More ile etiketlenmiş başlıklar

More, Fewer Less Exercise 1

More, Fewer Less Exercise 1 Look at the chart and write sentences 1. Ex: lf there are more advertisements there are more tourists. 2. Ex: lf there are more tourists there are more hotels and restaurants. 3. …………………………………………………. …………………………………………………. 4. …………………………………………………. …………………………………………………. Answers: 3. lf there are more hotels and restaurants

More, Fewer Less Exercise

More, Fewer Less Exercise Complete with more / less / fewer 1. There is a lot of furniture in this room. Can’t we have ……………. chairs or tables? 2. If there are ………….. traffic rules, we’ll have ……….. traffic accidents in Turkey. 3. The students have four classes in the morning

More, Fewer Less

More, Fewer Less İngilizce’de miktar belirtmek amacıyla kullanılan bu yapıların özellikleri aşağıdaki gibidir. More ‘daha fazla’, ‘daha çok’ anlamında kullanılan bu yapı hem sayılabilen (countable nouns) hem de sayılamayan (uncountables nouns) isimlerle kullanılır. I need more water. (Daha fazla suya ihtiyacım var.) She wants more hamburgers. (O daha fazla hamburger istiyor.) Fewer

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)