Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » Uyak Türleri – (Testler – Sorular)
38


Uyak Türleri
()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yarım uyak, aaab, -idim
B) Zengin uyak, abaa, -idim
C) Tam uyak, aaab, -ar idim
D) Tam uyak, aaba, -idim
E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

2) Yücesine çıktım baktım engine
Ovasının köpüklenmiş selleri

Yukarıdaki dizelerle

I. yiğit olan
II. kendisine güldürür
III. hep elleri
IV. düşmez ise dengine

bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III – IV / II – I
B)
I – II /  IV – III
C)
II – III / I – IV
D)
I – IV / II – III
E)
II – IV / I – III

3)  Bana nispet çıkmış yolun üstüne
Samur kürk giyinmiş alın üstün
Taramış saçların belin üstüne
Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ulama yapılmıştır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
E) Zengin uyak kullanılmıştır.4) Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?

A) Düştüm ateşlere durmaz yanarım
İçip aşkın dolusundan kanarım

B) Ne yaman bahçeli güllü goncalı
Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı

C) Gördü gözüm kabul ettim ölümü
Geldi geçti hiç sormadı halimi

D) Ne güzel yetmiş de dostumun bağı
El vurup gülleri dermenin çağı

E) Altı kardeş idik bindirdik ata
Kızılırmak- varınca oldu bir hata

5) Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?

A) Kurtlarla düşmüşüm dağa
Kurt sesim ulaşmaz çağa

B) Çınlasın çağrılarla çın çın da çın
Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın

C) Ağam oğlan beyim oğlan
Canım olsun sana kurban

D) Bize mesken oldu kahveler hanlar
Yarin meclisinde oturan canlar

E) Aşk ile kendime biçtim kefenim
Dolayıp boynuma taktım resenim

6) Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A) Elindeki kınası soldu mu ola
Evde kaynatası duydu mu ola

B) Sabah olsun tan yerleri ışısın
Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

C) Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere

D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır
Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E) Çek deveci develerin yokuşa
Deli oldum o sendeki bakışa

7) Yaktı beni aşk oduna o, yanmaz
Seher oldu, feryadımdan uyanmaz

Yukarıdaki beyitte görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakın ile ırak

B) Kemiğimi kavursalar
Harman gibi savursalar

C) Torunuyuz bir dedenin
Tohumuyuz bir bedenin

D) Hak yoluna gidenlerin
Ey pir vasfın erenlerin

E) Asa olsam ellerine
Kurban olsam dillerine

8) Her şey yerli yerinde,havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan

Yukarıdaki dizelerle

I. sarmaşıklar ve böcek sesleri
II.eşya aksetmiş gibi tılsımlı
III. sarmış evi
IV. bir uykudan

bu parçalar kullanılarak sarma uyak oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) III. – IV. / II – I
B)
I – II / IV – III
C)
II – III / I – IV
D)
I – IV /  II – III 
E)
II – IV / I – III

9) Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin
Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.
B) Ulama yapılmıştır.
C) Sarma uyak vardır.
D) II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.
E) I. ve IV. dizelerde tam uyak vardır.

10)  I. Yaramaz geldi kim bilir nereden
II. Baktım avare bir küçük kelebek
III. Belli yorgundu; bir veremli çiçek
IV. Mavi bir gölge uçtu pencereden

Yukarıda numaralanmış dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa çarpraz uyak oluşur?

A) IV. – I. – II. – III.      B) IV. – II. – I. – III.      C) II. – III. – I. – IV

          D)II. – III. – IV. – I.        E) I. – IV. – III. – II.

11) Aşağıdakilerden hangisinde cinaslı uyaklı vardır?

A) Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

B) Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

C) Günlerdir ne gördüm ne de bir kimseye sordum
Ya Rab! Hele kalp ağrılarım dindi diyordum

D) Kardır üstümüze yağan geceden
Yağmurlu, karlı bir düşünceden

E) Bir taze bahar alemi seyretti felekte
Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebekte

12) Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin

Yukarıdaki beyitin uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak      B) Zengin uyak      C) Tam uyak

        D) Tunç uyak        E) Cinaslı uyak

13) Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
Henüz dinlemedin benden türküler
Benim aşkım uymaz öyle her saza
En güzel türküyü bir kurşun söyler

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zengin uyak kullanılmıştır.
B) Tam uyak kullanılmıştır.
C) 11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Redif vardır.
E) III. dizede dört ayrı yerde ulama yapılmıştır.

14) Kapandım yatağa son çare diye
Yepyeni bir dünya etti hediye

Yukarıdaki beyitin uyak çeşidiyle aşağıdakilerden hangisi aynıdır?

A) Bu nasıl bir dünya hikayesi zor
Bütün bu kâinat muşamba dekor

B) Nesin sen? Hakikat olsan da çekil
Otursun yerine bende her şekil

C) Yetiş körlük, yetiş, gözde takma cam
Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam

D) Benliğim kazan ve aklım kepçe
Her fikir içimde bir kelepçe

E) Mekanı bir satıh, zamanı vehim
Bütün insanlık yalana teslim

15) Gözyaşım Fırat gibi coştu, çağladı durdu.
Yüreğim koptu sanki- Canım yanıyor canım
Kara haberin beni habersiz yere vurdu
Ah güzel Erzincan-ım! Vah dertli Erzincan-ım!

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. ve III. dizelerde redif vardır.
B) Tunç uyak kullanılmıştır.
C) II. ve IV. dizelerde –nım- lar rediftir.
D) Ulama yapılmıştır.
E) Uyak düzeni çarpraz uyaktır.

16) Kendi milli gururumu sezerim
Başım gökte, alnım ak gezerim

Yukarıdaki dizelerin uyak çeşidi ve redifleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zengin uyak, -im    B) Tam uyak, -im    C) Zengin uyak, -erim

        D) Tam uyak, -erim       E) Tunç uyak, -im

17) Bütün şehir nihayetsiz bir sûr içinde
Şimdi çiftler uyuyorlar bu nûr içinde

Yukarıdaki dizelerin uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zengin uyak      B) Tam uyak      C) Yarım uyak

        D) Cinaslı uyak      E) Tunç uyak

18) Hilâl ürpermişti gûya derinde
Semâ uzaklaşmış gibi yerden
Bu gece şu kavga sâhillerinde
Vahşi bir güzellikti hükmeyleyen

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) II. ve IV. dizede redif kullanılmıştır.
B) Sarma uyak şeklinde kafiyelenmiştir.
C) I. ve III. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.
D) I. ve III. dizelerde redif yoktur.
E) Karacaoğlan-a aittir.

19) Birdenbire düştük gibi bir gizli sevince
Gezdik, yürüdük yan yana rüzgarlar esince

Yukarıdaki dizelerde bulunan uyak çeşidi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A) Kamilin nişanı o güzel huyu
Ona ölçü olmaz bedeni boyu

B) Derdin bedeni ağ gibi sarsa
O müşkül halini gelip de sorsa

C) Aşıklarda hayat gam ile tasa
Böyledir kaderi, değişmez yasa

D) Baharda dağlara çıkmak iyidir
Çıkıp da dağlara bakmak iyidir

E) Azgın deredeki selden uzak dur
Aslı zatı bozuk kuldan uzak dur

20)  I. Doğru konuşurum hiç yalan demem
Gül-zarda rakibe aman tanımam

     II. Alır seni ummana götürür
Bir sözüne bin söz ekler yetinir

Yukarıda numaralanmış dizeler için hangisini söylemek doğru olur?

A) I. ve II. dizelerde redif yoktur.
B) I numaralı dizelerde tam uyak vardır.
C) II numaralı dizelerde zengin uyak vardır, redif yoktur.
D) II numaralı dizelerde redif yoktur, uyak vardır.
E) I. ve II. dizelerde uyak yoktur, redif vardır.

...Yanıtlar…

1) E
2) D
3) E
4) E
5) B
6) A
7) A
8) E
9) E
10) B
11) B
12) B
13) D
14) C
15) C
16) D
17) A
18) C
19) C
20) E

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
38 Yorum Bulunmaktadır
ebru VE ÜMİT on Ocak 16th, 2008 at 18:53

çok güzel sorular hazırlanmış ve çok zorlayıcı İDİ

gül on Şubat 19th, 2008 at 15:37

bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum evde çalışması iyi oluyor sağolun

sevgi on Nisan 10th, 2008 at 16:02

iğrenç bie site hiç güzel değil dermişim ama demezmişim güzel harikulade güzel bir site

su on Nisan 19th, 2008 at 00:01

İnşallah sizin yardımlarınızla birlite kazanacağızz. Emeğı olan herkese tesekkur ederımm. Herkese basarılar…

berk on Nisan 26th, 2008 at 13:42

Mükemmel harikasınız sağ olun yazılım vardı çok yardımcı oldunuz.

tuğçe on Mayıs 5th, 2008 at 10:24

Bu testler çok güzel. Sbs ve okula yardımcı olduğu için teşekkür eder emeği geçenlere saygı ve sevgilerimi sunarım. (e şıkkı olmasa daha güzel olurdu. )

banu on Mayıs 12th, 2008 at 21:26

Süper bir site olmuş. Bu siteyi yapanlara çok teşekkürler…

kübra on Mayıs 21st, 2008 at 16:58

Güzel bir site sağ ol çok işime yaradı! Yine Türkçeden 5 aldım.

nilüfer on Mayıs 30th, 2008 at 19:43

Bu site çok güzel süper bilgiler var. Hem sbs için hem de Türkçe dersleri için kullanıyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun ama keşke E şıkkı olmasaydı…

sema on Haziran 14th, 2008 at 14:06

Bu sitede emegi gecen herkese tesekürler. Sorular gercekten zor ama keske sbsde 3 yanlis 1 dogruyu götürmese 3 yanlis götüre götüre dogru kalmiyor.

sema on Haziran 14th, 2008 at 14:08

Süper site. Allah hazirlayanlarindan razi olsun. cok güzel hazirliyor sbs ye valaa…

zeynep on Ekim 19th, 2008 at 14:21

Çok güzel bir site. Sınıf arkadaşlarıma da önereceğim. Çok begendim yapana da teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim.

hatice on Ekim 27th, 2008 at 23:51

Gerçekten çok güzel bir site. İstediğimi buradan bulabiliyorum. İyiki de yapmışsınız çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Kısacası muhteşem diyebilirim.

lisede on Aralık 1st, 2008 at 23:40

Süper site cok guzel yapımıslar ama bir istedigim var: Mesela su testin altına anlatımlı cozum olsa daha güzel olabilirdi.

leylim on Aralık 24th, 2008 at 19:34

Çok güzel bir site.Özellikle Edebiyat kısmı müthiş.Hazırlayanlara teşekkürlerimi sunarım.Saygılar.

Leylim ŞEN

Pelin on Nisan 20th, 2009 at 17:34

Çok mükemmel bir site.SBS için gayet güzel,iyi ve yararlı olarak hazırlanmış.Yapanları tebrik ederim.

Hüseyin gedik on Kasım 16th, 2009 at 23:00

Evet aradığım özellikler var burada zannederim ki,- buradan faydalanabileceğim. Hazırlayan, düzenleyen, ve emek sarfeten tüm- Arkadaşlara şahsım adıma teşekür ederim saygılarla.

Hüseyin Gedik.

serkan on Kasım 19th, 2009 at 09:03

çok sağolun gerçekten yaradı 2 saat sonra sınava gircem 50 üstü alıyım edebiyattan inş

sena berna on Aralık 5th, 2009 at 19:51

Ben çok ama çok beğendim.Ellerinize sağlık.

zeynep on Mart 21st, 2010 at 12:35

Gerçekten çok güzel bir site.Sayenizde konuyu çok iyi öğrendim.Teşekkürler.

melankolik on Mayıs 21st, 2010 at 15:58

Ya ben bu testi yaptım ama soruların bazılarında yanlışlık var lütfen doğrusunu yazar mısınız. Ayrıca bu siteye çok teşekkür ediyorum.Çok yardımcı oluyor,bende ki edebiyat sevgisini daha da arttırıyor.:)))

melankolik on Ekim 26th, 2010 at 21:16

Emeğinize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir site çok yardımcı oluyorsunuz,ama 20.soruda cevap d olması lazım cevap e diyor bunu açıklarsanız sevinirim.

oguz on Kasım 3rd, 2010 at 00:41

Çok teşekkür ederim çok yararlı bir site çok şey öğrendim sağ olun.

esin on Kasım 3rd, 2010 at 22:19

Çok güzel bir site yazılırdan önce çok faydalı ellerinize saglık harika bir site olmuş teşekkür ederim…

Kaya on Kasım 3rd, 2010 at 22:42

Bazı soruların cevapların yanlışlık var bakarsanız sevinirim. 9.soruda tam uyak var ı.ve .ıv tam uyak vardır cevap a şıkkı olucaktı düzeltirseniz sevinirim.

selin on Kasım 4th, 2010 at 17:24

Cevaplarda yanlışlık var bence… Sorular çok güzel ama cevaplar yanlış ve anlatımlı oluversin gari…

feyza on Kasım 7th, 2010 at 16:29

Bazı sorularda hata var.Arkadaşlara katılıyorum.Özellikle 3. soru kesinlikle A şıkkı olacak. Ve de öğretmenimizin yazdırma zahmeti bulunmayıp sizin böyle bir site de bu bilgileri yayımlamanız biz öğrenciler için çok önemli ve gerekli.Herkese teşekkürler.

talha on Kasım 23rd, 2010 at 23:40

Çok güzel site ama yanlış sorular var.

.MoPe. on Kasım 28th, 2010 at 16:39

Gerçekten çok güzel bir siteymiş konuyu anlama yardımcı oldunuz teşekkürler :)

HACER on Nisan 19th, 2011 at 23:17

Sitenizi her zaman çok beğeniyorum diğer sitelerde bulamadığımı sizin sitenizde buluyorum çook teşekkür ederim..

Gökhan tekşan on Mayıs 15th, 2011 at 19:59

Hiç olmamış bu site dostum cevaplar yanlış.

nermin on Mayıs 26th, 2011 at 22:34

Sorular çok güzel hazırlanmış hazırlayanlara teşekkürler. :)

leyla on Aralık 12th, 2011 at 17:51

sorular çoook güzel ve çokk kolaydır.hazırlayana teşekkür ederim bana çok yardımcı oldu.

Doğukan on Ocak 8th, 2012 at 18:10

Çok güzel Olmus ellerinize Sağlık Okulda böyle anLamiyorum :))

eren on Ekim 31st, 2013 at 18:04

bu sitede çok yanlış cevaplar var melela 4.soru c şıkkı olacağı halde e şıkkı demişler.

muhteşem on Aralık 4th, 2014 at 19:51

sorular çokta güzel degildi ama idara eder

eben on Aralık 19th, 2014 at 10:46

aradiğimizi bulamadık

Ad Soyad on Aralık 19th, 2014 at 23:12

Sorular için sağolun yapana çok teşekkürler

Yazı Detayı