Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Performans Ödevleri » Türkiye’nin Jeopolitik Önemi – (Performans – Proje Ödevleri)
57


Türkiye’nin Önemi
(Performans – )

Türkiye, Kuzey yarım kürede ekvator ile Kuzey kutbu arasında eski dünya kıtaları adını verdiğimiz (Asya, Avrupa, Afrika) topluluğunun hemen hemen tam ortasında yer alır.Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada (Anadolu) üzerinde bulunur. 814.578 km2 alan kaplayan ülkenin 23.764 km2 si (yaklaşık %3) Avrupa Kıtası üzerinde yer alırken, diğer büyük parçası Asya’dadır. 36-420 kuzey paralelleri ve 26-450 doğu meridyenleri arasında yer alan ülkemizin en kuzey ucu Sinop ilinde İnce Burun; en güney ucu Hatay’da Beysun koyu güneyi olurken, en batı ucu Gökçeada’daki Avlakaburnu, en doğu ucu ise Iğdır ilimizde Aras Irmağı dil kesiminde yer alır.

 

Geometrik şekil olarak kabaca yatay bir dikdörtgeni andıran ülkemizin batı-doğu yönündeki uzunluğu 1.600 km’ yi bulurken, kuzey-güney yönünde genişliği ise 650km’ dir. Bu bakımdan ülkemizin doğusu ile batısı arasında 19 boylam, diğer bir deyişle 76 dakikalık bir zaman farkı vardır.Türkiye kuzeybatıda Bulgaristan ve Yunanistan; kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan, doğuda Nahcivan, İran, güneydoğuda Irak ve Suriye ile sınır komşusudur. Bu komşular içinde en uzun kara sınırına 877 km ile Suriye sahiptir.Jeopolitik açıdan önemli bir konumda bulunan Türkiye, Anadolu yarımadası elverişli iklim koşulları nedeniyle tarihi çağlardan itibaren büyük ölçüde yerleşmelere sahne olmuş, bunun neticesinde de çeşitli uygarlıkların kurulduğu ve geliştiği bir alan haline gelmiştir. Bu bakımdan Türkiye Doğu ile Batı medeniyetlerine köprü olmuştur. Ülkemiz coğrafi açıdan birbirinden farklı özellikler gösteren yedi bölgeye ayrılır. Bunlar Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri olarak adlandırılır.

Jeopolitik demek bir ülkenin dış politikasını doğal konumunun belirlediğini öne süren siyasal bilgi kuramı demektir. Özellikle iki dünya savaşı arasındaki dönemde Almanya’da ele alınıp geliştirilmiştir. 1924 yılında general Haushofer tarafından Münih’te bir jeopolitik enstitüsü kuruldu ve bir de jeopolitik dergisi yayımlanmaya başlandı. Yaşam alanı bulma gereksiniminin toplumların doğal yönsemesi olduğunu öne süren ve buna dayanarak yayılma politikası güden Nazi yöneticileri jeopolitik kuramcılarını kendilerine danışman edindiler ve bu yeni modern bilim dalından daha teknik ve bilinçli bir şekilde yararlanmaya başladılar. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında ulaşım ve ticaret gibi birçok alanda köprü görevi görmektedir. Dünyada çok az ülkeye nasip olmuş derecede önemli “İstanbul ve Çanakkale Boğazlar” ına sahiptir. Bu boğazlara sahip olması ve dolayısıyla da böylesine önemli bir ulaşım merkezi olması Türkiye’nin en önemli özelliklerindendir.

 

Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler sıcak denizlere en kısa ve ekonomik yoldan ulaşabilmek için İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçmek zorundadırlar. Özellikle Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra kurulan yeni cumhuriyetler büyüme ve gelişme umuduyla deniz ticaretine büyük önem vermektedirler. Bu yolla ülkemize daha çok döviz girişi sağlanır ve ekonomimiz gelişir.Zengin petrol yataklarına sahip doğu ve Ortadoğu ülkelerine yakın olmamız da diğer bir jeopolitik avantajdır. Orta Doğu’ da petrol çıkaran ülkeler ürünlerini tüm dünya pazarına en kısa ve en karlı yoldan sunabilmek için ya bizim topraklarımızdan petrol hattı geçirmek; yada limanlarımızdan dağıtım ve satış yapmak zorundadırlar. Yurdumuz dünya coğrafyasında ılıman iklim kuşağında yer alır. Bunun sayesinde aynı anda ülkemizde 4 mevsim birden yaşanabilir. Böylece ülkemiz turizm değerleri bakımından da değerli bir konuma gelmiştir. Kış turizmi yurdumuzun kuzey, doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde yapılmaktadır.

 

 


 

Asıl önemli olan yaz turizmi ise Akdeniz ve Ege bölgeleri ağırlıklı olmak üzere yurdumuzun deniz kıyısındaki birçok yöresinde yapılır. Ülkemize yılda yaklaşık 9 milyon yabancı turist gelmektedir. Bu turizmden elde ettiğimiz gelirde yurdumuzun onlara göre ucuz olması nedeniyle sayıya göre biraz düşüktür(yaklaşık 13 milyar dolar). Eşsiz kültürü, geçmişten beri kurduğu ve yücelttiği devletleri, gelenek ve görenekleri ve binlerce yıllık tarihi ile Türk Milleti dünyada tarihe damgasını vuran ender milletlerden biridir ve şu andaki varlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde sürdürmektedir.

 

Yurdumuz Türkiye, dünya üzerinde birçok çatışmaların, sıcak ve soğuk savaşların yaşandığı Balkanlar ve Orta Doğu arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye tarihi boyunca hiç önemini kaybetmesine izin vermediği savunma ve askeri güç düzenini daima büyük bir dikkat ve kararlılıkla korumak zorundadır. Konumu nedeniyle birçok ülkeye hakim ve hükmedebilecek bir yerde bulunması ülkemizin stratejik bakımda ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Dünyadaki en güçlü devletlerden biri olarak kabul edilen A.B.D, ülkemizi Orta Doğu’ daki barışı sağlamak ve kendine güçlü bir ortak edinebilmek için müttefiki ilan etmiştir. Ülkemiz Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’ e 24 Ekim 1945; NATO’ya da 1951’de katılmasıyla dünyada ki gücünü kabul ettirme fırsatı bulmuştur. Kısacası yurdumuz çok büyük bir jeopolitik güç potansiyeline sahiptir ve bunun da büyük bir bölümünden gerek askeri, gerek ekonomik, gerek de siyasal alanlarda yararlanmaktadır. 2.Yabancı Ülkelerin Ülkemiz Üzerindeki Emelleri

 

Dünyada ülkeler daima bulundukları konumdan daha iyi bir konuma gelebilmek için uğraş verirler. Daima çalışarak kendilerini rakipleri karşısında daha güçlü duruma getirmeye çalışırlar. Bir devletin sadece kendini güçlendirmesi o devletin dünyada söz sahibi olmasını sağlamaz. Bir yandan kendi güçlenirken rakipleri de zayıflamalıdır. Bu istek ve arzularını gerçeğe dönüştürebilmek için dünyada soğuk savaş içerisinde olan devletlerin sayıları oldukça fazladır.

 

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu değerleri, jeopolitik konumu, tarihi ve gücü bakımından tüm dünya devletlerinin gözünü ayırmadığı ve tüm tarihi boyunca almayı istemekten vazgeçemediği çok büyük bir devlettir. Büyük devletlerin sorunları büyük olur, ama çok büyük devletlerin sorunları fazla büyümemelidir. Aksi takdirde büyük devletler karşılarındaki büyük karşı güçler karşısında yenik düşebilirler. Tüm tarihiyle dünyaya nam salan Türk Milleti bu büyük sorunların üstesinden gelmeyi her zaman bilmiştir. Ama gün geçmiyor ki başka yeni sorunlar çıkmasın… Bu güzel vatanımızı elimizden almak için yabancı ülkeler adeta çok gizli bir şebekede çalışıyormuş gibi ülkemizle uzun yıllardır soğuk savaş içerisindedirler. Ülkemiz tam bir sorunun üstesinden gelmişken diğer bir yenisi çok farklı bir konumda oluşmaktadır.

 

80’lerin ortasına doğru ülkemiz tam gelişmek için yüksek bir hıza kavuşmak üzereyken pkk terörü denilen bir canavar grup yurdumuzun güneydoğusunda baş göstermiştir. GAP’ iyle canlanacak ve kalkınacak olan bölgeye terör damgası vurulmuş yurdumuzun o bölgesi adeta diğer Türkiye olarak adlandırılmıştır. Bu kötü günler fazla sürmemiştir. Kahraman Türk askeri üstün bilgi ve tecrübesiyle terör örgütüne her geçen gün ağır darbeler indirmiş ve yeni binyıla girmeden örgütü ortadan kaldırmıştır. Çok büyük kayıplar verdiğimiz terörün kaynağını nereden aldığı yıllarca konuşulmuş ve tartışılmıştır.
Ve de en sonunda çoğu otoriter çevrelerce bu terörizmin ülkemizin ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla oluşturulmuş yabancı ülkelerin ülkemiz üzerindeki kötü emellerinden biri olduğu anlaşılmıştır.
Diğer ülkelerin yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmamıştır. Ortaya attıkları yalan yanlış iddialarla yurdumuzun yurt dışındaki otoritesini sarsmayı hedef belirlemişlerdir.

 

Osmanlı Devleti’nin tarihte hiç yapmadığı bir olay nedeniyle bugün Avrupa devletleri ve Ermenistan tarafında “Ermeni Soykırımı” yla suçlanmaktayız. Bunda bizim de suçumuz yok değil. Kendi tarihimizi onlar araştıracağına biz araştırırsak gerçeğin resmi bir şekilde ortaya çıkacağı şüphesizdir. Dünya tarihine baktığınız zaman en çok savaş yapmış, en çok şehit vermiş ve en çok üzerinde haince planlar yapılmış millet Türk Milleti dolayısıyla da Osmanlı’nın varisi olan Türkiye’dir. Bunun en öz nedeni dünyada çok değerli topraklar üzerinde bulunuyor olmamız ve bulunduğumuz yere hükmediyor olmamızdır.

 

Kısacası Türkiye tarihi boyunca birçok devlet tarafından alınmak, yıkılmak ve çökertilmek istenmiştir ama yüce Türk Milleti buna izin vermemiştir ve bundan sonra da vermeyecektir…

|» “Performans Ödevleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
57 Yorum Bulunmaktadır
ERSEGÜN on Ocak 15th, 2008 at 15:59

meb.sana sesleniyorum oks yi kaldırdın iyi halt ettin.sbs geldi çok mu güzel oldu sanki??? yine sitrest yine sitrest.değişen bişi olmadı

simge on Şubat 25th, 2008 at 17:05

çok güzel başalarınzın devamını bekliyorum tek kelimeyle mükemmel!

Emre on Mart 10th, 2008 at 13:08

Evet Oldukça güzel Tebrik Ederim… (ben de web sitesi açmayı düşünüyorum bana ulaşırmısın?) tşkler

Hamdi on Mart 17th, 2008 at 23:27

tek kelime ile süpper :-)

sümeyra nur buyukakyuz on Mart 18th, 2008 at 14:06

harika süper yaa!!!

nefret on Mart 25th, 2008 at 15:00

Valla güzel olmamış desem de yalan olur olmuş desem de yalan olur ama ne güzel ne çirkin ortaya karışık yani anlarsınız ya he bana ulaşın

merve nur korkmaz on Mart 27th, 2008 at 14:06

beni duy m.e.b sana sesleniyorum ya siz ne biçim bir insansınız yaaa sız nasıl bır sıstem yaptınız boyle işimiz zordu şimdi daha da zorlaştırıyonuz amcın ne senin kardeşm bu sistemi kaldır yoksa isyan ederm ama haksız mıyım arkadaşlar yaa birsoyleyın 4 tane 4 ten bıle taktır alınmıyor ne bu yaa

asi_prens on Nisan 1st, 2008 at 21:30

web ödevleri veriyon bir de oks sınav sonuclarını versen tam süper olacak

sıdıka on Nisan 2nd, 2008 at 13:45

güzel olmuş

DEFNE SENA on Nisan 3rd, 2008 at 10:19

Evet bence Merve haklı kesinlikle ne bu ya niçin böyle ya merve sen haklısın

güzel-prenses on Nisan 3rd, 2008 at 12:01

vallahi çok işime yaradı size çok teşekkür ediyorum

nazlı on Nisan 5th, 2008 at 17:40

cok güzel bir sayfa ama bu ödevi veren hocamız daha da güzel onu cok ama cok seviyorum adı sema hopancıbahar sizi cok seviyorm nazlı

sema hocaya sevgimiz sonsuz onu cok seviyoruz 2007 \ 2008 8-C sınıfı sizi cok ama cokk seviyoruz turhan feyzioğlu i.ö.o

muhammed can on Nisan 7th, 2008 at 13:03

Umarım Selahaddin hocamız bu proje ödevini beğenir…

İyi günler.

melis on Nisan 8th, 2008 at 17:33

çok teşekkür ederim hazırlayanların emeğine,ellerine sağlık

ezgi on Nisan 13th, 2008 at 17:26

Mrb bence çok güzel olmuş teşkler… Ama bir de bunlarla ilgili sorabileceğim sorular olsaydı neyse tekrar tşkler…

gülsen on Nisan 14th, 2008 at 16:15

Ben bu siteye çok teşekkür ediyorum bu sitede bütün ödevlerimi buluyorum kim oluşturduysa bu siteyi çok sağ olsun var olsun. ANKARA ATATÜRK İ.Ö.O :-)

murat on Nisan 17th, 2008 at 15:33

İnşallah Abdul Kadir Hocam Bu Proje Ödevini Beğenir.

onur on Nisan 20th, 2008 at 11:33

Gereğince güzel olmus ödevimizi yapmakta zorluk çekmıyoruz. Tekrar tekrar tesekkür ederim ve arkadaslarıma sevgilerimi gönderiyorum.

çayan bari on Nisan 20th, 2008 at 20:05

Ben çok beğendim ama sosyal öğretmenimiz olan Gönül Yüksel beyenir mi? Bilmem inşallah beğenir.

mihriban on Nisan 24th, 2008 at 10:17

İnşallah hoca bu ödeve güzel bir not verir. Teşekkürler.

Eren on Nisan 26th, 2008 at 12:41

Bence güzel olmuş gerçekten. Hocamın beğenceğine eminim. Bizim inkılap öğretmen çok anlayışlı bir kişi bence. Güzel oldu diyecektir.

cansu on Mayıs 4th, 2008 at 15:53

Birgün de şu siteye hocalar ödev vermeden girsek süper olcak. Kaynak olsa var ya zirveye çıkarsınız benim için. Keşke internetten değil de kitaplardan bulup yazsaydınız.

gökhan on Mayıs 4th, 2008 at 23:29

Emeğe saygı, güzel bir çalışma tebrik ederim. Umarım hocam beğenir.

semra on Mayıs 5th, 2008 at 20:03

Bence çok beğendim.ama bir sorun var ben bu yazıyı baktığım tüm sitede aynı. Neden?

volkan on Mayıs 6th, 2008 at 09:44

Siteniz çokk güzel olmuş ama sadece yazınız dar olmuş. Biraz daha genişletilseydi daha guzel olurdu ama yine de de çok güzel. Yaptıgınızdan dolayı teşekkür ederim çünkü işime çok yaradı…

Bir de şunu soylemek istiyorum: inşallah hocam begenir de bana 100- 90 veriri inşallah yoksa çok kotu olur. Dersleri kurtarmalıyım…

irem on Mayıs 6th, 2008 at 12:45

Siteniz çook güzel, sözlüden 100 aldım. Sağ olun.

aylin on Mayıs 7th, 2008 at 14:20

Gerçekten çok tşk. ederim. Siteniz çok güzel olmuş. Ödevimi burdan yaptım ve hocam çok beğendi tşk. Sağ olun.

ayşe on Mayıs 7th, 2008 at 14:25

Gerçekten de siteniz çok güzel olmuş. Bu sene oks ye gireceğim. Tüm oks ye giricek olanlara başarılar diliyorum.

aslı on Mayıs 9th, 2008 at 19:03

Çok teşekkürler sayenizde proje ödevimi yaptım.

elif on Mayıs 11th, 2008 at 18:35

Çok güzel bir site. Ben de ödevimi burdan yaptım. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş…

Ben de şunu eklemek istiyorum: Ben de sözlüden 90 aldım, hocam da çok beğendi…

crazy on Mayıs 14th, 2008 at 20:43

Güzel bir site olmus sağ olun. Sizi cok sevioruz. İNŞALLAH ödevden iyi bir not alırım.

zeynep on Mayıs 15th, 2008 at 16:27

Tek kelimeyle harika olmuş.

semih on Mayıs 20th, 2008 at 20:12

Ödevivimi yaptığım için teşekürler güzel bir siteymiş.

laz kopat on Mart 14th, 2009 at 18:06

bu site çocuklar için çok iyi

laz kopat on Mart 14th, 2009 at 18:08

çok iyi bir site olmuş

cansel on Nisan 19th, 2009 at 13:58

Bir çok sitede bu konuyu aradım ama en iyisi bu sitede bana göre.

gamze on Mayıs 2nd, 2009 at 15:08

Çok güzel olmuş,emeği geçen herkese teşekkür ederim ödevimdende inşallah iyi not alırım.

gamze on Mayıs 2nd, 2009 at 15:11

Öncelikle herkese selam site çok güzel ödevime yardımcı oldu çok beğendim iyi not alacağıma inanıyorum bu sitede emeği geçen herkese tesekkür ediyorum.

mervenur on Kasım 26th, 2009 at 11:03

Çok teşekkür ederim böyle bir site yaptığınız için ödevimi çok güzel hazırladım.Sağolun.

hilal on Nisan 5th, 2010 at 16:35

çok tşk ederim gerçekten çok işime yarayacak bilgiler buldum

muhiddin on Mayıs 4th, 2010 at 16:55

çok güzel bir siteyimiş teşekkür ederim

Büşra on Mayıs 9th, 2010 at 15:01

Çok güzel bir siteydi.Gerçekten gerekli bilgiler eğlendirici ve öğretici konular var.Ne diyeyim ki. HARİKA BİR SİTE!

éßru on Kasım 11th, 2010 at 00:09

Tüm bilgiler var gerçekten güzel olmuş tesekkürler.

sude on Şubat 20th, 2011 at 15:23

Ya arkadaşlar lütfen kısa yazın lütfen

mine on Mart 2nd, 2011 at 18:21

çok güzel bir site bayılıyorummm…hazırlayanlara çok teşekkürler

isyankar on Mart 13th, 2011 at 18:23

Kardeşim bir ton yazı var ama neredeyse hepsini zaten biliyoruz biraz daha etkileyici ve kalıcı bılgı koyun ama yinede sağolun.

aga on Nisan 27th, 2011 at 18:20

çok uzunmuş ama çok iyi bundan iyi puan alırım.

Ayşe on Aralık 3rd, 2011 at 15:03

teşekkürler

merve S.U. on Aralık 24th, 2011 at 10:47

Ya harbiden çok güzel olmuş. Yapanlara çok çok tşk ederim .İNŞALLAH iyi bir not alırım:)

derya on Nisan 3rd, 2012 at 19:25

çok güzel bir site :)

adem on Nisan 25th, 2012 at 17:11

çok güzel olmuş bana çok yardımcı oldu teşekkür ederim:D

kemal on Mayıs 10th, 2012 at 19:04

çok teşekkür ederim ödevime yardımcı olduğunuz
….

cemil umut hasköy on Mart 27th, 2013 at 20:11

gerçekten çok güzel olmuş yapanların ellerine sağlıkkk :)

cemil umut hasköy on Mart 27th, 2013 at 20:13

arkadaşlarım da demişti burası çok güzel bir site buradan aramştır diyeeee :) onlarada burdan teşekkür ederim inşallah beni burada görürler :poop:

berfin on Nisan 29th, 2013 at 14:42

çok teşekkürler çok yardımcı oldu

HAMZA AKKURT on Haziran 5th, 2013 at 10:29

ÇOK GÜZEL BRAVO !

ayça on Nisan 21st, 2014 at 18:34

Guzel olmuş ödeve yardımcı oldu

Yazı Detayı