Müstezat ile etiketlenmiş başlıklar

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri – (Divan Edebiyatı)

…Türk Edebiyatının Dönemleri… (Divan Edebiyatı) Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Ölçüsü ve uyağı olan söz ya da yazıya “manzum” ya da “manzume” denir. Şiirde dize sayısı, dörtlük sayısı, sıralanış düzeni, uyak yapısı gibi dış özelliklerin tümü, nazım biçimini oluşturur. Divan şiirinde pek çok nazım biçimi vardır, ama birkaçı daha yaygın

Müstezat – (Nazım Biçimleri)

…Müstezat… (Nazım Biçimleri) Müstezat, Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş bir kelimedir. Arapça, ziyade sözcüğünden kaynaklanır. 1) Kelime anlamı olarak çoğalması istenilen, artmış anlamına gelir. Günümüzde bu anlamıyla fazla kullanılmamaktadır. 2) Bir edebiyat terimi olarak, her dizesine bir küçük dize eklenmiş divan edebiyatı nazım türünü ifade eder. Bir gazelin her dizesine bir

Serbest Müstezat – (Nazım Biçimleri)

…Serbest Müstezat… (Nazım Biçimleri) 1. Bu nazım şeklinde uzun, kısa, çok kısa dizeler bazen düzenli, bazen de düzensiz olarak tekrarlanırlar. 2. Kısa mısraların ölçüsü, şiirin ölçüsünün bir parçasıdır. 3. Kafiye düzeni belirli bir kurala bağlı değildir. 4. Aruz ölçüsüyle yazılır. 5. Edebiyatımızda özellikle Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî şairlerinin

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)