akcay_lisan

akcay_lisan

Akvâm u ümemin mevcudiyet-i siyâsiye ve mâneviyeleri başlıca
lisanlarının derece-i intizâm ve mükemmeliyetine âbidir. lisanın
hüsn ve letafet ve mükemmeliyeti iki türlü olur. Biri î ve hulkî,
diğeri kesbi ve sun′î.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)