Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere
denir.
siyah=kara sene=yıl
okul=mektep yaşlı=ihtiyar
Sözcük mecaz anlamda kullanıldığında
yerine eş anlamlısı getirilemez.
Örnek:
Dost kara günde belli olur.
siyah


Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin

eş anlamlısı bu bulmacada yoktur?

B) Bu hatırayı anlatırken gözleri yaşarmıştı.
C) İri siyah gözleriyle bana bakıyordu.
D) Zamanı istediğimiz gibi kullanma olanağımız var.

Bulmacada "olanak" sözcüğünün eş 
anlamlısı bulunmamaktadır.
Yanıt D

Örnek Soru

Hangi seçenekteki sözcükler arasındaki
anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?
A) Vatan – millet
B) Ebedî – sonsuz
C) Mükemmel – eksiksiz
D) Deneyim – tecrübe

Çözümü

B, C ve D seçeneklerinde eş anlamlı kelimeler
verilmiştir. A seçeneğinde böyle bir
kullanım yoktur.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)