAP on Mart 22nd, 2008 at 16:27

MÜKEMMELL FEVKALADENİN FEVKİNDE YAAA EMEĞİNİZE SALIK

pınar on Mart 22nd, 2008 at 17:17

güzel olmuş ama biraz daha zor olsa daha iyi olurdu =) emeğe saygı

bahar on Mart 22nd, 2008 at 20:28

gerçekten haklısınız Türkçemiz katlediliyor. Artık buna herkes kendi çapında dur demeli.SİTEYİ İLK DEFA GÖRDÜM VE ÇOK BEĞENDİM ARADIĞIM HERŞEYİ KOLAY BULUYORUM.BUNU OKUYAN ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM LÜTFEN MSN DE KONUŞURKEN YABANCI KELİMELER VE KISALTILMIŞ HARFLERİ KULLANMAYALIM KENDİ ÖZ DİLİMİZİ KENDİ ELLERİMİZLE BOZMAYA ÇALIŞMAYALIM…LÜTFEN ALLAH’A EMENET OLUN

aynur on Mart 23rd, 2008 at 20:39

güzel sorular var ama daha farklı sorular da olabilir

aynur on Mart 23rd, 2008 at 20:40

GÜZEL SORULAR VAR AMA DAHA FARKLI TİPLERDE OLABİLİR

own on Mart 24th, 2008 at 21:07

İşime yaradı. Eyvallah.

oguzhan on Mart 25th, 2008 at 20:27

GERCEKTEN TÜRKCEMİZ ELDEN GİDEBİLR İNSANLAR ARTIK MSNDE BİLE KELİME GRUPLARINI KISALTARAK YAZIYORLAR BUNUN DOĞRU OLDUGUNU HİÇ SANMIYORUM

meliha on Mart 25th, 2008 at 21:59

Basit sorular, sınavlarda daha zor çıkıyor !

Burcu on Mart 26th, 2008 at 15:01

Sağ ol.. Gerçekten işime yaradı Ama biraz basitti sorular

serseri on Mart 26th, 2008 at 19:59

Ya bu sorular guzel de sızın verdıgınız cvplar yanlıs ne anladım ben bu işten sorular guzel olsada cvp ları yanlıs nasıl işse anlamadım

duygu on Mart 27th, 2008 at 21:27

HER SİTEDE AYNI SORULAR VAR NEDEN FARKLI SORULAR KONMUYOR ANLAMIYORUM LÜTFEN BİRAZ DAHA BU KONULARLA İLGİLİ FARKLI SORULARA YER VERİN VE SORULAR LÜTFEN ZOR OLSUN BU SORULAR ÇOK KOLAY ÖSSYE HAZIRLANAN BİRİ OLARAK TANZİMAT SERVETİFÜNUN FECRİATİ VE MİLLİ EDEBİYAT KONULARINDA DAHA ZOR SORULARA YER VERMENİZİ ÖNEMLE RİCA EDİYORUM BU SORULAR GERÇEKTEN ÇOK BASİT SAYGILARIMLA İNŞALLAH BU İSTEDİĞİMİ YERİNE GETİRİRSİNİZ

elif on Mart 30th, 2008 at 11:40

cok basit sorulardı ya gercekten biraz daha zorlaştırsanız hiç fena olmaz..!

ayca on Mart 30th, 2008 at 14:24

teşekkürler çok işime yaradı ama sorular basit :)+

deniz on Mart 30th, 2008 at 17:54

tşk ederim internette nolursa olsn böyle yayınlar olduğu için..

cem on Mart 31st, 2008 at 21:08

daha farklı testler eklerseniz çok sevinirim

bu site işime çok yaradı ödevlerime yardımcı oldu

dilek on Nisan 17th, 2008 at 15:46

Teşekkürler fakat sorular çok kolay yenilerini eklerseniz sevinirim. + parlak+

ekşi on Nisan 21st, 2008 at 20:13

Sorular çok kolaydı yeni ve zorlarını eklerseniz sevinirim ayrıca böyle yararlı bir site yaptığınız için çok teşekkürlerr…

eval on Nisan 29th, 2008 at 15:58

Valla yazılıda böyle soruya can kurban. Ama çok kolay sorular. Bazıları gibi şikayet değil tebrik ederim.

halo on Nisan 29th, 2008 at 22:10

Site çok hos ama edebiyat soruları aynı. Bunun guzel bir yanı yok. Sorularda cesitlilik yaparsanız siteye ilgi ve ilgim daha fazla olacaktır dıye dusunuyorum.

sahra on Mayıs 3rd, 2008 at 09:24

Böyle bir site oluşturduğunuz ve biz öğrencilere bu anlamda yardımcı olduğunuz için tebrik ederim. Sorular bilen öğrenci için kolaydır, bana göre de kolaydı ama zor vaya kolay kavramı görecelidir. :-)

simge on Mayıs 4th, 2008 at 15:35

Çok teşekkürler böyle bir site oluşturduğunuz için ama sorularınız çok kolay. Zorlaştırırsanız sevinirim. :-)

nazan on Mayıs 5th, 2008 at 15:46

Diğer arkadaşlarıma katılıyorum. Gerçekten güzel bir site kurmuşsunuz, ellerinize sağlık. Sorular çok kolay, zorlaştırmanızı isterim. İnşallah herkes üniversiteyi kazanır.

Ahmet on Mayıs 9th, 2008 at 02:13

Çok güzel sorular, tebrik ederim bu siteyi hazırlayanları ve sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yarın edebiyat yazılım var, bu da işime yaradı.

SEMİH on Mayıs 16th, 2008 at 09:11

SERVETİ FÜNUN İLE İLGİLİ KLASİK SORU DA YAZARSANIZ SEVİNİRİM AMA BU SORULAR DA GÜZEL.

berkan on Mayıs 25th, 2008 at 10:27

Ya süper site konu anlatımı ve de konu sonunda test. Vallaha dershanedeki edebiyat öğretmenim sanki. :-P

Gizem on Aralık 23rd, 2008 at 02:24

Çok teşekkür ederim, gerçekten çok yardımcı oldu konu anlatımı ardından testler süper. :-)

zenan on Ocak 4th, 2009 at 20:51

gerçekten çok güzel bir site elinize sağlık keşke biraz daha test sorusu olsaydı + ama yine de çok süper

sedef on Ocak 14th, 2009 at 17:13

Ben lise 3 öğrencisiyim.Yarın edebiyat dersinden sınavım var.Umarım iyi geçer.Herkese teşekkürler.

büşra on Mart 6th, 2009 at 20:42

Çok güzel bir site,aradığım her türlü bilgiyi kolaylıkla bulabiliyorum.Fakat kolay sorular sormuşsunuz.Yinede çok teşekkür ederim ellerinize sağlık..:)

müjgan on Mart 8th, 2009 at 21:26

Uzun zamandır bu siteye takılıyorum.Güzel bir site emeği ğecen herkese teşekür ediyorum..

Koreli_Sümeyye on Mart 26th, 2009 at 22:22

Sorular için teşekkür ederim.
Hepsini doğru yaptım.

tolga on Mayıs 24th, 2009 at 17:47

Bu site gerçekten faydalı oluyor emeği geçenlere teşekkür ederim.

murat on Haziran 5th, 2009 at 23:20

Öncelikle yapımda emegi gecen herkese cok tşklerr cok faydalı olmuş 18 sorudan 18 ini dogru yaptım cok tşkler keşke böyle siteler cogalsa.

mali on Haziran 26th, 2009 at 01:46

Süper ya umarım yarın sorumluluk sınavından yüksek bir not alırım…

büşra on Ağustos 1st, 2009 at 21:14

Teşekkür ederim emeği geçen herkese ama sorular çok çok basit biras daha tempo gerekli ben üniversteye hazırlanıorum bu sene yada bu benım bılgı bırıkımımden kaynaklanıyor olabılır. Tesekkur ederım tekrar…

Gülsüm on Kasım 9th, 2009 at 18:39

çok işime yaradı emeğinize sağlık.

elif on Nisan 18th, 2010 at 13:50

ÇOK FAYDALI BİLGİLER VAR İNSALLAH İŞİME YARAR 50 ALMIŞTIM YÜKSELTİRİM İNŞALLAH

fadişş on Mayıs 4th, 2010 at 09:57

Tebrik ediyorum site guzel olmus. Ama sorular çok basitti.Zor sorular istiyoruz.

taz on Mayıs 10th, 2010 at 00:35

Arkadaşlar 8. ve 18. sorularda hata var.

8. sorudaki hata şudur fecr-i ati 31 mart olaylarından dolayı dağılmıştır belli bir sanat anlayışından dolayı birleşemedikleri için değil sorunun cevabı a olarak verilmiş yani tanzimat edebiyatına tepki olarak dogmuştur seçeneği ama sadece tanzimata değil tanzimat ve servet-i fünun a tepki olarak dogmuştur.

18. soru da dogru olması gereken seçenek a dır çünkü edebiyatımızda ki ilk edebi toplulugu bırakın fecr-i ati topluluk dahi değildir.

hayat on Mayıs 22nd, 2010 at 15:49

Arkadaşım sen yazmışsın fecr-i ati topluluk dahi değildir diye peki ilk topluluk kim.Sorarım sana.KİM?

asi qenc on Haziran 21st, 2010 at 18:07

8 ve 18 de hata yoktur… 8.soru =) Fecri ati serveti fünuna tepki olarak cıkmasına rağmen serveti fünunun devamı niteliğindedir. Yani Tanzimatla alakası yoktur.

18. =) Fecri ati Edebiyatımızda bildiriyle ortaya çıkan ilk topluluktur. 2.topluluk ise 7 mesalecilerdir. :-)

rainy- on Nisan 20th, 2011 at 15:02

soruların hiçbirinde hata yok.

ibrahim on Nisan 25th, 2011 at 20:11

ilk edebi topluluk serveti fünundur nerden isterseniz araştırın. Ben kendimden eminim.

sevda on Nisan 28th, 2011 at 22:55

sorularda hata yok 8 de fecri ati tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur yanlış serveti fünunna tepki olarak doğmuştur.18 de de aynı şey var bir yanlışlık yok ilk edebi topluluk fecri atidir ve fecri ati serveti fununa tepki olarak doğmuştur.sorularda çok yardımcı oldu bu arada hazırlayana çok teşekkr ederim.

hulya on Haziran 22nd, 2011 at 16:52

Sorularda hata yok ama çok basit sorular daha da zor olabilirdi lys düzeyinde. ama genel hatırlatma manasında güzel sorular.

fedai cihan on Mart 13th, 2012 at 20:03

çok güzel sorular tebrik ediyorum

Ezgi Çaylan on Nisan 27th, 2012 at 14:40

Test çözerken doğru cevap vermeyi unutmayın.

gamze on Nisan 30th, 2012 at 12:45

fecriati ilk edebi topluluk ve servetı fünuna tepki olarak doğdu

Yazı Detayı