Eylem Çatisi ile etiketlenmiş başlıklar

Eylem Çatısı

Eylem Çatısı Eylem çatısı, eylemin bazı fiilden fiil yapma eklerini alarak farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmasıdır. Çatı, sadece yüklemi fiil olan sözcüklerde aranır. Yüklem ek fiil almış bir ad ise orada çatı aranmaz.  Eylemde çatı, öznesine ve nesnesine göre ele alınır. Öznesine göre: etken, edilgen, dönüşlü, işteş; nesnesine göre de geçişli, geçişsiz,

Bulgaristan Türkleri Edebiyatı

Bulgaristan Türkleri Edebiyatı Türk edebiyatı ile benzerlik gösterir. Türk halk edebiyatı ve Divan edebiyatı, bu edebiyatın temeli sayılır. Bulgaristan Türkleri, uzun yıllar baskı altında kalmıştır. Bu baskı altında, yapıtlar verilmiştir. İlk edebi eserler Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilmiştir. Bulgaristan Türkleri edebiyatının en önemli dergileri Tarla, Hilal, İttifak dergileridir. Günümüzde de

Fiil Çatısı

Fiil Çatısı Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz. Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim. NESNE

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)