Yarım Açı Formülleri

ifadesinin değeri kaçtır?


tan10° = p
olduğuna göre, cos20° ifadesinin p türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

ifadesinin değeri kaçtır?

olduğuna göre, cot2x ifadesinin değeri kaçtır?

ifadesinin değeri kaçtır?

tan15°
ifadesinin değeri kaçtır?

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) cosx C) sinx D) secx E) cosecx


bahar yayınevi uyarı