Tek Ve Çift Fonksiyonlar

f(–x) = – f(x) ise f fonksiyonuna tek fonksiyon denir.
f(–x) = f(x) ise f fonksiyonuna çift fonksiyon denir.

Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur?


bahar yayınevi uyarı