Zamanı Ölçme Etkin Katılım

A. Aşağıdaki boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

B. Aşağıda verilen fabrika üretim şemasında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken değerleri bulunuz.