Sesteş Sözcükler


Yazılışları aynı olan ancak aralarında anlamca hiçbir bağ bulunmayan sözcüklerdir. Bu sözcüklerin kökleri de genelde farklıdır.

Aynı sözcüğün yan ve mecaz anlamları sesteş kabul edilmez. Örneğin “boğaz”, sesteş değildir; çünkü yer anlamına gelen boğaz sözüğü, organ adı olan boğaz kelimesinin yan anlamıdır.

 • Uzatma işareti barındıran sözcükler eş sesli olarak kabul edilmez.
  kar-kâr, yar-yâr, ama-âmâ, hala-hâlâ, alem–âlem
 • 

 • Aynı kökten gelen fakat bazen ad, bazen eylem olan ortak köklü sözcükler de sesteş değildir.
  Ağrı, güven, kuru
 • 

 • Özel isimlerle cins isimler arasında eş seslilik aranmaz.
  (Çiğdem)
 • bahar yayınevi uyarı