Mecaz Anlam ile etiketlenmiş başlıklar

Mecaz Anlam Konu Anlatımı

Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp yeni, farklı bir anlam kazanmasıdır. Örnek: – Çocuk, boş gözlerle etrafa baktı. (boş: anlamsız) – Geniş iş imkânları sağladı. (geniş: çok) – Beni çağırmaması kalbimi kırdı. (kırmak: incitmek, üzmek) Örnek Soru Bir sanatçı ve onun eseri hakkında konuşan aşağıdaki cümlelerden hangisi "mecaz anlamlı" bir

Mecaz Anlam

Mecaz anlam Bir sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşarak gerçekte mümkün olmayan olgu ve durumlar için kullanı lmasıyla ortaya çıkan anlamdır. Sözcük mecaz anlam kazanırken cümleye göre değerlendirilir. Çok sayıda anlam barındıran sözcüklerde ağırlık yan anlamdadır.Mecaz anlama, yan anlama göre daha az rastlanır.Aşağıda, bazı sözcüklerin mecaz anlamları verilmiştir. Bazı adların

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam GENEL BİLGİLER Sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır. Ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna örnektir. Bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp diğer sözcüklerle bir araya geldiğinde belli bir anlam ifade eder: için, gibi, göre vs. ÖSS’de sözcük anlamına dayalı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)