Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Yeni Sınav Sistemi » Yeni Sınav Sistemi (Genel)
14


Yeni Sınav Sistemi

http://resim.bilgicik.com/oss_sinav.jpg

 

Sistemde yapılan değişikliği 2 ana başlıkta toplamak mümkün. Bunlar;

 

a)

Sınavın içeriğinde ve uygulanış biçiminde yapılan değişiklik

b)

Puanlamada ve yerleştirmede yapılan değişiklik

 

A) SINAVIN İÇERİĞİNDE ve UYGULANIŞ BİÇİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

Eski sistemde sınavda gelen soruların büyük bir kısmı lise-1 müfredatını içermekteydi. Dolayısıyla lise-2 ve lise-3’de gösterilen konulara ilişkin gelen soru sayısı çok azdı. Hatta bazı derslerde bu müfredattan soru gelmiyordu. Yapılan değişiklikle birlikte artık bütün lise müfredatını içeren sorular bulunacak. Dolayısıyla öğrenci dar bir konu alanının bilgisiyle soruların tamamını yanıtlayamayacak; öğrencinin bütün lise müfredatının bilgisine sahip olması gerekecek.

 

Eski sistemde öğrenci tek bir oturumda 180 soruyla karşılaşıyordu. Yeni sistemde de öğrencinin çözmesi gereken soru sayısında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Sınav yine tek oturumda, ancak geçmiş ÖSS’lerden farklı olarak iki bölüm halinde uygulanacak. Birinci bölümde öğrencilere 120 soruluk genel yetenek ağırlıklı, bilgiden çok yorumlama gücünü ölçen, tüm dersleri kapsayan, lise birinci sınıf müfredatına uygun ve eski ÖSS’ye benzer sorular sorulacak (Ortak Dersler Sınavı –ODS-da denebilir bu bölüme). Bu testi sınava giren bütün öğrenciler cevaplamak zorunda olacak. İkinci bölümde ise öğrenciler birinci testin bilgi ağırlıklı devamı niteliğindeki soruları cevaplayacak. Toplam 120 sorudan oluşan ikinci test, lise 2 ve 3. sınıfın Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri müfredatına göre hazırlanacak, bilgiye dayalı ve ÖYS’ye benzer şekilde olacak (Alan Dersleri Sınavı –ADS-da denebilir bu bölüme). Öğrenci eğer sayısal puanla alan bölümlere yerleşmeyi düşünüyorsa Matematik-2 testi ve Fen Bilimleri-2 testi; eğer EA puan türüyle alan bir bölüme yerleşmeyi düşünüyorsa Edebiyat-Sosyal testi ve Matematik-2 testi; sözel puan türüyle alan bir bölüme yerleşmeyi düşünüyorsa Edebiyat-Sosyal testi ve Sosyal Bilimler-2 testini çözmesi gerekecek (öğrenci kendi alanına göre bu ikinci bölümde 30+30 =60 soru çözmüş olacak). Geçmiş ÖSS’lerde öğrenci 180 dakikada soruları yanıtlamak zorundaydı. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenciye soruları cevaplaması için 195 dakikalık bir süre veriliyor.

 

TESTLER VE SORU SAYILARI

 

I. Bölüm
(Ortak Derslerle İlgili Testler-Ortak Dersler Sınavı-)

 

Türkçe testi 30 soru
Sosyal Bilimler-1 testi (Sos-1) 30 soru
Matematik-1 testi (Mat-1) 30 soru
Fen Bilimleri-1 testi (Fen-1) 30 soru

Test Testin Kapsamı Yaklaşık
Payı(%)
Soru
Sayısı
Toplam
Türkçe Türkçe’yi kullanma gücü ile ilgili sorular 100 30 30
Sos-1 Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Tarih 43 13 30
Coğrafya 34 10
Felsefe 23 7
Mat-1 Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücüyle ilgili sorular 100 30 30
Fen-1 Fen Bilimleri temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Fizik 43 13 30
Kimya 30 9
Biyoloji 27 8

Bu bölümde gelen sorular, genel yetenek ağırlıklı, bilgiden çok yorumlama gücünü ölçen, ÖSS’de gelen sorulara benzer nitelikteki sorulardan oluşacak.


 

II. Bölüm (Alan Dersleri İle İlgili Testler-Alan Dersleri Sınavı-)

 

Edebiyat-Sosyal testi (Ed-Sos) 30 soru
Sosyal Bilimler-2 testi (Sos-2) 30 soru
Matematik-2 testi (Mat-2) 30 soru
Fen Bilimleri-2 testi (Fen-2) 30 soru

Test Testin Kapsamı Yaklaşık
Payı (%)
Soru
Sayısı
Toplam
Ed-Sos Türk Dili ve Edeb.
(Edebi Metinler dahil)
57 17 30
Türkiye Coğrafyası 27 8
Psikoloji 16 5
Sos-2 Tarih 43 13 30
Ülkeler Coğrafyası 23 7
Sosyoloji 17 5
Mantık 17 5
Mat-2 Matematik 70 21 30
Geometri 30 9
Fen-2 Fizik 43 13 30
Kimya 30 9
Biyoloji 27 8
Dil Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi 25 25 100
Çeviri 15 15
Okuduğunu anlama 60 60

Bu bölümde gelen sorular, bilgiye dayalı ve ÖYS‘de gelen sorulara benzer nitelikteki sorulardan oluşacak.

 

Not: Ders ders verilen soru dağılım rakamları yüzdelikler esas alınarak çıkarılmış tahmini değerlerdir. Dil sınavı yine ayrı bir sınav (YDS) olarak uygulanmaya devam edecektir.

 

B) PUANLAMADA ve YERLEŞTİRMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 

Ağırlıklı ÖSS Puanları (AÖSS)
Testlerin standart puanlarının çarpılacağı katsayılar

 

Türkçe Sos-1 Mat-1 Fen-1 Ed-Sos Sos-2 Mat-2 Fen-2 Dil
SAY–1 0,3 0,2 1,0 0,7 - - - - -
SÖZ–1 1,0 0,7 0,3 0,2 - - - - -
EA-1 0,8 0,3 0,9 0,2 - - - - -
DİL 0,5 0,2 0,2 0,1 - - - - 1,2
SAY–2 0,3 0,2 0,5 0,35 - - 0,5 0,35 -
SÖZ–2 0,5 0,35 0,3 0,2 0,5 0,35 - - -
EA-2 0,4 0,3 0,45 0,2 0,4 - 0,45 - -

Not: Verilen katsayılar, ilgili testin standart puanı ile çarpılacak rakamlardır.

 

Öğrencilere toplam 6 puan bilgisi gelecek. Eğer yabancı dil sınavına da girilmişse bu rakam 7 olacak. Bunlar;

 

Sayısal Ağırlıklı Puan-1 (SAY-1)
Sözel Ağırlıklı Puan-1 (SÖZ-1)
Eşit Ağırlıklı Puan-1 (EA-1)
Sayısal Ağırlıklı Puan-2 (SAY-2)
Sözel Ağırlıklı Puan-2 (SÖZ-2)
Eşit Ağırlıklı Puan-2 (EA-2)
Yabancı Dil Ağırlıklı Puan DİL

SAY-1’in oluşmasında:

 • Türkçe
 • Mat-1
 • Fen-1 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Sos-1 (Tarih, Coğrafya, Felsefe)

SÖZ-1’in oluşmasında:

 • Türkçe
 • Mat-1
 • Fen-1 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Sos-1 (Tarih, Coğrafya, Felsefe)

EA-1’in oluşmasında:

 • Türkçe
 • Mat-1
 • Fen-1 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Sos-1 (Tarih, Coğrafya, Felsefe)

SAY-2’nin oluşmasında:

 • Türkçe
 • Mat-1
 • Fen-1 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Sos-1 (Tarih, Coğrafya, Felsefe)
 • Mat-2 (Matematik, Geometri)
 • Fen-2 (Fizik, Kimya, Biyoloji)

SÖZ-2’nin oluşmasında

 • Türkçe
 • Mat-1
 • Fen-1 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Sos-1 (Tarih, Coğrafya, Felsefe)
 • Ed-Sos (Türk dili ve ed, Türkiye Coğr, Psikoloji)
 • Sos-2 (Tarih, Ülkeler Coğr, Sosyoloji, Mantık)

EA-2’nin oluşmasında:

 • Türkçe
 • Mat-1
 • Fen-1 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Sos-1 (Tarih, Coğrafya, Felsefe)
 • Mat-2 (Matematik, Geometri)
 • Ed-Sos (Türk dili ve ed, Türkiye Coğr,Psikoloji)

DİL puanının oluşmasında

 • Türkçe
 • Mat-1
 • Fen-1 (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Sos-1 (Tarih, Coğrafya, Felsefe)
 • Dil

Yeni sistemde sınavın ilk bölümü olan ve Ortak Dersler Sınavı (ODS) adıyla nitelendirebileceğimiz 120 soruluk bölümü bütün öğrenciler cevaplayacak. Bu bölümde yapılan netlere göre oluşan puanlar aşağıdaki bölümlere yerleştirmede kullanılacak.

 

SAY-1, SÖZ-1 ve EA-1 Puanlarının
(Y-ÖSS) Kullanılacağı Yükseköğretim Programları

 

4

Meslek Yüksekokulu programları (Sınavsız geçişten sonra boş kalan kontenjanlara yerleştirmede)

4

Açıköğretim önlisans programları

4

Açıköğretim lisans programları (İngilizce öğretmenliği hariç)

4

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre (önkayıtla) öğrenci alan lisans programları (ÖSS Kılavuzu Tablo-5)

4

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların kendi alanlarındaki (ek puanla girilen) yükseköğretim programları;

 • Mesleki Eğitim Fakültesi programları

 • Teknik Eğitim Fakültesi programları

 • Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi programları

 • Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi programları

 • İlahiyat Fakültesi programları

 • Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Okul Öncesi, Anaokulu, Üstün Zekalılar, Zihin Engelliler, Görme Özürlüler ve İşitme Engelliler Öğretmenlikleri

 • Sağlık Yüksekokulu

 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

 • Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu

 • Sivil Havacılık Yüksekokulu

 • Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu

 • Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, …..ve diğerleri

 

SAY-2, SÖZ-2 ve EA-2 Puanlarının
(Y-ÖSS) Kullanılacağı Yükseköğretim Programları

 

Yukarıda sayılanlar (Mesleki teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların kendi alanlarındaki, ek puanla girilen yükseköğretim programları ile açıköğretim lisans programları) dışındaki 4 ya da daha çok yıl süreli lisans programları

 

DİL Puanının (Y-ÖSS-DİL)
Kullanılacağı Yükseköğretim Programları

 

DİL puanı bir tane olduğu için, yabancı dil ağırlıklı puanla öğrenci alan tüm lisans ve önlisans programları için Y-ÖSS-DİL puanı kullanılacak

 

Ortak Alan Tablosu ve Ek Puan Katsayısı

 

Teorikte ortak alan tablosu devam edecek gözükse dahi pratikte öğrenciye soruları çözmesi için verilen zaman bunu mümkün kılmayacaktır. Dolayısıyla öğrenci, bir puan türünde karar kılmak zorunda kalacaktır. Örneğin öğrenci sayısal alandan (Matematik, Fen, Fen Bilimleri gibi) mezunsa sınavdan önce hazırlık aşamasında SAY puan türünden mi yoksa EA puan türünde mi sınava hazırlanacağında karar vermek durumunda. Eğer iki puan türünden alan bölümlere tercihlerinde yer vermeyi düşünüyorsa 195 dakikada cevaplaması gerekecek olan soru adedi 210 soru olacaktır (Türkçe, Mat-1, Fen-1, Sos-1, Mat-2, Fen-2, Ed-Sos testleri toplamı). Dolayısıyla verilen sürede bu soruları cevaplama şansı çok az olacaktır. Bunun yanı sıra 2 farklı puan türünden tercih yapıldığında öğrencinin çalışması gereken konu alanı da çok genişleyecektir. Bu durum iki farklı puan türü çalışmayı mümkün kılmayacaktır.

 

Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olacaklar ya da olanlar için ek puan katsayısında değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte ek puan katsayısı 0,24 yerine 0,08 olarak açıklandı. Açıklanan 0,08 katsayısı bu liseliler için ek puanlı bölümler tercih edildiğinde 4 ile 8 puan arasında bir fark oluşturacaktır. Eski katsayıda (0,24) ise bu fark 12-24 puan arasında olmaktaydı ve bu farkın kapanması oldukça zordu. Şimdi ise puan getirisi fazla olan branşta yapılacak az bir netle bu fark diğer liseliler adına rahatlıkla kapatılabilecek. Tabii alan içi tablolarında ortak olan bölümler için bu durum söz konusu. Bazı bölümler var ki, bu bölümler sadece meslek liseliler için alan içi. Dolayısıyla bu katsayının düşürülmesi bu tip bölümler tercih edildiğinde çok etkili olmayacaktır (diğer liseliler için alan dışı katsayısı devreye girdiği için). Meslek liseleri için öngörülen 0,08 katsayısı özellikle Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerini çok fazla etkileyecektir. Örneğin 2004 taban puanlarına göre Boğaziçi Üniversitesinin Matematik öğretmenliği bölümünün kontenjanlarını Anadolu öğretmen liseliler doldurmuş durumda. Dolayısıyla bu bölüme farklı bir lise türünden bir öğrencinin yerleşme şansı sıfırdı. Çünkü bütün soruları doğru yanıtlayan ve okul 1.’si olan bir öğrencinin alabileceği maksimum puan 380 olacaktır. Bu bölümün 2004 taban puanı ise 381.177. Benzer durumu İngilizce öğretmenliğinin bulunduğu bazı üniversitelerde de görmek mümkün. Bu açıdan yaklaşıldığında katsayının düşürülmesi mantıklı. Ancak katsayının çok düşürülmesi ister istemez diğer lise türündeki öğrencilerin, meslek lisesi öğrencilerinin (özellikle Anadolu öğretmen liselilerin) önünü kapama sonucunu doğuracaktır.

 

Barış Esin
Zirve Dergileri Rehberlik Uzmanı

 

|» “Yeni Sınav Sistemi” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, “SanalDersane“den alıntılanarak derlenmiştir…

 İle Yorum Yap!
14 Yorum Bulunmaktadır
Bengi Su on Kasım 27th, 2007 at 14:01

Gerçekten çok ama çok güzel.Okudum ve çok beğendim.Bu siteyi herkese, tüm arkadaşlarıma tafsiye
edicem.İnanılmaz ya…Gerçekten BRAVO!…

MUHTEŞEM!…HERKES OKUMALI BENCE…

AMA ASLINDA BİRAZ DAHA SORU KONULABİLİRDİ
YİNEDE OLSUN BEN ÇOK BEĞENDİM.

————————————————–
Yönetici Notu: Yorumlarınız birleştirilmiştir…
————————————————–

büşra on Aralık 5th, 2007 at 18:08

Süperdi. Herkes okumalı. Özellikle eğlence bölümü…

YAREN on Aralık 5th, 2007 at 18:17

GÜZEL BİR SİTE. AMA BAZI BÖLÜMLER AÇILMIYOR. OLSUN YİNE DE GÜZELDİ.

elif on Aralık 23rd, 2007 at 15:41

Diğer sitelerde arayıp da bulamadıklarıma bu sitede buldum.bence özellikle öss puanının hesaplama bölümü çok iyi düşünülmüş.Teşekkürler

lucianna on Ocak 10th, 2008 at 00:18

teşekkürler çok güzel olmuş..

çok güzel olmuş.hiç degilse bu konuda bilgisi olmayanlar bilgilendirilmiş olundu bende dahil

————————————————————-
Yönetici Notu: Yorumlarınız birleştirilmiştir.

kadercan on Şubat 12th, 2008 at 17:10

BUNLAR ESKİ MÜFREDAT

hülya on Mart 2nd, 2008 at 14:14

bence çok güzel bu siteyi gördükten sonra genel bilgileri rahatlıkla alabiliyorum bunun için çok teşekkür ederim…

İlker on Nisan 22nd, 2008 at 20:16

Teşekkürler Yavuz abi. İnan sende olmasan işimiz zor. Şu sınav sistemini doğru düzgün anlatan bir site bulamadım. Senin bu konuda yazdığını bilmiyordum, Allah’tan google’de çıkıyor site…

şükran on Mayıs 28th, 2008 at 17:35

bu siteyi çok seviyorum ders çalışma isteğim burada daha çok artıyor bu siteyi gösteren arkadaşıma çok teşekkür ediyorum sizleri çok seviyorum

hatice on Eylül 23rd, 2008 at 16:29

Bence bu site cok güzel! Fakat sbs ile ilgili bir duyum aldım. Seneye tüm liseler anadolu lisesi olacakmış. Peki puanlar nasıl olacak ya da bunula ilgili bilgisi olan varsa yardım edebilir mi? Şimdiden tesekürler. Site için de ellerinize sağlık.

alper on Kasım 24th, 2008 at 10:20

İyi günler; Biz dershanede meslek sayısalcıyız. Yani say1’den sorumluyuz yukarıda bakıldıgında mat1’de geometri gözükmüyor acaba geometri sayısalcılarda cıkarıldımı yardımcı olurmusunuz?

sibel on Şubat 12th, 2009 at 22:57

Yaa çok guzel anlatmıssınızda ben bir şey sormak istiorum. Ya ben sözel ögrencisiyim lise 3’e gidiyorum. Bu yeni sistem ilk olarak bizi vuracak. Ben aslnda eşit agırlık istiyordum fakat sınıflar çok dolu oldugu için geçiş yapamadım. Çok pişmanım sözele gittigim için. Ben simdi öss snavında kendi bölümümden değil de sayısaldan ya da eşit agırlıktan soru yapsam, avukat olmak istiyorum da olabilir miyim? Bu mümkün mü? Bilgisi olann lütfen yardım etsin. Simdiden tesekkurler.

Ahmet KapLan on Ağustos 11th, 2009 at 00:03

Meraba benim sormak istediğim şimdi sayısal öğrencisiyim ben inşaat mühendisliği okumak istiyorum bunun için 2.bolumde hangi sınavlarda basarılı olmam gerekıyor ?

sibel on Ağustos 24th, 2009 at 08:47

Sevgili Sibel ben 2009 sözel mezunuyum. Eğer bölümün dışında terih yapacak olursan o zamamn puanında düşme olacaktır keni bölümünden tercih yaparsan punın 0.8 ile çarpılır eğer farklı bir alanada tercih yapacak olursan o zaman puanın 0.3 ile çarpılır ve puanın düşer. Eğer bölüm değiştirme imkanın varsa bence değiştir çünkü ben de bir sözelci olarak kendi bölümümden hiç memnun değilim. Eşit ağırlığı tavsiye ederim ben aslında sayısalcıydım ama bölüm değiştirip direk sözele geçtim çok pişman oldum sen de pişman olmadan bölümünü değiştir.

Yazı Detayı
 • Yazının Bağlantısı: Yeni Sınav Sistemi (Genel)
 • Yazının Kategorisi: OKS - ÖSS - KPSS, Yeni Sınav Sistemi
 • Yazar:
 • Eklenme Tarihi: 22 Kasım 2007
 • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
 • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
 • Diğer kaynaklarda arayın:
 • Etiketler:, , , , , , , , , , , , ,